Leviticus XI

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł im:
 2. „Powiedzcie synom Israela tak: Oto zwierzęta, które jeść możecie, ze wszystkiego bydła, znajdującego się na ziemi:
 3. Wszelkie bydlę mające rozdwojone kopyta, i rozszczepiające kopyta przecięcie, przeżuwające żułek, z pomiędzy bydła, – takie jeść możecie.
 4. Wszakże tych jadać nie będziecie z przeżuwających i mających rozdwojone kopyta: wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was.
 5. I góralka, ponieważ przeżuwa, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was.
 6. I zająca, ponieważ przeżuwa żułek, ale rozdwojonych kopyt nie ma: nieczystym on dla was.
 7. I wieprza, ponieważ ma rozdwojone kopyta i rozszczepiające kopyta przecięcie, ale przeżuwać nie przeżuwa: nieczystym on dla was.
 8. Mięsa ich nie jadajcie, a padliny ich się nie dotykajcie: nieczyste one dla was.
 9. Oto co jeść możecie ze wszystkiego co w wodzie: wszystko co ma płetwy i łuski, w wodzie, w morzach albo rzekach, – to jeść możecie.
 10. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łuski, bądź w morzach, bądź w rzekach, ze wszystkiego, co się porusza w wodzie, i ze wszelkiej istoty żyjącej w wodzie, – obrzydliwością są dla was.
 11. I obrzydliwością niechaj zostaną dla was; mięsa ich nie jadajcie, a padliną ich brzydźcie się!
 12. Wszystko, co nie ma płetw i łuski, w wodzie, obrzydliwością jest dla was.
 13. Temi zaś brzydzić się będziecie z ptactwa, nie będą jadane, bo obrzydliwe są: orłem i kondorem i sępem.
 14. I sokołem i krogulcem według rodzaju ich;
 15. Każdym krukiem według rodzaju jego;
 16. I strusiem, i sową, i mewą i jastrzębiem, według rodzajów ich;
 17. I puhaczem i puszczykiem.
 18. I łyską i pelikanem i ścierwowcem.
 19. I czaplą i bekasem według rodzaju ich, i dudkiem, i nietoperzem.
 20. Wszelki rój skrzydlaty, chodzący na czworakach, obrzydliwością będzie dla was.
 21. Wszakże to jadać możecie ze wszystkich rojów skrzydlatych, chodzących na czworakach, mające stawy powyżej nóg, dla skakania niemi po ziemi.
 22. Te z nich jadać możecie: szarańczę według rodzaju jej, i solam według rodzaju jego, i chargol według rodzaju jego, i chagab według rodzaju jego.
 23. Ale wszelki inny rój skrzydlaty, czworonożny, – obrzydliwością będzie dla was.
 24. A oto temi pokalacie się, tak, że ktoby się dotknął zdechliny ich, nieczystym będzie do wieczora, –
 25. A ktoby uniósł co ze zdechliny ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora:
 26. Wszelkie bydlę, które ma rozdwojone kopyta, ale rozszczepiającego przecięcia nie ma, a przeżuwać nie przeżuwa – nieczystem wam będzie; ktoby się dotknął padliny ich, nieczystym będzie.
 27. A cokolwiek chodzi na łapach, z pomiędzy wszystkich zwierząt czworonożnych, – nieczyste są dla was; ktokolwiek by się dotknął padliny ich, nieczystym będzie do wieczora.
 28. A ktoby uniósł padlinę ich, wypierze szaty swoje i nieczystym będzie do wieczora: nieczyste one dla was.
 29. A oto co nieczystem dla was z pomiędzy pełzających, które pełzają po ziemi: kret i mysz i jaszczurka według rodzajów ich.
 30. I jeż, i krzeczek, i salamandra, i ślimak i chameleon.
 31. Te nieczyste wam będą ze wszystkich pełzających: ktoby się dotknął ich, gdy są martwe, nieczystym będzie do wieczora.
 32. I wszystko, na co padnie którekolwiek martwe z nich, nieczystem będzie; wszelkie drewniane naczynie, albo szata, albo skóra, albo wór, wszelkie naczynie, którem się spełnia robota – do wody włożone będzie i nieczystem zostanie do wieczora, a następnie czystem jest.
 33. Wszelkie zaś naczynie gliniane, gdyby które z nich wpadło w nie, to, co w niem się znajduje, nieczystem się stanie, a samo potłuczone będzie.
 34. Wszelki pokarm, który się jada, na którym była woda, nieczysty będzie, i wszelki napój, który się pija w każdem takiem naczyniu, nieczystym będzie.
 35. Wszystko, też, na coby padło cokolwiek z padliny ich, nieczystem będzie: piec i ognisko rozbite zostaną; nieczyste są i nieczyste zostaną dla was.
 36. Wszakże źródło i studnia, jako zbiór wody, czyste zostaną; ale kto dotknie się padliny ich nieczystym będzie.
 37. A jeżeliby upadło cokolwiek z padliny ich na jakie nasienie siewu, który się wysiewa, czyste zostanie.
 38. Gdyby jednak wylana była woda, na nasienie, a upadło by co z padliny ich na nie, nieczyste będzie dla was.
 39. A jeżeliby zdechło bydło używane przez was na pokarm, ktoby się dotknął padliny jego, nieczystym będzie do wieczora.
 40. A ktoby jadł co z padliny jego, wypierze szaty swoje, i nieczystym będzie do wieczora; a ktoby poniósł padlinę jego, wypierze szaty swoje, i nieczystym będzie do wieczora.
 41. Wszelki płaz, który się czołga po ziemi, obrzydliwością jest: nie będzie jadany.
 42. Cokolwiek się czołga po brzuchu i wszystko, co pełza na czworakach, aż do wszystkich wielonożnych ze wszystkich płazów pełzających na ziemi, jadać ich nie będziecie, bo obrzydliwością są.
 43. Nie splugawiajcie dusz waszych którymkolwiek płazem czołgającym się, i nie zanieczyszczajcie się niemi, byście nie byli nieczystymi przez nie.
 44. Albowiem Ja Wiekuisty Bóg wasz: poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bom Ja święty, i nie zanieczyszczajcie dusz waszych żadnym płazem pełzającym na ziemi.
 45. Albowiem Ja Wiekuisty, którym wywiódł was z ziemi Micraim, bym był wam Bogiem; i tak bądźcie świętymi, bom Ja święty.”
 46. Oto nauka o bydle i ptactwie i wszelkiem jestestwie żyjącem, które się porusza w wodach, i o wszelkiem jestestwie pełzającem po ziemi.
 47. Aby rozróżniać między czystem a nieczystem, i między zwierzęciem, które jadanem być może, a zwierzęciem, które jadanem być nie ma.