Litera י JUD

  1. Weszła litera י jud i powiedziała: „Stwórco świata! Dobrze przeze mnie stworzyć świat, dlatego że ode mnie zaczyna się Twoje Święte Imię”. Odpowiedział jej Stwórca: „Wystarczy, że jesteś wpisana w Moje imię, we Mnie, i wszystkie twoje pragnienia do Mnie, i nie można ciebie zlikwidować z tego wszystkiego”.

Ponieważ י jud jest to pierwsza litera imienia Stwórcy AWA’Ja יהוה (jud-hej-waw-hej), czyli początek otwarcia Stwórcy stworzeniom, pierwszy poziom wyższego świętego światła, to stwierdzała י jud, żeby jej właściwościami był stworzony świat, ponieważ wtedy będzie absolutnie gwarantowane jego naprawienie. A Stwórca zaprzecza jej. Jak już było mówione, pytanie każdej litery i odpowiedź na to pytanie – jest to zabawa Stwórcy z każdą literą, gdzie pytaniem litery – jest ich Ma’N, a odpowiedź Stwórcy – to Ma’D w postaci wyższego światła z góry.

Dlatego mówiąc literze י jud wystarczająco, wyjaśnił tym Stwórca stworzenie ograniczenia, że tylko do niego jest zezwolono światłu znajdować się schodzić z góry, i nie bardziej. I to ograniczenie zarejestrowano w imieniu Stwórcy Szadaj (szin-dalet-jud). Dlatego że po tym jak י jud rozpoczęła rozprzestrzeniać się z wielkim światłem, powstrzymał ją Stwórca i nie dał rozprzestrzenić się do litery ת taw, a wyłącznie do ש szin (jak powiedziano wyżej w punkcie 25), mówiąc jej: „Wystarczająco jest, i nie rozprzestrzeniaj się bardziej. Dlatego że będziesz mogła stale pozostać w Moim imieniu AWA’Ja.” Jak powiedziano poprzez mędrców: „Imię Moje wymawia się inaczej niż pisze”. Dlatego że pisze się AWA’Ja, a wypowiada się Adonaj. Przecież imię AWA’Ja jest niezmienne, jak powiedziano: „Ja siebie (AWA’Ja) nie zmieniam”. Dlatego że w dni istnienia świata objawia się zepsucie i jego naprawienie, czyli odbywają się ciągłe zmiany. I dlatego do końcowego naprawienia Stwórca nazywa się imieniem Adonaj, gdyż w tym imieniu są możliwe zmiany, a nie imieniem AWA’Ja, w którym nie może być żadnych zmian.

Lecz w przyszłości, po całym naprawieniu, AWA’Ja będzie czytane tak jak pisane. Dlatego powiedział Stwórca: „Jeżeli Ja zobaczę w tobie jakiekolwiek zepsucie, to tym ty oddalisz się z Mojego imienia, ponieważ w Moim imieniu AWA’Ja nie może być nic zepsutego ani nienaprawionego, żadnego naprawienia. I dlatego nie można twoimi właściwościami stworzyć świata”. W literze י jud, co w imieniu Stwórcy AWA’Ja, są trzy poziomy: w sfirze hochma de-Z’A, w sfirze hochma de-Aw’I, w sfirze hochma de-A’A, która nazywa się ukryta mądrość.

AWA’Ja rozpoczyna się od kropki, która staje się literą י jud. Następnie י jud, która oznacza or hochma, rozprzestrzenia się na strony i w dół, i zmienia się w literę ד dalet, składającą się z kreski, jak dach z góry, mówiący o właściwości biny – Imy, hasadim, szerokości, miłosierdziu. A kiedy or hasadim przestało rozprzestrzeniać się wszerz, rozpoczyna rozprzestrzeniać się or hochma w postaci pionowej linii w dół, nogi litery ד dalet, jak właściwość hochma – Aba. Ogólną właściwość Aw’I oznacza się literą ד dalet. Aw’I rodzą Z’A, co oznacza się literą ו waw wewnątrz litery ד dalet, co w sumie daje rysunek litery ה hej. A dokładnie prośba Z’A – ו waw, o otrzymanie od Aw’I zmusza ich połączyć się pomiędzy sobą, swoje właściwości hochma (pionowa linia) i hasadim (pozioma linia), za pomocą litery י jud, z tego powodu Aw’I prowadzą od י jud światło w Z’A.

Masach razem z życzeniami malchut nazywa się kropką, gdyż rodzą od uderzenia z przychodzącym światłem odbite światło. A ponieważ otrzymywane światło zawsze składa się z dziesięciu świateł, to masach nazywa się dziesięć kropek.

י Jud oznacza rozprzestrzenienie nekudot w parcufie keter – od światła hochma i niżej w parcufie, a ו waw mówi o rozprzestrzenieniu nekudot w parcufie hochma. Lecz o rozprzestrzenieniu światła w keter – nie ma w AWA’Ja żadnego znaku.

Wejście lub wyjście litery י jud w słowie oznacza obecność lub nieobecność or hochma. Są cztery rodzaje naprawienia:

Ibur 1 – zarodzenie stanu katnut Zo’N: absolutnie pasywny duchowy stan – litera י jud wchodzi w słowo or (światło), i ono staje się awir (powietrze), powstaje Wa’K parcufa.

Litera י jud wychodzi ze słowa awir, i ono staje się or – światłem: światło hochma wchodzi w Wa’K parcufa.

Ibur 2 – zarodzenie stanu gadlut Zo’N: AHa’P de-bina wznosi się z Zo’N w binę i razem z nim w binę wznosi się G’E de-Zo’N, dlatego że razem one były w stanie katnut w połączeniu, co określa się jako zarodzenie G’E de-Zo’N.

Rozprzestrzenienie światła or hochma.