Numeri XXXIII

 1. Oto pochody synów Israela, którzy wyszli z ziemi Micraim, podług zastępów swych pod wodzą Mojżesza i Ahrona.
 2. I spisał Mojżesz stacye ich, podług pochodów ich na rozkaz Wiekuistego; a oto pochody ich według stacyj ich.
 3. Wyruszyli tedy z Raamses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż miesiąca pierwszego; nazajutrz po Pesach wyszli synowie Israela ręką zwycięzką, w oczach całego Micraimu;
 4. Micrejczycy grzebali tymczasem tych, których Wiekuisty wpośród nich poraził, wszystkich pierworodnych; nad bóstwami też ich spełnił Wiekuisty sądy.
 5. I wyruszyli synowie Israela z Raamses i stanęli obozem w Sukkoth;
 6. I wyruszyli z Sukkoth, i stanęli obozem w Etham, które na krańcu pustyni;
 7. I wyruszyli z Etham, i zwrócili się ku Pi-Hachiroth, które naprzeciw Baal-Cefon, i stanęli obozem przed Migdolem;
 8. I wyruszyli z Pne-Hachiroth, przeszli przez morze na pustynię, i szli drogą trzech dni po pustyni Etham, i stanęli obozem w Mara;
 9. I wyruszyli z Mara, i przybyli do Elim, – a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedmdziesiąt palm, – i sta-nęli tam obozem;
 10. I wyruszyli z Elim, i stanęli obozem nad morzem Sitowem;
 11. I wyruszyli od morza Sitowego, i stanęli obozem na puszczy Syn;
 12. I wyruszyli z puszczy Syn, i stanęli obozem w Dofka;
 13. I wyruszyli z Dofka, i stanęli obozem w Alusz;
 14. I wyruszyli z Alusz, i stanęli obozem w Refidym, a nie było tam dla ludu wody do picia;
 15. I wyruszyli z Refidym, i stanęli obozem na puszczy Synai;
 16. I wyruszyli z puszczy Synai, i stanęli obozem w Kibroth-Hataawa;
 17. I wyruszyli z Kibroth-Hataawa, i stanęli obozem w Chaceroth;
 18. I wyruszyli z Chaceroth, i stanęli obozem w Rythma;
 19. I wyruszyli z Rythma, i stanęli obozem w Rymmon-Perec;
 20. I wyruszyli z Rymmon-Perec, i stanęli obozem w Libna;
 21. I wyruszyli z Libna, i stanęli obozem w Ryssa;
 22. I wyruszyli z Ryssa, i stanęli obozem w Kehelatha;
 23. I wyruszyli z Kehelatha, i stanęli obozem u góry Szefer;
 24. I wyruszyli od góry Szefer, i stanęli obozem w Charada;
 25. I wyruszyli z Charada, i stanęli obozem w Makheloth;
 26. I wyruszyli z Makheloth, i stanęli obozem w Tachath;
 27. I wyruszyli z Tachath, i stanęli obozem w Therach;
 28. I wyruszyli z Therach, i stanęli obozem w Mithka;
 29. I wyruszyli z Mithka, i stanęli obozem w Chaszmona;
 30. I wyruszyli z Chaszmona, i stanęli obozem w Moseroth;
 31. I wyruszyli z Moseroth, i stanęli obozem w Bne-Jaakan;
 32. I wyruszyli z Bne-Jaakan, i stanęli obozem w Chor-Hagidgad;
 33. I wyruszyli z Chor-Hagidgad, i stanęli obozem w Jotbatha;
 34. I wyruszyli z Jotbatha, i stanęli obozem w Abrona;
 35. I wyruszyli z Abrona, i stanęli obozem w Ecjon-Geber;
 36. I wyruszyli z Ecjon-Geber, i stanęli obozem na puszczy Cyn, czyli Kadesz;
 37. I wyruszyli z Kadesz, i stanęli obozem u góry Hor, na kresach ziemi Edomu;
 38. Tedy wstąpił Ahron, kapłan, na górę Hor, według rozkazu Wiekuistego, i umarł tam roku czterdziestego po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim, miesiąca piątego, pierwszego dnia tegoż miesiąca;
 39. Miał zaś Ahron sto dwadzieścia i trzy lata, gdy umarł na górze Hor.
 40. Wtedy to usłyszał Kanaanejczyk, król Aradu – osiadły na południu ziemi Kanaan, – że nadciągają synowie Israela…
 41. I wyruszyli od góry Hor, i stanęli obozem w Calmona;
 42. I wyruszyli z Calmona, i stanęli obozem w Funon;
 43. I wyruszyli z Funon, i stanęli obozem w Oboth;
 44. I wyruszyli z Oboth, i stanęli obozem w Ije-Abarym, na granicy Moabu;
 45. I wyruszyli z Iim, i stanęli obozem w Dybon-Gad;
 46. I wyruszyli z Dybon-Gad, i stanęli obozem w Almon-Dyblathajma;
 47. I wyruszyli z Almon-Dyblathajma, i stanęli obozem przy górach Abarym, przed Nebo;
 48. I wyruszyli od gór Abarym, i stanęli obozem na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim;
 49. I rozłożyli się nad Jardenem od Beth-Jeszymoth do Abel-Szyttym na stepach Moabu.
 50. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim, i rzekł:
 51. „Oświadcz synom Israela, a powiedz im: Gdy przeprawicie się za Jarden do ziemi Kanaan;
 52. Wypędźcie wtedy wszystkich mieszkańców owej ziemi z przed oblicza waszego, zniszczcie wszystkie ich rzeźby, i wszystkie posągi ich lite zniszczcie, i wszystkie ołtarze ich zburzcie;
 53. I zawładniecie ziemią i osiądziecie na niej; bo wam oddaję tę ziemię, byście zawładnęli nią;
 54. A zajmiecie ziemię tę podług losu, podług rodzin waszych – dla liczniejszego wyznaczycie większy udział, dla mniej licznego mniejszy udział – gdzie komu przypadnie los, tam mu się dostanie; według pokoleń ojców waszych, weźmiecie sobie udziały.
 55. Jeżeli zaś nie wypędzicie mieszkańców tej ziemi z przed oblicza waszego; to będą pozostali z nich cierniami dla oczu waszych, i kolcami dla boków waszych, i wrogować wam będą na ziemi, na której osiądziecie;
 56. A stanie się, że com umyślił uczynić im, uczynię wam!”