Exodus XL

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 2. „W dzień nowiu pierwszego, pierwszego dnia tegoż miesiąca, wystawisz przybytek, – przybytek zboru.
 3. I postawisz tam arkę świadectwa, i zakryjesz arkę zasłoną.
 4. I wniesiesz stół, i urządzisz porządek na nim; wniesiesz też świecznik, i zapalisz lampy jego,
 5. I postawisz ołtarz złocony do kadzenia przed arką świadectwa; i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku.
 6. I postawisz ofiarnicę całopalenia przed wnijściem do przybytku, – przybytku zboru.
 7. Ustawisz też umywalnię między przybytkiem zboru a między ofiarnicą, i nalejesz w nią wody.
 8. I ustawisz dworzec w około, i zawiesisz kotarę u wrót dworca.
 9. I weźmiesz olej namaszczania, i namaścisz przybytek, i wszystko, co w nim, i poświęcisz go, i wszystkie przybory jego, i będzie świętym.
 10. I namaścisz ofiarnicę całopaleń i wszystkie przybory jej, i poświęcisz ofiarnicę, a będzie ofiarnica świętem świętości;
 11. I namaścisz miednicę i podnóże jej, i poświęcisz ją.
 12. I przyprowadzisz Ahrona i synów jego do wejścia przybytku zboru, i obmyjesz ich wodą;
 13. I obleczesz Ahrona w szaty święte, i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi piastował kapłaństwo.
 14. I synów jego przyprowadzisz, i obleczesz ich w szaty spodnie.
 15. A namaścisz ich, jakoś namaścił ojca ich, aby Mi piastowali kapłaństwo, – tak, aby było im namaszczenie ich ku wiecznemu kapłaństwu w pokoleniach ich.”
 16. I uczynił to Mojżesz; jak przykazał mu Wiekuisty, tak uczynił.
 17. Stało się tedy miesiąca pierwszego, roku drugiego, pierwszego dnia miesiąca, że wystawiony został przybytek.
 18. I postawił Mojżesz przybytek, i położył podsłupia jego, i postawił bale, i założył wrzeciądze i ustawił słupy jego.
 19. I rozpostarł namiot nad przybytkiem, i położył pokrowiec namiotu na nim, z wierzchu, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 20. I wziął i złożył świadectwo do arki, i założył drążki u arki, i położył wieko na arkę, z wierzchu.
 21. I wniósł arkę do przybytku, i zawiesił oponę zasłaniającą, i zasłonił arkę świadectwa, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 22. I postawił stół w przybytku zboru, po stronie północnej przybytku, zewnątrz zasłony.
 23. I rozłożył na nim rząd chlebów, przed obliczem Wiekuistego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 24. Umieścił też świecznik w przybytku zboru, naprzeciwko stołu, po stronie południowej przybytku.
 25. I zapalił lampy przed obliczem Wiekuistego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 26. I postawił ołtarz złocony w przybytku zboru, przed zasłoną.
 27. I zakadził na nim kadzidłem z wonności, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 28. I zawiesił kotarę u wejścia do przybytku;
 29. Ofiarnicę też całopaleń postawił u wejścia do przybytku, – przybytku zboru, – i złożył na niej całopalenie i objatę śniedną, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 30. I umieścił umywalnię między przybytkiem zboru a między ofiarnicą, i nalał w nią wody do umywania.
 31. I umywali z niej – Mojżesz, Ahron i synowie jego ręce i nogi swoje.
 32. Gdy wchodzili do przybytku zboru, a przystępowali do ofiarnicy, umywali się, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 33. I wystawił dworzec na około przybytku i ofiarnicy, i zawiesił kotarę u wrót dworca; a tak dokonał Mojżesz dzieła.
 34. Tedy okrył obłok przybytek zboru, a majestat Wiekuistego napełnił przybytek.
 35. I nie mógł Mojżesz wnijść do przybytku zboru, bo leżał na nim obłok, a majestat Wiekuistego napełnił przybytek.
 36. A gdy wznosił się obłok z nad przybytku, wyruszali synowie Israela we wszystkich pochodach swoich.
 37. Jeżeli zaś nie podnosił się obłok, to nie wyruszali, aż do dnia wzniesienia się jego.
 38. Gdyż obłok Wiekuistego zostawał nad przybytkiem we dnie, a ogień bywał podczas nocy nad nim, w oczach całego domu Israela, we wszystkich pochodach ich.