Numeri XXXIV

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 2. „Rozkaż synom Israela, a powiedz im: Ponieważ wchodzicie do ziemi Kanaan – to oto ziemia, która przypadnie wam w udziale: ziemia Kanaan w granicach swoich;
 3. Kraniec południowy niechaj będzie u was – od puszczy Cyn, wzdłuż Edomu; a pociągnie się wam ta granica południowa od końca morza Słonego ku wschodowi;
 4. I zwróci się u was granica na południe od wzgórza Skorpionów i przejdzie ku Cyn, i będą występy jej na południe od Kadesz-Barnea, i pójdzie do Chacar-Addar, i przejdzie do Acmon;
 5. A zakrąży ta granica od Acmon ku potokowi egipskiemu, a będą występy jej ku morzu.
 6. A co się tyczy granicy zachodniej – to będzie nią u was morze Wielkie i Gewul; to wam będzie granicą od zachodu.
 7. Taka zaś będzie wasza granica północna: od morza Wielkiego pociągniecie ją sobie do góry Hor;
 8. Od góry Hor pociągniecie ją w kierunku Chamath, a będą występy tej granicy ku Cedad;
 9. I pójdzie granica ku Zyfronowi, a będą występy jej ku Chacar-Enan; taka będzie granica wasza północna;
 10. I pociągniecie sobie granicę od wschodu od Chacar-Enan do Szefam;
 11. I zstąpi granica ta od Szefam ku Ryble na wschód od źródła; i zstąpi ta granica i dotknie się brzegów jeziora Kinnereth, ze strony wschodniej;
 12. I zstąpi ta granica do Jardenu, a będą występy jej ku morzu Słonemu; taką niechaj będzie ziemia wasza w granicach swoich, wokoło!”
 13. I zapowiedział Mojżesz synom Israela, i rzekł: „Oto ziemia, którą rozdzielicie na udziały losem, a którą rozkazał Wiekuisty oddać dziewięciu pokoleniom, i połowie pokolenia.
 14. Gdyż wzięły pokolenie synów Reubena, według domów swych rodowych, i pokolenie synów Gada, według domów swych rodowych, i połowa pokolenia Menaszy, – wzięły one udział swój;
 15. Dwa i pół pokolenia wzięły udział swój z tej strony Jardenu Jerychońskiego, ku wschodowi, na wschód słońca.”
 16. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 17. „Oto imiona mężów, którzy rozdzielą wam ziemię: Elazar, kapłan, i Jehoszua, syn Nuna;
 18. I po naczelniku jednym z pokolenia przybierzecie dla rozdziału ziemi;
 19. A oto imiona tych mężów: z pokolenia Jehudy – Kaleb, syn Jefunny;
 20. A z pokolenia synów Szymeona – Szemuel, syn Ammihuda;
 21. Z pokolenia Binjamina – Elidad, syn Kislona;
 22. A z pokolenia synów Dana – naczelnik Bukki, syn Jogli;
 23. Z synów Josefa: z pokolenia synów Menaszy – naczelnik Channiel, syn Efoda;
 24. A z pokolenia synów Efraima – naczelnik Kemuel, syn Szyftana;
 25. A z pokolenia synów Zebuluna – naczelnik Elicafan, syn Parnacha;
 26. A z pokolenia synów Isachara – naczelnik Paltiel, syn Azzana;
 27. A z pokolenia synów Aszera – naczelnik Achihud, syn Szelomiego;
 28. A z pokolenia synów Naftali – naczelnik Pedahel, syn Ammihuda.”
 29. Oto ci, którym rozkazał Wiekuisty uwłaszczyć synów Israela na ziemi Kanaan.