Exodus XXXIX

 1. A z błękitu i purpury i karmazynu zrobili szaty przetykane, do służby w świątyni; zrobili też szaty święte dla Ahrona, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 2. I zrobił naramiennik ze złota, błękitu, purpury, i karmazynu i bisioru kręconego.
 3. I wykuli blaszki złote, i pokrajali je w nici do przetykania wśród błękitu, i wśród purpury, i wśród karmazynu, i wśród bisioru, robotą wymyślną.
 4. Przyramki zrobili przy nim wiążące się; na dwóch końcach swoich się zawięzywał.
 5. A pas do przepasania go, będący na nim, przedłużeniem jego był, jednakiej z nim roboty, ze złota, błękitu, i purpury, i karmazynu, i bisioru kręconego – jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 6. I przygotowali kamienie onyksu, obwiedzione oprawami złotemi, wyrzeźbione rzeźbą pieczętarską, podług imion synów Israela.
 7. I oprawił je na przyramkach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla synów Israela – jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 8. Zrobił też napierśnik, robotą wymyślną, podług roboty naramiennika, – ze złota, błękitu, purpury i karmazynu, i bisioru kręconego.
 9. Czworograniastym był, – podwójnym zrobili napierśnik, na piędź długości i na piędź szerokości, – podwójny.
 10. I nasadzili weń cztery rzędy kamieni; rzędem: rubin, topaz i szmaragd, – rząd jeden.
 11. A rząd drugi: karbunkuł, szafir i beryl.
 12. A rząd trzeci: opal, agat i ametyst.
 13. A rząd czwarty: chryzolit, onyks i jaspis. Obwiedzione oprawami złotemi w osadach swoich.
 14. A kamieni tych podług imion synów Israela było: dwanaście było ich, podług imion ich, rzeźby pieczętarskiej, – każdy z imieniem swojem, dla dwunastu pokoleń.
 15. I zrobili dla napierśnika łańcuszki graniaste, roboty plecionej, ze złota szczerego.
 16. Zrobili też dwie oprawy złote i dwa pierścienie złote, i przytwierdzili oba te pierścienie do obu końców napierśnika.
 17. I włożyli dwie owe plecionki złote we dwa pierścienie, w końcu napierśnika.
 18. A oba końce dwóch plecionek przytwierdzili do obu opraw, te zaś osadzili na dwóch przyramkach naramiennika z przedniej strony jego.
 19. I zrobiwszy jeszcze dwa pierścienie złote, przyprawili je do dwóch końców napierśnika, na skraju jego znajdującego się, ze strony naramiennika, na wewnątrz.
 20. I zrobili jeszcze dwa pierścienie złote i przyprawili je do dwóch przyramek naramiennika u spodu, z przedniej strony jego, u spojenia jego, nad pasem naramiennika.
 21. I przywiązali napierśnik, – od pierścieni jego do pierścieni naramiennika, sznurkiem błękitnym, aby został na pasie naramiennika, a nie usuwał się napierśnik od naramiennika, jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 22. I zrobił płaszcz pod naramiennik roboty przetykanej, cały z błękitu.
 23. A otwór płaszcza, w środku jego, jak otwór pancerza; obszywka u otworu jego na około, aby się nie rozdzierał.
 24. I wyrobili na krajach płaszcza granatowe jabłuszka z błękitu, purpury i karmazynu kręconego.
 25. Zrobili też dzwonki ze szczerego złota, i nawiesili dzwonki między jabłka granatowe, po krajach płaszcza w około, w pośród jabłek granatowych.
 26. Dzwonek i granatowe jabłuszko, dzwonek i granatowe jabłuszko po krajach płaszcza w około, dla odbywania służby, jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 27. I zrobili szaty spodnie z bisioru, roboty przetykanej, dla Ahrona i dla synów jego.
 28. I zawój z bisioru, i zdobue mitry z bisioru, i spodnie lniane z bisioru kręconego.
 29. I pas z bisioru kręconego, i z błękitu, purpury i karmazynu, wyrobu wzorzystego, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 30. I zrobili też diadem, koronę świętą ze złota szczerego, i napisali na niej pismem, rzeźbą pieczętarską: Święte Wiekuistemu.
 31. I przymocowali do niej sznurek błękitny, aby przywiązać ją do zawoju, na wierzchu, jak przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 32. I tak ukończoną została wszystka robota około przybytku, – przybytku zboru; i wykonali synowie Israela wszystko tak; jak rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak wykonali.
 33. I dostawili przybytek Mojżeszowi: przybytek i wszystkie przybory jego: zapinki, bale, wrzeciądze, słupy, i podsłupia jego;
 34. I pokrowiec ze skór baranich, czerwono barwionych, i pokrowiec ze skór borsuczych, i oponę zasłaniającą;
 35. Arkę świadectwa, i drążki jej, i wieko;
 36. Stół i wszystkie przybory jego, i chleb wystawny.
 37. Świecznik szczerozłoty, lampy jego, lampy do zapalania – i wszystkie przybory jego, i olej do oświetlania;
 38. I ołtarz złocony, i olej do namaszczania, i kadzidło z wonności, i kotarę do wejścia przybytku.
 39. Ofiarnicę miedzianą i kratę miedzianą do niej, drążki jej i wszystkie przybory jej, miednicę i podnóże jej.
 40. Zapony dworca, słupy i podsłupia jego, i kotarę do bramy dworca; powrozy i kołki jego, i wszystkie przybory do służby przybytku, – do przybytku zboru.
 41. Szaty służbowe do służby w świątyni, szaty święte dla Ahrona, kapłana, i szaty synów jego, do piastowania kapłaństwa.
 42. Jako przykazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak wykonali synowie Israela całą tę robotę.
 43. I obejrzał Mojżesz całe dzieło, a oto wykonali je; jako był przykazał Wiekuisty, tak wykonali; i błogosławił im Mojżesz.