Numeri XXXVI

 1. Przystąpili tedy naczelnicy rodów z rodziny synów Gileada, syna Machyra, syna Menaszy, z rodzin synów Josefa i mówili przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami rodów synów Israela, –
 2. I rzekli: „Panu naszemu rozkazał Wiekuisty rozdać ziemię na własność, podług losu, synom Israela; panu też naszemu nakazanem było przez Wiekuistego, abyś oddał posiadłość Celafchada, brata naszego, córkom jego;
 3. Jeżeliby tedy któregokolwiek z synów innych pokoleń Israela stały się żonami, odjętą będzie posiadłość ich od posiadłości ojców naszych, a przyłączy się do posiadłości tego pokolenia, do którego należeć będą, tak że z przypadłej nam losem posiadłości naszej ubędzie;
 4. A choć przyjdzie jubileusz dla synów Israela, jednak przyłączy się posiadłość ich do posiadłości tego pokolenia, do którego należeć będą, a z posiadłości pokolenia ojców naszych odjętą będzie posiadłość ich!”
 5. I rozkazał Mojżesz synom Israela, wedle słowa Wiekuistego, i rzekł: „Słusznie pokolenie synów Israela powiada:
 6. Oto co rozkazał Wiekuisty o córkach Celafchada, mówiąc: „Kogokolwiek by sobie upodobały, tego mogą być żonami, wszakże tylko w rodzinie pokolenia ojców swoich mogą wyjść za mąż;
 7. Aby nie przechodziła posiadłość synów Israela z pokolenia na pokolenie; lecz żeby każdy przy posiadłości pokolenia ojców swoich zostawał między synami Israela;
 8. Każda też córka odziedziczająca posiadłość w pokoleniach synów Israela, czyjąkolwiek z rodziny pokolenia ojca swojego żoną być winna, – aby odziedziczali synowie Israela – każdy posiadłość ojców swoich, –
 9. A nie przechodziła posiadłość z pokolenia jednego na pokolenie inne, lecz żeby każdy posiadłości swojej się trzymał, – każde z pokoleń synów Israela.”
 10. Jak tedy rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak uczyniły córki Celafchada.
 11. I wyszły Machla, Thyrca, i Chogla, i Milka, i Noa, córki Celafchada, za synów stryjów swoich za mąż;
 12. W rodzinach synów Menaszy, syna Josefa, wyszły za mąż, i tak została posiadłość ich w pokoleniu rodziny ojca ich.
 13. Oto przykazania i przepisy, które nakazał Wiekuisty, przez Mojżesza, synom Israela, na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim.