Leviticus XX

 1. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
 2. „Synom Israela powiesz: każdy z synów Israela albo z cudzoziemców zamieszkałych w Israelu, który odda z potomstwa swego Molochowi, wydany będzie na śmierć; lud okoliczny niechaj go ukamionuje.
 3. A Ja zwrócę gniewne oblicze Moje na człowieka tego, i wytrącę go z pośród ludu jego, przeto, że z potomstwa swego oddał Molochowi, aby skalać świątynię Moję, i znieważyć imię Moje święte.
 4. A jeżeliby odwrócił lud okoliczny oczy swoje od człowieka tego, gdy odda z potomstwa swego Molochowi, aby go nie zabić, –
 5. Tedy zwrócę Sam gniewne oblicze Moje na człowieka tego i na ród jego, i wytrącę go i wszystkich przeniewierzających się za nim, aby uganiać się za Molochem, – z pośród ludu ich.
 6. Osoba też, któraby się zwróciła do zażegnywaczy i znachorów, aby uganiać się za nimi, – zwrócę Ja gniewne oblicze Moje na osobę tę i wytrącę ją z pośród ludu jej.
 7. A tak uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bom Ja Wiekuisty, Bóg wasz!
 8. I przestrzegajcie ustaw Moich i spełniajcie je: Jam Wiekuisty, uświęcający was!
 9. Ktokolwiek by złorzeczył ojcu swemu, albo matce swojej, wydany będzie na śmierć: ojcu swemu i matce swej złorzeczył, krew jego na nim!
 10. A kto shańbi kobietę zamężną, kto shańbi żonę bliźniego swego: wydani będą na śmierć hańbiący i shańbiona!
 11. A kto będzie obcował z żoną ojca swego, – nagość ojca swego odkrył: na śmierć wydani będą obydwaj, – krew ich na nich!
 12. A kto będzie obcował z synową swoją, – na śmierć wydani będą obydwaj: kazirodztwo spełnili, – krew ich na nich!
 13. A kto będzie obcował z mężczyzną jako z kobietą, – ohydę spełnili obydwaj: na śmierć wydani będą, krew ich na nich!
 14. A kto pojmie kobietę i matkę jej: sprosność to; ogniem niechaj spalą jego i je, aby nie było sprosności w pośród was!
 15. A kto złączy się z bydlęciem, wydany będzie na śmierć, – bydlę też zabijcie!
 16. Kobieta też, która zbliży się do jakiegokolwiek bydlęcia, aby obcować z niem; zabij tedy kobietę i bydlę: na śmierć wydane będą, – krew ich na nich.
 17. A kto pojmie siostrę swoję, córkę ojca swego, albo córkę matki swojej, i ujrzy nagość jej i ona też ujrzy nagość jego, – skażenie to; wytrąceni niechaj będą w oczach synów ludu swojego: nagość siostry swej odkrył, niechaj poniesie winę swą!
 18. A kto obcować będzie z żoną podczas słabości i odkryje nagość jej; miejsce upływu jej obnażył, ona też odkryła miejsce upływu krwi swojej, – wytrąceni będą obydwaj z pośród ludu swojego.
 19. Nagości też siostry matki twej i siostry ojca twego nie odkrywaj; gdyż krewną swoję obnażył, winę swą niechaj poniosą!
 20. A kto będzie obcował ze stryjenką swoją, nagość stryja swego odkrył: grzech swój poniosą, – bezdzietni umrą!
 21. A kto pojmie żonę brata swojego, zakała to: nagość brata swego odkrył, – bezdzietni zostaną.
 22. I tak przestrzegajcie wszystkich ustaw Moich i wszystkich praw Moich, i spełniajcie je, aby nie wyrzuciła was ziemia, do której was wiodę, dla zamieszkania w niej.
 23. A nie postępujcie podług ustaw narodu, który wypędzam przed obliczem waszem; bo wszystko to czynili i zmierziłem ich sobie.
 24. I rzekłem wam: wy odziedziczycie ziemię ich, a wam ją oddam, abyście odziedziczyli ją, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Jam Wiekuisty, Bóg wasz, który wyróżniłem was z pośród ludów!
 25. A tak rozróżniajcie między bydłem czystem a nieczystem i między ptactwem nieczystem a czystem, a nie splugawiajcie dusz waszych bydłem i ptactwem i czemkolwiek, co się porusza na ziemi, które wyróżniłem, aby je poczytać za nieczyste dla was.
 26. I będziecie Mi świętymi, bom święty Ja, Wiekuisty, i wyróżniłem was z pośród ludów, abyście byli Moimi.
 27. A mąż albo niewiasta, jeżeli będzie u nich wieszczbiarstwo albo znachorstwo, wydani będą na śmierć, kamieniami ukamionują ich, krew ich na nich!”