Exodus XXXVIII

 1. I wyrobił ofiarnicę całopaleń z drzewa akacyowego, pięć łokci długości, a pięć łokci szerokości, czworograniastą, – pięć zaś łokci była wysokość jej.
 2. I poczynił narożniki na czterech węgłach jej, – z niej wychodziły narożniki jej, – i obłożył ją miedzią.
 3. Zrobił też wszystkie naczynia ofiarnicy: garczki, i łopatki, i czasze, i widełki, i węglarki; wszystkie naczynia jej wyrobił z miedzi.
 4. Zrobił też do ofiarnicy kratę, roboty siatkowej z miedzi, pod okoleniem jej u spodu do połowy jej.
 5. I odlał cztery pierścienie, na czterech węgłach siatki miedzianej, jako osady dla drążków.
 6. Drążki zaś zrobił z drzewa akacyowego, i obłożył je miedzią.
 7. I wprowadził drążki do pierścieni, po bokach ofiarnicy, dla unoszenia jej na nich; pustą z tarcic zrobił ją.
 8. Zrobił też miednicę z miedzi, i podnóże jej z miedzi, ze zwierciadeł kobiet, położnic, które się zbierały u wejścia do przybytku zboru.
 9. I zrobił dworzec: po stronie południowej, na prawo, zapony dworca z bisioru kręconego, na sto łokci;
 10. Słupów też do nich – dwadzieścia, i podsłupi do nich dwadzieścia, z miedzi; haczyki u słupów i klamry ich – ze srebra.
 11. A po stronie północnej zapony na sto łokci, słupów do nich – dwadzieścia, i podsłupi do nich – dwadzieścia, z miedzi; haczyki u słupów i klamry ich – ze srebra.
 12. A po strome zachodniej: zapon na pięćdziesiąt łokci, słupów do nich – dziesięć, a podsłupi – dziesięć.
 13. A ze strony przedniej ku wschodowi, – pięćdziesiąt łokci.
 14. Zapony – piętnaście łokci dla skrzydła jednego, słupów ich – trzy, i podsłupi ich – trzy.
 15. I dla skrzydła drugiego, – po obu stronach wrót dworca – zapony piętnaście łokci, słupów ich – trzy, i podsłupi ich – trzy.
 16. Wszystkie zapony, na około dworca z bisioru kręconego.
 17. A podsłupia do słupów – z miedzi; haczyki słupów i klamry ich – ze srebra, i powłoka dla wierzchów ich – ze srebra; w ten sposób powiązane były srebrem wszystkie słupy dworca.
 18. A kotara dla wrót dworca wyrobu wzorzystego z błękitu, i purpury, i karmazynu, i bisioru kręconego, na dwadzieścia łokci długości, a wysokości przez szerokuść na pięć łokci, odpowiednio do zapon dworca.
 19. A słupów do niej – cztery, a podsłupi do nich – cztery, z miedzi; haczyki ich – ze srebra, a powłoka wierzchów ich i klamry ich, ze srebra.
 20. A kołki wszystkie u przybytku i u dworca na około – z miedzi.
 21. Oto obliczenia dla przybytku, przybytku świadectwa, które obliczone zostały z polecenia Mojżesza: służba Lewitów była pod dozorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana.
 22. A Becalel, syn Urego, syna Chura, z pokolenia Jehudy, wykonał wszystko, co przykazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 23. A z nim był Oholiab, syn Achisamacha, z pokolenia Dan, rytownik i pomysłowiec i hafciarz na błękicie i na purpurze i na karmazynie i na bisiorze.
 24. Wszystkiego złota zapotrzebowanego do dzieła, na całą robotę świątyni: złota złożonego w dar było – dwadzieścia i dziewięć talentów i siedmset trzydzieści szeklów, podług szekla świętego.
 25. Srebra zaś od policzonych zboru sto talentów i tysiąc siedmset siedmdziesiąt pięć szeklów, podług szekla świętego.
 26. Beka – na głowę, czyli pół szekla, podług szekla świętego, od każdego przechodzącego mimo spisujących od dwudziestu lat i wyżej, od sześciukroć trzech tysięcy i pięciuset pięciudziesięciu.
 27. A służyły te sto talentów srebra do odlewania podsłupi świątyni i podsłupi zasłony; sto podsłupi ze stu talentów – po talencie na podsłupie.
 28. A z tysiąca siedmiuset siedmdziesięciu i pięciu szeklów zrobił haczyki do słupów, i powlókł wierzchy ich i po-łączył je klamrami.
 29. Miedzi zaś złożonej w darze było – siedmdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta szeklów.
 30. I zrobił z niej podsłupia u wnijścia do przybytku zboru, i ołtarz miedziany, i kratę miedzianą do niego, i wszystkie przybory ołtarza.
 31. I podsłupia dworca naokoło, – i podsłupia u wrót dworca, i wszystkie kołki przybytku, i wszystkie kołki dworca w około.