Exodus XXXVII

 1. I zrobił Becalel arkę z drzewa akacyowego, dwa i pół łokcia długość jej, półtora łokcia szerokość jej, a półtora łokcia wysokość jej.
 2. I powlókł ją złotem czystem z wewnątrz i z zewnątrz; i zrobił do niej wieniec złoty w około.
 3. Odlał też dla niej cztery pierścienie złote do czterech węgłów jej: dwa pierścienie do boku jej jednego, i dwa pierścienie do boku jej drugiego.
 4. I zrobił drążki z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem.
 5. I włożył drążki do pierścieni po bokach arki, dla unoszenia arki.
 6. I zrobił wieko ze złota szczerego: dwa i pół łokcia długość jego, a półtora łokcia – szerokość jego.
 7. I wykonał dwa cheruby złote, – kutej roboty wykonał je, – na obu brzegach wieka.
 8. Cheruba jednego – na brzegu z jednej strony, a cheruba drugiego – na brzegu z drugiej strony: z samego wieka wykonał cheruby po obu brzegach jego.
 9. A były to cheruby o rozpostartych w górę skrzydłach, porywające skrzydłami swemi wieko, a twarzami swojemi zwrócone jeden ku drugiemu; ku wieku były twarze cherubów.
 10. I sporządził stół z drzewa akacyowego, dwa łokcie długość jego, łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego.
 11. I powlókł go złotem czystem, i uczynił doń wieniec złoty, w około.
 12. Zrobił też listwę na piędź szeroką, w około niego, i uczynił doń wieniec złoty, w około.
 13. I odlał doń cztery pierścienie złote, i utwierdził pierścienie, po czterech rogach, które u czterech nóg jego.
 14. Przy listwie były pierścienie, jako osady dla drążków, dla unoszenia stołu.
 15. I zrobił drążki te z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem – dla unoszenia stołu.
 16. I zrobił naczynia przynależne do stołu: misy jego, i kadzielnice, i dzbanki, i czasze jego, któremi się nalewa, – ze złota szczerego.
 17. I zrobił świecznik ze złota szczerego; kutej roboty wykonał świecznik: słupiec jego, pręt, kielichy, gałki, i kwiaty jego – z niego wychodziły.
 18. A sześć ramion wychodziło z boków jego: trzy ramiona świecznika z jednego boku jego, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku jego.
 19. Trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na jednem ramieniu, z gałką i kwiatem, a trzy kielichy kształtu kwiecia migdału na drugiem ramieniu, z gałką i kwiatem: tak na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.
 20. A na samym świeczniku – cztery kielichy, kształtu kwiecia migdału, z gałkami i kwiatami jego.
 21. I gałka pod dwoma ramionami – z niego, i także gałka pod dwoma ramionami – z niego, i znowu gałka pod dwoma ramionami – z niego: u sześciu ramion, wychodzących ze świecznika.
 22. Gałki ich, i ramiona ich, z niego samego wychodziły; cały ukuty był z jednej bryły złota szczerego.
 23. I zrobił lamp do niego siedm, i szczypczyki jego, i popielniczki jego, ze złota szczerego.
 24. Z talentu złota szczerego wykonał go i wszystkie przybory jego.
 25. I wyrobił ołtarz do kadzenia z drzewa akacyowego; łokieć długość jego, a łokieć szerokość jego, – czworograniasty, – dwa zaś łokcie wysokość jego; z niego wychodziły narożniki jego.
 26. I obłożył go złotem szczerem, płytę jego, i ściany jego w około, i narożniki jego; i zrobił do niego wieniec złoty naokoło.
 27. Dwa też pierścienie złote zrobił do niego, poniżej wieńca jego, po obu bokach jego, – po obu stronach jego, – jako osady dla drążków, dla unoszenia go na nich.
 28. I zrobił drążki te z drzewa akacyowego, i powlókł je złotem.
 29. Przyrządził też olej do namaszczania świętego, i kadzidło z wonności, czyste, sposobem mieszających pachnidła.