Exodus XXVII

 1. I wystawisz ofiarnicę z drzewa akacyowego, pięć łokci długości, a pięć łokci szerokości: czworograniastą będzie ofiarnica, a trzy łokcie wysokość jej.
 2. I poczynisz narożniki na czterech węgłach jej: z niej wychodzić będą narożniki jej; i obłożysz ją miedzią.
 3. I zrobisz garczki do niej dla oczyszczania jej z popiołu, i łopatki, i kropielnice, i widełki, i węglarki do niej; wszystkie naczynia jej wyrobisz z miedzi.
 4. Przygotujesz też do niej kratę, roboty siatkowej, z miedzi, a zrobisz u siatki cztery pierścienie miedziane na czterech rogach jej.
 5. I umieścisz ją pod okoleniem ofiarnicy, u spodu, tak aby sięgała siatka do połowy ofiarnicy.
 6. I zrobisz drążki do ofiarnicy, – drążki z drzewa akacyowego; a obłożysz je miedzią.
 7. I wwiedzione będą drążki jej do pierścieni, i będą drążki po obu bokach ofiarnicy, gdy się ją nosić będzie.
 8. Pustą, z tarcic uczynisz ją; jak pokazano ci na górze, tak niech uczynią.
 9. I zrobisz dworzec przybytku: po stronie południowej po prawej stronie zapony dworca, z bisioru kręconego, na sto łokci długości z jednej strony.
 10. Słupów też do niego dwadzieścia, i podsłupi do nich dwadzieścia z miedzi; haczyki u słupów i klamry do nich ze srebra.
 11. I takoż po stronie północnej, wzdłuż zapony, będą sto łokci długości; słupów też do nich dwadzieścia a podsłupi do nich dwadzieścia z miedzi; haczyki u słupów i klamry ich – ze srebra.
 12. A w szerz dworca ze strony zachodniej, zapon pięćdziesiąt łokci; słupów do nich dziesięć, a podsłupi dziesięć.
 13. A w szerz dworca ze strony przedniej, ku wschodowi – pięćdziesiąt łokci.
 14. Piętnaście też łokci zapony dla jednego skrzydła, słupów ich trzy i podsłupi ich trzy.
 15. I dla skrzydła drugiego piętnaście łokci zapony; słupów ich trzy i podsłupi ich trzy.
 16. A do bramy dworca kotary dwadzieścia łokci, z błękitu, i purpury, i karmazynu i bisioru kręconego, wyrobu wzorzystego; słupów do niej cztery i podsłupi cztery.
 17. Wszystkie słupy dworca w około opatrzone będą klamrami srebrnemi; haczyki do nich ze srebra a podsłupia ich z miedzi.
 18. Długość dworca – sto łokci, a szerokość – pięćdziesiąt na pięćdziesiąt, a wysokość pięć łokci – z bisioru kręconego; a podsłupia z miedzi.
 19. Wszystkie naczynia przybytku, do wszelakiego użytku w nim i wszystkie kołki jego, i wszystkie kołki dworca, z miedzi.
 20. A rozkażesz synom Israela, aby przynosili tobie oliwy z oliwnika, czystej, wytłoczonej, dla oświetlania, dla ciągłego zapalania światła, –
 21. W przybytku zboru, zewnątrz zasłony, znajdującej się przed (arką) świadectwa przyrządzać je będzie Ahron albo synowie jego – od wieczora aż do rana przed Wiekuistym. Ustawa to wieczna w potomstwie ich między synami Israela.