Leviticus XV

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł:
 2. „Powiedźcie synom Israela, a mówcie do nich: Ktokolwiek by miał upławy z ciała swojego, to dla upławu swojego nieczystym będzie.
 3. A oto będzie nieczystość jego podczas upławu jego: gdy ciecze z ciała jego upław jego, albo gdy zatkało się ciało jego z upławu swojego; nieczystość to jego.
 4. Każda pościel, na którejby leżał upławami dotknięty, nieczysta jest, każdy też sprzęt, na którymby usiadł, nie-czysty jest.
 5. A ktoby się dotknął pościeli jego, wypierze szaty swoje, i umyje się wodą, a będzie nieczystym do wieczora.
 6. Ktoby też usiadł na sprzęcie, na którym siedział upławami dotknięty, wypierze szaty swoje i umyje się wodą, a będzie nieczystym do wieczora.
 7. Ktoby też dotknął się ciała dotkniętego upławami, wypierze szaty swoje, i umyje się wodą, a będzie nieczystym do wieczora.
 8. A gdyby plunął upławami dotknięty na czystego, to wypierze tenże szaty swoje, i umyje się wodą, a będzie nieczystym do wieczora.
 9. Każde też siodło, na któremby jechał upławy mający, nieczystem jest.
 10. A ktoby się dotknął czegokolwiek, co było pod nim, nieczystym będzie do wieczora: a ktoby to nosił, wypierze szaty swoje, i umyje się wodą, a nieczystym będzie do wieczora.
 11. Każdy też, któregoby się dotknął mający upławy, nie umywszy rąk swoich wodą, wypierze szaty swoje, i wy-kąpie się w wodzie, a nieczystym będzie do wieczora.
 12. Naczynie też gliniane, któregoby się dotknął upławami dotknięty, stłuczonem zostanie, wszelkie zaś naczynie drewniane wypłukane będzie wodą.
 13. A gdy oczyści się upławy mający z upławów swoich, wtedy odliczy sobie siedm dni od oczyszczenia swego i wypierze szaty swoje i umyje ciało swoje wodą żywą, i będzie czystym.
 14. A dnia ósmego weźmie sobie parę synogarlic albo parę gołąbków, i przyjdzie przed oblicze Wiekuistego do wejścia przybytku zboru i odda je kapłanowi.
 15. I spełni kapłan jedną ofiarę zagrzeszną, a drugą całopalenie; i tak rozgrzeszy go kapłan przed obliczem Wiekuistego z upławów jego.
 16. Człowiek też, z któregoby upłynęło nasienie, umyje wodą całe ciało swoje i nieczystym będzie do wieczora.
 17. Każda też szata, i każda skóra, na którąby padło nasienie, wymytą będzie wodą i nieczystą zostanie do wieczora.
 18. A niewiasta, z którąby obcował mąż, powinna tedy wykąpać się w wodzie, a nieczystą będzie do wieczora.
 19. Niewiasta też, któraby miała upławy, a płynęłaby krew z ciała jej; przez siedm dni pozostanie w wydzielaniu się swojem; każdy, któryby się jej dotknął, nieczysty będzie do wieczora.
 20. Wszystko, na czemby leżała w wydzielaniu się swojem, nieczyste będzie, wszystko też, na czem by siedziała, nieczyste będzie.
 21. A ktoby się dotknął łoża jej, wypierze szaty swoje i umyje się wodą, a nieczystym będzie do wieczora.
 22. A ktoby się też dotknął jakiegokolwiek sprzętu, na którymby siedziała, wypierze szaty swoje i umyje się wodą, a nieczystym będzie aż do wieczora.
 23. Jeżeliby też było cokolwiek na łożu jej, albo na sprzęcie, na którym siedziała; ktoby się dotknął tego, nieczystym będzie do wieczora.
 24. A gdyby obcował z nią mąż, i wydzielina jej będzie na nim, nieczystym będzie przez siedm dni, a każde łoże, na któremby leżał, nieczystem będzie.
 25. Jeżeliby też niewiasta miała upływ krwi przez wiele dni, nie w czasie słabości swojej, albo gdyby miała upływ po słabości swojej, – to przez cały czas upływu nieczystości jej, jako za dni słabości swojej, nieczystą będzie.
 26. Każda pościel, na którejby leżała przez cały czas upływu swojego, jako pościel podczas słabości jej będzie, – każda też rzecz, na którejby siedziała, nieczysta będzie jako podczas słabości jej.
 27. A ktoby się tego dotknął, nieczystym będzie, i wypierze szaty swoje i wykąpie się w wodzie, a będzie nieczystym do wieczora.
 28. A gdy oczyści się od upławów swoich, odliczy sobie siedm dni, a potem czystą będzie.
 29. Dnia zaś ósmego weźmie sobie parę synogarlic albo parę gołąbków i przyniesie je do kapłana do wejścia przy-bytku zboru.
 30. I spełni kapłan jedną ofiarę zagrzeszną, a drugą całopalenie, i tak rozgrzeszy ją kapłan przed obliczem Wiekuistego z upławów nieczystości jej.
 31. I tak ochraniać będziecie synów Israela od nieczystości ich, aby nie umierali w nieczystości swojej, zanieczyszczając przybytek Mój, który jest w pośród nich.”
 32. Oto nauka o mającym upławy, i z którego upływa nasienie, przez co się zanieczyszcza.
 33. I o cierpiącej w słabości swojej, i o wylewającym upławy swoje, bądź mężczyźnie, bądź niewieście, i o mężu, który obcował z nieczystą.