Leviticus XXI

 1. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Oświadcz kapłanom, synom Ahrona i powiedz im: przy osobie zmarłej niechaj nikt z nich się nie zanieczyści w pośród współplemieńców swoich.
 2. A tylko przy krewnym najbliższym swoim, przy matce i ojcu, przy synu, córce i bracie swym.
 3. I też przy siostrze swej, dziewicy najbliższej sobie, która nie była zamężną, przy niej zanieczyścić się może.
 4. Nie zanieczyści się jako przełożony wśród współplemieńców swoich, aby znieważyć siebie.
 5. Nie będą wystrzygali strzyżyny na głowie swojej, a boków brody swej golić nie będą, a na ciele swojem nie poczynią nacięć.
 6. Świętymi będą Bogu swojemu i nie znieważą imienia Boga swego; albowiem ogniowe ofiary Wiekuistego, chleb Boga swojego, przynoszą oni; przeto świętymi być winni!
 7. Kobiety rozpustnej albo zniesławionej pojmować nie będą; kobiety też porzuconej przez męża nie pojmować im; bo świętym każdy z nich Bogu swojemu.
 8. I tak zachowuj go w świętości, gdyż chleb Boga twego on przynosi; świętym będzie u ciebie, bom święty Ja Wiekuisty, uświęcający was!
 9. A gdyby córka kapłana shańbiła się wszeteczeństwem, ojca swego shańbiła: ogniem spaloną będzie.
 10. Kapłan też najwyższy z pomiędzy braci swej, na głowę którego wylany olej namaszczenia, i którego dłoń upełnomocniono, aby wkładał szaty, głowy swojej nie obnaży, i szat swoich nie rozedrze.
 11. I do żadnych osób zmarłych nie przystąpi; przy ojcu i przy matce swej nie zanieczyści się.
 12. A ze świątyni nie wyjdzie i nie znieważy świątyni Boga swojego; gdyż uświęcenie olejem namaszczenia Boga jego jest na nim. Jam Wiekuisty!
 13. Kobietę też w dziewiczości jej pojmie.
 14. Wdowy, albo rozwódki, albo zniesławionej, albo nierządnicy, żadnej z tych nie pojmie; lecz tylko dziewicę z pośród wspólplemieńców swoich pojmie sobie za żonę.
 15. Aby nie sponiewierał nasienia swego w pośród wspólplemieńców swoich: bom Ja Wiekuisty, który go poświęcam!”
 16. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
 17. „Oświadcz Ahronowi i powiedz: Nikt z potomstwa twego w pokoleniach ich, któryby był ułomnym, niechaj nie przystępuje, aby przynosił chleb Boga swojego.
 18. Żaden bowiem mąż, któryby ułomnym był, przystępować nie powinien: ani ślepy, ani chromy, ani płaskonosy, ani potworny.
 19. Ani taki, któryby miał złamaną nogę, albo złamaną rękę.
 20. Ani garbaty, ani suchotnik, ani z bielmem na oku, ani krostowaty, ani strupowaty, ani z uszkodzonem jądrem.
 21. Żaden z potomstwa Ahrona kapłana, któryby ułomnym był, niechaj nie przystępuje, aby przynosił ogniowe ofiary Wiekuistemu: ułomnym jest, nie przystąpi, aby przynosił chleb Boga swojego!
 22. Chleb jednak Boga swojego zarówno z rzeczy najświętszych jak i świętych jadać może.
 23. Wszakże za zasłonę nie wnijdzie, i do ofiarnicy nie przystąpi, bo wada na nim; a niechaj nie znieważy świętości Moich, bo Ja Wiekuisty, poświęcam je.”
 24. I powiedział to Mojżesz Ahronowi i synom jego i wszystkim synom Israela.