Exodus XXIV

 1. A do Mojżesza rzekł: Podejdź ku Wiekuistemu, ty i Ahron, Nadab i Abihu, i siedmdziesięciu ze starszyzny Israela; a wy ukłonicie się zdala.
 2. I przystąpi Mojżesz sam do Wiekuistego, oni zaś niech się nie zbliżą; lud też niech nie wejdzie z nim.”
 3. I przyszedł Mojżesz i opowiedział ludowi wszystkie słowa Wiekuistego i wszystkie prawa; i odpowiedział cały lud jednogłośnie, mówiąc: „Wszystkie słowa, które wyrzekł Wiekuisty spełnim!”
 4. I spisał Mojżesz wszystkie słowa Wiekuistego, i wstał rano, i wystawił ofiarnicę u stóp góry i dwanaście słupów, stosownie do dwunastu pokoleń Israelskich.
 5. I posłał młodzieńców z synów Israela i ofiarowali całopalenia i zarzynali ofiary opłatne Wiekuistemu, – woły.
 6. I wziąwszy Mojżesz połowę krwi, wlał w czasze, a drugą połową krwi pokropił ofiarnicę.
 7. I wziął księgę przymierza i przeczytał przed uszy ludu; i rzekli: Wszystko co powiedział Wiekuisty spełnimy i usłuchamy.”
 8. I wziąwszy Mojżesz krew, pokropił lud, i rzekł: Oto krew przymierza, które zawarł Wiekuisty z wami, co do wszystkich tych słów.”
 9. I wstąpił Mojżesz i Ahron, Nadab i Abihu, i siedmdziesięciu ze starszyzny Israela.
 10. I widzieli Boga Israela, mianowicie pod stopami Jego jakoby wyrób z najjaśniejszego szafiru, a jako samo niebo w czystości.
 11. A na wybrańców syna Israela nie wyciągnął ręki Swojej. I oglądali oni Boga, i – jedli i pili.
 12. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Podejdź ku Mnie na górę, i zostań tam; a dam ci tablice kamienne z nauką i przykazaniami, które napisałem, aby nauczać ich.”
 13. I powstał Mojżesz i Jehoszua, sługa jego, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą.
 14. A do starszych rzekł: Oczekujcie nas tu, póki nie powrócim do was; a oto Aharon i Chur z wami: Ktoby miał sprawę niech uda się do nich.”
 15. I wstąpił Mojżesz na górę, i zakrył obłok górę.
 16. I przebywał majestat Wiekuistego na górze Synai, a okrywał ją obłok przez sześć dni; i wezwał On Mojżesza dnia siódmego zpośród obłoku.
 17. A widok majestatu Wiekuistego, jakoby ogień pożerający na szczycie góry, przed oczyma synów Israela.
 18. I wszedł Mojżesz w środek obłoku, i wstąpił na górę: i przebył Mojżesz na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy.