Exodus XXIII

 1. Nie rozsiewaj wieści kłamliwej; nie łącz ręki twojej ze złoczyńcą, aby być świadkiem bezprawia.
 2. Nie bądź za większością ku złemu i nie oświadczaj się w sporze aby się skłaniać ku większości, aby uchylić prawo.
 3. I biednego nie uwzględniaj w sporze jego.
 4. Jeżeli napotkasz wołu wroga twojego, albo osła jego zbłąkanego, niezwłocznie sprowadź go do niego.
 5. Jeżeli zobaczysz osła nieprzyjaciela twego, który legł pod brzemieniem swojem, a chciąłbyś się usunąć od rozjuczenia go; niezwłocznie rozjucz go, wespół z nim.
 6. Nie skrzywiaj prawa ubogiego twego w sporze jego.
 7. Od orzeczenia fałszywego stroń, a niewinnego i prawego nie zabijaj; bo nie uniewinnię występnego.
 8. A wziątku nie bierz; bo wziątek zaślepia widzących i przekręca słowa sprawiedliwych.
 9. Cudzoziemca nie uciskaj; wszak wyście świadomi stanu duszy cudzoziemca, bo cudzoziemcami byliście w ziemi Micraim;
 10. Sześć lat obsiewaj ziemię twoję, i zbieraj płody jej.
 11. A siódmego zaniechasz ją; – zapuść ją, aby żywili się biedni ludu twego, a pozostałem po nich niech pożywi się zwierz polny: Tak postąpisz z winnicą twoją, z oliwnicą twoją.
 12. Sześć dni wykonywaj czynności twoje, a dnia siódmego odpoczywaj, aby wypoczął wół twój i osieł twój, i żeby wytchnął syn niewolnicy twej i cudzoziemiec.
 13. A we wszystkiem, com wam powiedział, bądźcie ostrożni; a imienia bogów cudzych nie wspominajcie: niech słyszanem nie będzie w ustach twoich!
 14. Trzy razy obchodzić Mi będziesz święto do roku.
 15. Święta przaśników przestrzegaj: siedm dni będziesz jadał przaśniki, – jakem ci przykazał, w oznaczonym czasie miesiąca kłosów; gdyż w nim wyszedłeś z Micraim. A niech nie ukażą się przed obliczem Mojem z próżną ręką.
 16. I święta żniwa, pierwocin plonów twoich, tego coś wysiał na polu; i – święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola.
 17. Trzy razy do roku ukaże się cały twój ród męzki przed obliczem Pana Wiekuistego.
 18. Nie rozlewaj wobec kiszonego, krwi ofiary Mojej, ani ma przeleżeć tłuszcz świątecznej Mej ofiary do rana.
 19. Najwcześniejsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Wiekuistego, Boga twojego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego.
 20. Oto Ja wysyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł na drodze, i aby cię zaprowadził na miejsce, które przygotowałem.
 21. Strzeż się go, a słuchaj głosu jego; nie sprzeciwiaj mu się, bo nieprzebaczy grzechu waszego, gdyż imię Moje w nim.
 22. Ale jeżeli słuchać będziesz głosu jego i spełnisz wszystko co powiem; tedy wrogować będę wrogom twoim, i gnębić gnębicieli twoich.
 23. Gdy pójdzie anioł Mój przed tobą, i zaprowadzi cię do Emorejczyka i Chittejczyka, i Peryzejczyka i Kanaanejczyka, do Chiwity i Jebusyty, a wytępię ich:
 24. Tedy nie korz się bogom ich, ani służ im, ani czyń według spraw ich; lecz zburzysz je, i skruszysz
 25. A służcie Wiekuistemu, Bogu waszemu, a pobłogosławi On chleb twój i wodę twoję, i oddalę choroby z pośród ciebie.
 26. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w kraju twoim; liczby dni twoich dopełnię.
 27. Strach Mój poszlę przed tobą, i strwożę cały lud przeciw któremu pójdziesz, i zwrócę wszystkich wrogów twoich grzbiet do ciebie.
 28. Wyszlę też szerszenie przed tobą i wypędzą Ohywitę, i Kanaanejczyka i Chittejczyka przed tobą.
 29. Nie wypędzę go przed tobą w jednym roku, aby nie zamieniła się ziemia w pustynię, i nie namnożył się przeciw tobie zwierz dziki.
 30. Powoli wypędzę go przed obliczem twojem, aż się rozplenisz i zawładniesz tą ziemią.
 31. I ustanowię granicę twoję od morza Sitowego do morza Pelisztów, a od puszczy aż do rzeki; bo oddam w ręce wasze mieszkańców tej ziemi, i wypędzisz ich z przed oblicza twojego.
 32. Nie zawieraj ani z nimi, ani z bogami ich przymierza.
 33. Niech nie mieszkają w ziemi twojej, aby nie uwiedli cię do grzechu przeciw Mnie; bo jeżeli będziesz służył bogom ich, to będzie ci to matnią.”