Numeri XXIX

 1. Miesiąca zaś siódmego, pierwszego dnia miesiąca zgromadzenie świąteczne będzie u was; żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie; dniem trąbienia będzie on wam!
 2. A przygotujecie całopalenie na woń przyjemną Wiekuistemu: cielca młodego jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych;
 3. A na śniedną ofiarę do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na każdego barana;
 4. A po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt;
 5. I kozła jednego, zagrzesznego, dla rozgrzeszenia was;
 6. Oprócz całopalenia miesięcznego i śniednej ofiary jego, i oprócz całopalenia ustawicznego i śniednej ofiary jego, wraz z zalewkami, podług przepisu o nich, – na woń przyjemną, na ofiarę ogniową Wiekuistemu.
 7. Dziesiątego zaś tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie świąteczne będzie u was; a będziecie udręczali dusze wasze; żadnej pracy wykonywać nie będziecie.
 8. I przynosić będziecie całopalenie Wiekuistemu na woń przyjemną: cielca młodego jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm; zdrowe niech będą u was.
 9. A na ofiarę śniedną do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na każdego cielca, dwie dziesiąte na barana każdego;
 10. Po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt;
 11. Kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, oprócz ofiary zagrzesznej oczyszczającej i całopalenia ustawicznego, wraz z śniedną ofiarą jego, i zalewkami ich.
 12. Piętnastego zaś dnia tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie świąteczne będzie u was: żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie – a obchodzić będziecie uroczystość Wiekuistemu przez siedm dni;
 13. I przynosić będziecie całopalenie, ofiarę ogniową, woń przyjemną Wiekuistemu: cielców młodych trzynaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście; zdrowe niechaj będą.
 14. A na ofiarę śniedną do tego: mąki przedniej, zaczynionej oliwą, trzy dziesiąte efy na cielca każdego z owych trzynastu cielców; dwie dziesiąte na barana każdego z owych dwóch baranów.
 15. A po dziesiątej części efy na jagnię każde z owych czternastu jagniąt;
 16. I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną; oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 17. A dnia drugiego – cielców młodych dwanaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych;
 18. Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 19. I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, – oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewek do nich.
 20. A dnia trzeciego – cielców jedenaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych.
 21. Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 22. I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 23. A dnia czwartego – cielców dziesięć, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych;
 24. Ofiarę śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 25. I kozła jednego na ofiarę zagrzeszną; oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 26. A dnia piątego – cielców dziewięć, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych.
 27. Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 28. I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 29. A dnia szóstego – cielców ośm, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych.
 30. Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 31. I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewek do nich.
 32. A dnia siódmego – cielców siedm, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście, zdrowych.
 33. Ofiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu o nich.
 34. I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 35. A dnia ósmego świętowanie będzie u was; żadnej roboty uciążliwej wykonywać nie będziecie.
 36. A przynosić będziecie całopalenie, ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu, – cielca jednego, barana jednego, jagniąt rocznych siedm, zdrowych;
 37. Ofiarę śniedną ich, i zalewki do cielca, barana i jagniąt, stosownie do liczby ich, – według przepisu;
 38. I kozła zagrzesznego jednego, oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewki do tego.
 39. To spełniać będziecie Wiekuistemu w uroczystościach waszych, oprócz objat i dobrowolnych darów waszych, całopaleń i śniednych ofiar waszych, i zalewek i ofiar opłatnych waszych.”