Numeri IV

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł:
 2. „Zebrać poczet synów Kehatha z pomiędzy synów Lewiego według rodzin ich, według domów ich rodowych.
 3. Od trzydziestu lat i wyżej do pięćdziesięciu lat, wszystkich zdolnych wstąpić do służby, aby pełnili posługę w przybytku zboru.
 4. Oto przedmiot służby synów Kehatha w przybytku zboru: świętość świętości.
 5. I wejdzie Ahron i synowie jego, gdy będzie miał ruszyć obóz i zdejmą zaponę zasłaniającą i okryją nią arkę świadectwa;
 6. I włożą na nią pokrowiec ze skóry borsuczej i rozciągną oponę całą z błękitu z wierzchu i założą drążki jej.
 7. A też na stół wystawny rozłożą oponę z błękitu i położą na nim misy i kadzielnice i dzbany i czasze do nalewania, a chleb jego ustawiczny powinien być na nim.
 8. I rozciągną nad tem oponę karmazynową a przykryją ją pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki jego;
 9. Wezmą też oponę błękitną i nakryją świecznik dla oświetlania i lampy jego, i szczypczyki i popielniczki i wszystkie też naczynia jego do oleju, których używają przy nim;
 10. I włożą go i wszystkie przybory jego w pokrowiec ze skóry borsuczej i położą na nosze.
 11. Na ołtarz też złoty rozciągną oponę z błękitu i nakryją go pokrowcem ze skóry borsuczej, i założą drążki jego;
 12. I wezmą wszystkie przybory służbowe, któremi posługują się w świątyni i włożą w oponę z błękitu i nakryją je pokrowcem ze skóry borsuczej i położą na nosze;
 13. I oczyszczą ofiarnicę z popiołu i rozciągną na niej oponę purpurową;
 14. I włożą na nią wszystkie przybory jej, któremi posługują się przy niej, – węglarki i widełki i łopatki i kropielnice, – wszystkie przybory ofiarnicy i rozciągną na niej pokrowiec ze skóry borsuczej i założą drążki jej;
 15. A gdy dopełni Ahron i synowie jego okrycia świątyni i wszystkich przyborów świątyni przy wyruszeniu obozu, wtedy przystąpią synowie Kehatha, aby nieść; lecz nie będą dotykali się świątyni, aby nie pomarli. Oto brzemię synów Kehatha przy przybytku zboru.
 16. A pod nadzorem Elazara, syna Ahrona, kapłana – olej do oświetlania i kadzidło wonne i śniedna ofiara ustawiczna, i olej namaszczenia: nadzór całego przybytku i wszystkiego co w nim, świątyni i przyborów jej.”
 17. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł:
 18. „Nie podcinajcie szczepu rodzin Kehatha z pośród Lewitów;
 19. A oto co uczynić wam dla nich, aby żyli a nie wymierali, gdy przystępować będą do przenajświętszego: Ahron i synowie jego niechaj przyjdą i ustanowią ich, – każdego przy służbie swojej i przy brzemieniu swojem;
 20. Ale niechaj nie przyjdą, by przypatrywać się rozbiórce świątyni, aby nie pomarli.”
 21. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 22. „Zebrać też i poczet synów Gerszona według domów ich rodowych, według rodzin ich.
 23. Od wieku lat trzydziestu i wyżej do pięćdziesięciu lat, policzysz ich, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru.
 24. Oto służba rodzin Gerszonidów przy robocie i przy noszeniu:
 25. Nosić im opony przybytku i przybytek zboru, pokrowiec jego i pokrowiec borsuczy, będący na nim na wierzchu i kotarę wnijścia do przybytku zboru.
 26. I zapony dworca i kotarę wnijścia do bramy dworca, otaczającego przybytek i ołtarz w około, i powrozy ich i wszystkie przybory ich służbowe; a wszystko, co należy przy nich zrobić, niechaj oni czynią.
 27. Według rozkazu Ahrona i synów jego odbywać się będzie wszelka służba synów Gerszona, zarówno każde brzemię jak i każda robota ich; a ustanowicie nad nimi straż przy wszystkich ich brzemionach.
 28. Oto służba rodzin synów Gerszona przy przybytku zboru; nadzór zaś nad nimi – w ręku Ithamara, syna Ahrona, kapłana.
 29. Synów też Merarego, według rodzin ich, według domów ich rodowych policzysz, –
 30. Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat policzysz ich, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru.
 31. A oto wydział brzemion ich przy całej służbie ich przy przybytku zboru: bale przybytku, wrzeciądze jego, i słupy, i podsłupia jego.
 32. I słupy dworca w około, i podsłupia ich, i kołki, i powrozy, i wszystkie przybory ich, ze wszystkiem co do służby należy; imiennie zaś policzycie przybory wydziału brzemion ich.
 33. Oto powinność rodzin synów Merarego w całej służbie ich przy przybytku zboru, – pod nadzorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana.”
 34. Policzyli tedy Mojżesz i Ahron i naczelnicy zboru synów Kehatha według rodzin ich, według domów ich rodowych.
 35. Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszystkich wstępujących w szeregi dla pełnienia posług w przybytku zboru.
 36. A było spisowych ich, według rodzin ich: dwa tysiące siedmset pięćdziesiąt.
 37. Oto spisowi rodów Kehatha, – wszyscy pełniący służbę przy przybytku zboru, których obliczył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza.
 38. A spisowi synów Gerszona, według rodzin ich i według domów ich rodowych, –
 39. Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszyscy wstępujący w szeregi, dla pełnienia posług w przybytku zboru;
 40. A było spisowych tych, według rodzin ich, według domów ich rodowych; dwa tysiące sześćset trzydzieści.
 41. Oto spisowi rodzin synów Gerszona, wszyscy pełniący służbę przy przybytku zboru, których policzył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego.
 42. A spisowi synów Merarego, według rodzin ich, według domów ich rodowych, –
 43. Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszyscy wstępujący w szeregi, dla pełnienia posług w przybytku zboru –
 44. A było spisowych tych, według rodzin ich trzy tysiące dwieście.
 45. Oto spisowi rodzin synów Merarego, których policzył Mojżesz i Ahron, z rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza.
 46. Wszystkich spisowych, których policzył Mojżesz i Ahron i naczelnicy Israela z Lewitów, według rodzin ich, i według domów ich rodowych, –
 47. Od wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszystkich zdolnych przystąpić do wykonywania robót i podejmowania brzemion przy przybytku zboru, –
 48. Spisowych tych było ośm tysięcy pięćset ośmdziesiąt.
 49. Według rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza ustanowił on ich – każdego przy służbie swojej i przy brzemieniu swojem, a przeznaczenia dla nich, – jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.