Exodus XXV

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł:
 2. „Powiedz synom Israela, aby zebrali Mi daninę; od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, przyjmiecie daninę Moję.
 3. A oto danina, którą przyjmować wam od nich: złoto, srebro, i miedź:
 4. I błękit, i purpurę, i karmazyn, i bisior, i wełnę kozią;
 5. I skóry baranie, czerwono barwione, i skóry borsucze, i drzewo akacyowe;
 6. Oliwę do świecznika, korzenie na olejek namaszczenia, i na kadzidło wonne;
 7. Kamienie onyksowe i kamienie oprawne, dla naramiennika i napierśnika.
 8. I wystawią Mi świątynię, abym zamieszkał w pośród nich.
 9. Ze wszystkiem tak, jako pokażę tobie, – pierwowzór przybytku i pierwowzór wszystkich naczyń jego, – tak i wykonacie.
 10. I zrobią arkę z drzewa akacyowego: dwa i pól łokcia długość jej, półtora łokcia szerokość jej, a półtora łokcia wysokość jej.
 11. I powleczesz ją złotem czystem, – z wewnątrz i z zewnątrz powleczesz ją; a zrobisz nad nią wieniec złoty w około.
 12. Odlejesz też dla niej cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech węgłów jej: dwa pierścienie do boku jej jednego, i dwa pierścienie do boku jej drugiego;
 13. I zrobisz drążki z drzewa akacyowego i powleczesz je złotem;
 14. I włożysz drążki te do pierścieni po bokach arki, dla uniesienia arki niemi.
 15. W pierścieniach arki powinny pozostać drążki: nie mają być odejmowane od niej.
 16. A umieścisz w arce tej świadectwo, które dam tobie.
 17. I zrobisz wieko ze złota czystego – dwa i pół łokcia długość jego, a półtora łokcia szerokość jego.
 18. I wykonasz dwa cheruby złote, – kutej roboty wykonasz je na obu brzegach wieka.
 19. A wykonasz cheruba jednego na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego na brzegu z drugiej strony; wystającymi z wieka wykonacie cheruby, po obu brzegach jego.
 20. A niech będą to cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach, okrywające skrzydłami swemi wieko, a twarzami swojemi zwrócone jeden ku drugiemu: ku wieku niechaj będą twarze cherubów.
 21. I położysz wieko na wierzch arki; w arce zaś umieścisz świadectwo, które dam tobie.
 22. A stawiać się będę dla ciebie tam, i przemawiać do ciebie z ponad wieka, z pośród dwu cherubów, co nad arką świadectwa, o wszystkiem, co ci polecę do synów Israela.
 23. Sporządzisz też stół z drzewa akacyowego, – dwa łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego;
 24. I powleczesz go złotem czystem, a uczynisz doń wieniec złoty w około.
 25. Zrobisz też w około niego listwę na piędź szeroką i wieniec złoty w około listwy.
 26. I zrobisz do niego cztery pierścienie złote, i utwierdzisz pierścienie te po czterech rogach, które u czterech nóg jego.
 27. Przy listwie będą pierścienie te jako osady dla drążków, dla uniesienia stołu.
 28. A zrobisz drążki te z drzewa akacyowego, i powleczesz je złotem, dla uniesienia stołu.
 29. I zrobisz misy jego, i czasze i dzbany i kielichy jego, któremi się rozlewa; ze złota czystego zrobisz je.
 30. I położysz na stół chleb wystawny, przed obliczem Mojem ustawicznie.
 31. Zrobisz też świecznik ze złota czystego; kutej roboty ma być świecznik ten; słupiec i pręt jego, kielichy i gałki i kwiaty jego z niego wychodzić powinny.
 32. A sześć ramion wychodzić ma z boków jego; trzy ramiona świecznika z jednego boku jego, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku jego.
 33. Trzy kielichy, kształtu kwiecia migdału na jednem ramieniu, – z gałką i kwiatem; i trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na drugiem ramieniu – z gałką i kwiatem. Tak na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
 34. A na samym świeczniku cztery kielichy, kształtu kwiecia migdału z gałkami i kwiatami jego.
 35. Jedna gałka pod dwoma ramionami jego, i jedna też gałka pod dwoma ramionami jego, – u sześciu ramion wychodzących ze świecznika.
 36. Gałki ich i ramiona ich z niego samego wychodzić mają: cały ma być kuty z jednej bryły złota czystego.
 37. I zrobisz lamp do niego – siedm, tak żeby nasadziwszy lampy jego, one oświecały stronę jego przednią.
 38. Szczypczyki też jego i popielniczki jego ze złota czystego.
 39. Z talentu złota czystego uczynią go wraz ze wszystkiemi temi naczyniami.
 40. A bacz, uczyń to wedle wzoru, który pokazano ci na górze.