Exodus XXVIII

 1. A ty zbliż ku sobie Ahrona, brata twojego, i synów jego z nim, z pośród synów Israela, aby Mi go przysposobić na kapłana: Ahrona, Nadaba i Abihu, Elazara i Ithamara, synów Ahrona.
 2. A sprawisz szaty święte Ahronowi, bratu twemu, na cześć i na ozdobę.
 3. Ty też rozmówisz się z wszystkimi mądrymi sercem, których napełniłem duchem mądrości, – aby zrobili szaty Ahronowi, aby go poświęcić, aby Mi go przysposobić na kapłana.
 4. A oto szaty, które zrobić mają: Napierśnik, i naramiennik, i płaszcz, i szata spodnia przetykana, zawój i pas. I zrobią szaty te święte Ahronowi, bratu twojemu, i synom jego, aby Mi go przysposobić na kapłana.
 5. I niechaj wezmą oni złota i błękitu, i purpury i karmazynu, i bisioru.
 6. I zrobią naramiennik ze złota, z błękitu, i purpury, i karmazynu, i z bisioru kręconego, robotą wymyślną.
 7. Dwa przyramki, złączone mieć będzie na dwu końcach swoich, aby się tak za zawiązywał.
 8. A pas do przepasania go, będący na nim, jednakiej z nim roboty, przedłużeniem jego będzie, ze złota, błękitu i purpury, karmazynu, i z bisioru kręconego.
 9. I weźmiesz dwa kamienie onyksu, i wyryjesz na nich imiona synów Israela.
 10. Sześć z imion ich na kamieniu jednym, a imiona sześciu pozostałych na kamieniu drugim, podług urodzenia ich.
 11. Robotą rytowników na kamieniu, rzeźbą pieczętarską, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Israela; obwiedzione plecionkami złotemi uczynisz je.
 12. I wprawisz dwa te kamienie na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela: i nosić będzie Ahron imiona ich przed obliczem Wiekuistego na obu ramionach swoich, dla pamięci.
 13. Zrobisz też plecionki złote.
 14. I dwa łańcuszki z czystego złota; kręconemi uczynisz je, robotą plecioną, i przytwierdzisz łańcuszki te sznurkowate do plecionek.
 15. I zrobisz napierśnik wyroczny; robotą wymyślną, podług roboty naramiennika, zrobisz go: ze złota, błękitu, purpury i karmazynu, i bisioru kręconego zrobisz go.
 16. Czworograniastym będzie, podwójnym, na piędź długość jego i na piędź szerokość jego.
 17. I nasadzisz weń wstawki z kamieni, cztery rzędy kamieni; rzędem: rubin, topaz, i szmaragd, – rząd jeden.
 18. A rząd drugi – karbunkuł, szafir i beryl.
 19. A rząd trzeci – opal, agat i ametyst.
 20. A rząd czwarty – chryzolit, onyks i jaspis; osadzone w złocie będą w oprawach swoich.
 21. A kamieni tych ma być, podług imion synów Israela, dwanaście, podług imion ich; rzeźbą pieczętarską każdy z imieniem swojem, niechaj będzie dla dwunastu pokoleń.
 22. I zrobisz dla napierśnika łańcuszki graniaste, roboty plecionej, ze złota czystego.
 23. Zrobisz też do napierśnika dwa pierścienie złote, i przytwierdzisz dwa te pierścienie do dwóch końców napierśnika.
 24. I włożysz dwie owe plecionki złote we dwa pierścienie, u końców napierśnika.
 25. A dwa końce dwóch plecionek przytwierdzisz do dwóch opraw, te zaś przytwierdzisz na dwóch przyramkach naramiennika, z przedniej strony jego.
 26. Zrobisz też dwa pierścienie złote, i przyprawisz je do dwóch końców napierśnika, na skraju jego, znajdującego się ze strony naramiennika, na wewnątrz.
 27. I zrobisz jeszcze dwa pierścienie złote, i przyprawisz je do dwóch przyramek naramiennika, u spodu, z przedniej strony jego, u spojenia jego, nad pasem naramiennika.
 28. I przywiążą napierśnik pierścieniami jego do pierścieni naramiennika sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika.
 29. I będzie nosił Ahron imiona synów Israela na napierśniku wyrocznym, na sercu swojem, gdy będzie wchodził do świątyni, na pamiątkę przed Wiekuistym, ustawiczną.
 30. I złożysz na napierśniku wyrocznym Urim i Thummim, i będą na sercu Ahrona, gdy będzie wchodził przed oblicze Wiekuistego; i tak nosić będzie Ahron sąd synów Israela na sercu swojem przed obliczem Wiekuistego ustawicznie.
 31. I zrobisz płaszcz pod naramiennik, cały z błękitu.
 32. A będzie otwór dla głowy w środku jego; obwódka też będzie u otworu jego w około, wyrobu tkackiego, – jak u otworu pancerza będzie u niego, aby się nie rozdzierał.
 33. I zrobisz na krajach jego granatowe jabłuszka z błękitu, purpury i karmazynu, – na krajach jego w około; a dzwonki złote między niemi, w około.
 34. Dzwonek złoty i granatowe jabłuszko, po krajach płaszcza, w około.
 35. A będzie to miał na sobie Ahron podczas służby, aby słyszany był dźwięk od niego, gdy będzie wchodził do świątyni przed oblicze Wiekuistego, i gdy będzie wychodził, aby nie umarł.
 36. I zrobisz też diadem ze złota szczerego, a wyryjesz na nim rzeźbą pieczętarską: „Święte Wiekuistemu.”
 37. I przytwierdzisz go na sznurku błękitnym tak, aby był na zawoju; po przedniej stronie zawoju umieszczony będzie.
 38. A będzie na czole Ahrona i poniesie na sobie Ahron uchybienia za świętości, które poświęcać będą synowie Israela przy wszystkich darach swych świętych. I będzie na czole jego nieustannie dla zjednania im łaski u Wiekuistego.
 39. I utkasz spodnią szatę z bisioru; także zrobisz zawój z bisioru, a pas zrobisz robotą wzorzystą.
 40. I dla synów też Ahrona sprawisz szaty spodnie, i zrobisz dla nich pasy, i mitry sprawisz im, na cześć i na ozdobę.
 41. A ubierzesz w nie Ahrona, brata twego, i synów jego przy nim, i namaścisz ich, i upełnomocnisz ręce ich, i poświęcisz ich, aby Mi piastowali kapłaństwo.
 42. I sprawisz im spodnie lniane dla zakrycia nagości ciała; od bioder aż do goleni będą.
 43. A będą na Ahronie i na synach jego, gdy będą wchodzili do przybytku zboru, albo przystępowali do ofiarnicy dla służby w świątyni, – aby nie ściągnęli na siebie grzechu a nie pomarli. Ustawa to wieczna dla niego i dla potomków jego po nim.