Numeri VIII

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 2. „Powiedz Ahronowi, a objaśnij mu: Gdy będziesz zapalał lampy, to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedm lamp”.
 3. I uczynił tak Ahron; ku stronie przedniej świecznika zapalił lampy jego, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 4. A oto robota świecznika: kuty on był ze złota, od słupca do kwiatów jego kuty był; podług wzoru, który pokazał Wiekuisty Mojżeszowi, zrobił on świecznik.
 5. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 6. „Oddzielisz Lewitów z pośród synów Israela, a oczyścisz ich.
 7. A tak postąpisz z nimi, by oczyścić ich: pokrop ich wodą oczyszczającą, i niech ogolą brzytwą całe ciało swoje, i niech wypiorą szaty swe, a trzymają się w czystości.
 8. I niechaj wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną – mąki przedniej, zaczynionej oliwą; drugiego zaś cielca młodego weźmiesz sam – na ofiarę zagrzeszną.
 9. I przywiedziesz Lewitów przed przybytek zboru, a zgromadzisz cały zbór synów Israela;
 10. I przywiedziesz Lewitów przed oblicze Wiekuistego, i położą synowie Israela ręce swe na Lewitów;
 11. I spełni Ahron nad Lewitami przedstawienie przed Wiekuistym, od synów Israela, – aby zaczęli sprawować służbę Wiekuistego;
 12. Lewici zaś położą ręce swe na głowy cielców; poczem spełnisz jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie Wiekuistemu, dla oczyszczenia Lewitów;
 13. I postawisz Lewitów przed Ahronem i przed synami jego, a spełnisz nad nimi przedstawienie Wiekuistemu.
 14. I tak oddzielisz Lewitów z pośród synów Israela, a będą Moimi Lewici;
 15. A potem wejdą Lewici, aby służyli w przybytku zboru, gdy ich oczyścisz i spełnisz nad nimi przedstawienie;
 16. Albowiem oddani mi oni zupełnie z pośród synów Israela; miasto każdego rozwierającego łono, każdego pierworodnego z synów Israela, wziąłem ich sobie.
 17. Gdyż Mojem wszystko pierworodne z synów Israela, tak z ludzi jak z bydła; dnia, któregom poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem ich Sobie.
 18. Przyjąłem zaś Lewitów miasto wszystkich pierworodnych u synów Israela;
 19. I oddałem Lewitów jako przydanych Ahronowi i synom jego, z pośród synów Israela, aby pełnili służbę za synów Israela w przybytku zboru, i ochraniali synów Israela, – tak, aby nie spotkała synów Israela klęska, gdy przystępować będą synowie Israela do świątyni.”
 20. I postąpili tak Mojżesz i Ahron i cały zbór synów Israela z Lewitami; wedle wszystkiego, co przykazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi synowie Israela.
 21. I oczyścili się Lewici, i wyprali szaty swe, i spełnił nad nimi Ahron przedstawienie przed Wiekuistym, i rozgrzeszył ich Ahron, aby uczynić ich czystymi.
 22. Poczem przystąpili Lewici do pełnienia służby swojej w przybytku zboru, przed Ahronem i przed synami jego; jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi.
 23. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 24. „Oto co do Lewitów: od dwudziestu pięciu lat i wyżej, przystąpi każdy, by trzymać kolej na służbie przy przybytku zboru.
 25. A od pięćdziesiątego roku wróci z kolejnej służby, i służyć więcej nie będzie.
 26. Może wtedy usługiwać braciom swoim przy przybytku zboru, w utrzymywaniu straży, lecz roboty wykonywać nie będzie; tak postąpisz z Lewitami co do urzędowania ich.”