Leviticus IX

 1. I stało się dnia ósmego, wezwał Mojżesz Ahrona i synów jego i starszych Israela.
 2. I rzekł do Ahrona: „Weźmiesz sobie cielca młodego na ofiarę zagrzeszną, i barana na całopalenie, zdrowe, i przywiedziesz je przed oblicze Wiekuistego;
 3. Synom zaś Israela powiedz tak: weźmiecie sobie kozła na ofiarę zagrzeszną, i cielca i jagnię, roczniaki zdrowe, na całopalenie.
 4. Wołu też i barana – na ofiary opłatne, dla ofiarowania przed obliczem Wiekuistego, i ofiarę śniedną zaczynioną oliwą; albowiem dziś Wiekuisty ukaże się wam.”
 5. I przynieśli co rozkazał Mojżesz przed przybytek zboru; i przystąpił cały zbór i stanął przed Wiekuistym.
 6. I rzekł Mojżesz: „To, co rozkazał Wiekuisty, uczyńcie a ukaże się wam Majestat Wiekuistego.”
 7. Rzekł zaś Mojżesz do Ahrona: „Przystąp do ofiarnicy i spełnij ofiarę twą zagrzeszną i całopalenie twoje, i dopełnij rozgrzeszenia za siebie i za lud; spełnij też ofiarę od ludu i dopełnij rozgrzeszenia za nich, jak rozkazał Wiekuisty.”
 8. I przystąpił Ahron do ofiarnicy, i zarznął cielca zagrzesznego za siebie;
 9. I podali mu synowie Ahrona krew, i zamoczył palec swój we krwi, i pomazał narożniki ofiarnicy; krew zaś pozostałą wylał u podstawy ofiarnicy;
 10. Łój zaś i nerki i przeponę wątroby z ofiary zagrzesznej puścił z dymem na ofiarnicy, jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 11. A mięso i skórę spalił w ogniu za obozem.
 12. Zarznął też całopalenie, i podali mu synowie Ahrona krew, i pokropił nią ofiarnicę w około;
 13. I całopalenie podali mu w kawałach jego, wraz z głową, i puścił je z dymem na ofiarnicy.
 14. I wymył trzewa i golenie, i puścił z dymem wraz z całopaleniem, na ofiarnicy.
 15. Poczem przywiódł ofiarę od ludu, i wziął kozła zagrzesznego ludu, i zarznął go, i spełnił obrządek rozgrzeszenia, jak u pierwszego.
 16. I przyniósł całopalenie i spełnił je wedle przepisu.
 17. Przyniósł też ofiarę śniedną, i napełnił nią dłoń swoję i puścił z dymem na ofiarnicy, oprócz całopalenia porannego.
 18. I zarznął wołu i barana na ofiarę okupną za lud; i podali mu synowie Ahrona krew, i pokropił nią ofiarnicę w około.
 19. I łoje też z wołu, i z barana ogon, i pokrywający łój, i nerki i przeponę wątroby.
 20. I włożyli łoje na mostki, i puścił z dymem łoje na ofiarnicy.
 21. A mostki i łopatkę prawą – stawił Ahron jako przedstawienie przed Wiekuistym, jako był rozkazał Mojżesz,
 22. I podniósł Ahron ręce swoje do ludu i błogosławił im; i zstąpił, spełniwszy ofiarę zagrzeszną, i całopalenie i ofiarę okupną.
 23. I wszedł Mojżesz i Ahron do przybytku zboru; i wyszli, i pobłogosławili lud. I ukazał się Majestat Wiekuistego całemu ludowi:
 24. I wyszedł ogień z przed Wiekuistego i pochłonął na ofiarnicy całopalenie i łoje; i widział to lud cały i wydali okrzyk i padli na oblicze swoje.