Numeri XXVII

 1. I przystąpiły córki Celafchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Machyra, syna Menaszy z rodzin Menaszy syna Josefa, a oto imiona córek jego: Machla, Noa, i Chogla, i Milka, i Thyrca;
 2. I stanęły przed Mojżeszem, i przed Elazarem, kapłanem, i przed naczelnikami i całym zborem u wejścia do przybytku zboru, i rzekły:
 3. „Ojciec nasz umarł na pustyni, a nie był on w rzeszy tych, którzy się spiknęli przeciw Wiekuistemu w zborze Koracha, ale dla grzechu swego umarł, synów nie mając.
 4. Czemużby zginąć miało imię ojca naszego z pośród rodziny jego, dla tego, że syna nie miał? Daj nam posiadłość między braćmi ojca naszego!”
 5. I przedstawił Mojżesz sprawę ich Wiekuistemu.
 6. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 7. „Słusznie córki Celafchada mówią: daj im posiadłość dziedziczną wpośród braci ojca ich, a przenieś udział ojca ich na nie.
 8. Synom zaś Israela powiesz tak: Ktokolwiekby umarł, a syna nie zostawił, przeniesiecie tedy udział jego na jego córkę.
 9. A gdyby córki nie miał, – to oddacie jego udział braciom jego;
 10. A gdyby braci nie miał, – to oddacie jego udział braciom ojca jego;
 11. A gdyby nie miał braci ojciec jego, to oddacie jego udział krewnemu najbliższemu mu z rodziny jego, aby go odziedziczył; a niechaj będzie to dla synów Israela zasadniczem prawem, – jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi!”
 12. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Wstąp na tę górę Abarym, i spójrz na ziemię, którą oddaję synom Israela,
 13. A gdy obejrzysz ją, przyłączon będziesz do ludu twego i ty, jako przyłączon został Ahron, brat twój;
 14. Przeto żeście sprzeciwili się słowu Mojemu na puszczy Cyn, podczas narzekania zboru, aby uświęcić Mnie przez wody w oczach ich, przez owe wody Meryba w Kadesz, na puszczy Cyn!”
 15. I rzekł Mojżesz do Wiekuistego, i powiedział:
 16. „Niechaj ustanowi Wiekuisty, Bóg duchów wszelkiego ciała, nad zborem tym – męża,
 17. Któryby wychodził przed nimi, i któryby wchodził przed nimi; któryby ich wywodził i któryby ich przywodził; a niechaj nie zostanie zbór Wiekuistego jako owce, które nie mają pasterza!”
 18. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Weź sobie Jehoszuę, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, a połóż rękę twoję nań;
 19. I postaw go przed oblicze Elazara, kapłana, i przed oblicze całego zboru, a ustanów go przed oczyma ich,
 20. I złożysz nań część godności twojej, aby słuchał go cały zbór synów Israela.
 21. Przed obliczem też Elazara, kapłana, stawać powinien, póki ten będzie badał zań postanowienia Urym przed Wiekuistym; według orzeczenia jego im wychodzić, i według orzeczenia jego im wchodzić: jemu i wszystkim synom Israela z nim, i całemu zborowi!”
 22. I uczynił Mojżesz, jako mu rozkazał Wiekuisty i wziął Jehoszuę, i postawił go przed oblicze Elazara, kapłana, i przed oblicze całego zboru;
 23. I położył nań ręce swoje, i ustanowił go, jako powiedział Wiekuisty przez Mojżesza.