Leviticus XVIII

 1. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
 2. „Oświadczysz synom Israela i powiesz im: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!
 3. Według czynów ziemi Micraim, w którejście mieszkali, nie czyńcie, ani według czynów ziemi Kanaan, do której was wiodę, nie czyńcie, a podług ustaw ich nie postępujcie.
 4. Prawa Moje wypełniajcie, a ustaw Moich przestrzegajcie, abyście postępowali podług nich: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!
 5. Przestrzegajcie tedy ustaw Moich i praw Moich, które spełniając człowiek żyje przez nie: Jam Wiekuisty!
 6. Nikt do którejkolwiek pokrewnej swojej nie przystąpi, aby nagość odkrył: Jam Wiekuisty!
 7. Nagości ojca twojego albo nagości matki twojej nie odkrywaj: matka to twoja; nie odkrywaj nagości jej.
 8. Nagości żony ojca twego nie odkrywaj: nagością to ojca twojego.
 9. Nagości siostry twojej, córki ojca twojego, albo córki matki twojej, urodzonej w domu, albo po za nim, – nie odkrywaj nagości ich.
 10. Nagości córki syna twojego albo córki córki twojej, – nie odkrywaj nagości ich, bo nagość to twoja.
 11. Nagości córki żony ojca twojego, urodzonej z ojca twojego, – siostra to twoja, nie odkrywaj nagości jej.
 12. Nagości siostry ojca twojego nie odkrywaj: pokrewna to ojca twojego.
 13. Nagości siostry matki twojej nie odkrywaj: bo to pokrewna matki twojej.
 14. Nagości brata ojca twojego nie odkrywaj, do żony jego nie zbliżaj się: stryjenka to twoja.
 15. Nagości synowej twojej nie odkrywaj: żona to syna twojego, nie odkrywaj nagości jej.
 16. Nagości żony brata twojego nie odkrywaj: nagość to brata twojego.
 17. Nagości kobiety i córki jej nie odkrywaj; ani córki syna jej, ani córki córki jej nie pojmiesz, abyś odkrył nagość ich: pokrewne to jej; sprosnością to!
 18. Kobiety wraz z siostrą jej nie pojmiesz ku spółzawodnictwu (ich), abyś odkrył nagość jej przy niej, za życia jej.
 19. A do kobiety podczas wydzielania się nieczystości jej nie przystępuj, abyś odkrył nagość jej.
 20. Z żoną przyjaciela twojego nie obcuj, aby ją zapłodnić, aby skalać się nią.
 21. Z potomstwa twego nie oddawaj na ofiarę Molochowi, abyś nie zbezcześcił imienia Boga twojego: Jam Wiekuisty!
 22. Z mężczyzną nie obcuj jako z niewiastą: ohydą to jest!
 23. Z żadnem też zwierzęciem nie obcuj, aby splugawić się niem; kobieta również niech nie stanie przed bydlęciem dla obcowania: ohydne to!
 24. Nie kalajcie się niczem takiem, bo wszystkiem tem skalały się ludy, które wyrzucam przed obliczem waszem.
 25. I skalała się ziemia, i poszukuję winy jej na niej, i wyrzuca ziemia mieszkańców swoich.
 26. Wy tedy przestrzegajcie ustaw Moich i praw Moich, a nie czyńcie żadnych tych ohyd, – ani krajowiec, ani przychodzień, który bawi w pośród was.
 27. Bo wszystkie ohydy te spełniali ludzie tej ziemi, co przed wami byli, a skalaną była ziemia.
 28. Aby nie wyrzuciła i was ziemia, gdybyście ją skalali, jak wyrzuciła lud, co przed wami.
 29. Bo ktokolwiekby popełnił którą ze wszystkich ohyd tych, zatracone będą dusze popełniające to z pośród narodu swojego.
 30. Przestrzegajcie tedy przestrzeżenia Mojego, aby nie postępować podług ustaw ohydnych, podług których postępowano przed wami, i abyście nie kalali się niemi: Jam Wiekuisty, Bóg wasz!”