Exodus XXXI

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 2. „Patrz, oto powołałem po imieniu Becalela, syna Urego, syna Chura, z pokolenia Jehudy.
 3. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością, i wszelkiem wykonawstwem:
 4. Ku wymyślaniu pomysłów, by robić w złocie, w srebrze i w miedzi;
 5. I w rytownictwie kamieni dla oprawy, i w rzeźbieniu drzewa, i aby wykonywał wszelką robotę.
 6. A Ja, oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z pokolenia Dan, a w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonali wszystko, com przykazał tobie.
 7. Przybytek zboru, i arkę dla świadectwa, i wieko co na niej, wszystkie przybory przybytku;
 8. I stół i przybory jego, i świecznik lity, i wszystkie przybory jego, i ołtarz do kadzidła;
 9. I ofiarnicę całopaleń i wszystkie przybory jej, i miednicę i podnóże jej;
 10. I szaty przetykane, szaty święte dla Ahrona kapłana, i szaty synów jego, dla piastowania kapłaństwa.
 11. I olej namaszczenia, i kadzidło z wonności dla świątyni: wszystko tak, jakem ci przykazał, uczynią.”
 12. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 13. „Ty też powiesz synom Israela tak: Wszakże Sabbatów Moich przestrzegajcie; bo to znak między Mną a wami, w pokoleniach waszych, byście poznali, żem Ja Wiekuisty, który poświęcam was.
 14. I tak przestrzegajcie Sabbatu, by święty był u was; kto go znieważy, śmiercią karanym będzie; gdyż każdy, któryby wykonał w nim robotę, – wytracona będzie dusza ta z pośród ludu swojego.
 15. Sześć dni wykonywać się będzie robota, a dnia siódmego – Sabbat najzupełniejszy, poświęcony Wiekuistemu. Ktoby wykonywał robotę w dzień Sabbatu, śmiercią karany będzie.
 16. I przestrzegać będą synowie Israela Sabbatu, zachowując Sabbat w pokoleniach swoich, – jako przymierze wieczne.
 17. Między Mną, a między synami Israela znak to na wieki, że w sześciu dniach stworzył Wiekuisty niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął.”
 18. I dał Mojżeszowi, przestawszy mówić z nim na górze Synai, dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym.