Ari – „Wrota Zamiaru”

(cytat kabbalistyczny na Pesach)

Pesach i wyjście z Egiptu

Pierwsze pokolenie, pokolenie do potopu, wygnało Szhinę na Siódme Niebiosa na skutek swoich grzechów, a Israel w pokoleniu Egipskiej niewoli, byli kroplami nasienia (iskry keri), które wylał Adam Riszon, w ciągu 130 lat, do czasu urodzenia Szeta. I następnie oni objawili się w obrocie dusz w pokoleniu potopu, i wylewali swoje nasienie na ziemię, podobnie do swego korzenia, z którego urodzili się, aż nie został wygnany. I to jest to, co napisano: „I zobaczył Stwórca, że wielkie jest zło człowieka na ziemi”, dlatego że nasienie nazywa się złem, i pokolenie było złym.
I powiedziano: „Wygonię Adama, którego stworzyłem”, wygonię Adama i jego ród. A następnie oni objawili się w pokoleniu potopu, i opuścił się Stwórca, by zobaczyć miasto i wieżę, którą zbudowali synowie ludzcy. I nazywani są synami ludzkimi, dlatego że byli kroplami nasienia, męskimi bez żeńskich, i nadal grzeszyli i gniewali się na Wyższego, i wielki był grzech wylania nasienia w pokoleniu potopu.
I powinieneś wiedzieć, że dusze – podobne do złota, które powstaje w głębinach ziemi. I kiedy wydobywają je, pełno w nim nieczystości i odpadów, i nie można go ocenić, i nie ma ono ani nazwy złota, nie piękna, dopóki nie napełni się mądrością „jubiler” i nie oddzieli odpadów od srebra – raz za razem, oczyszczenie za oczyszczeniem. Jedno nie takie jak drugie.
I za każdym oczyszczeniem stopniowo oczyszcza się, dopóki cała nieczystość nie oddzieli się od złota. I wtedy staje się widocznym, że jest to złoto. Tak samo i w stosunku do dusz. Ponieważ z powodu grzechu Adama, wymieszały się dobro ze złem, a mianowicie w iskrach – keri, które urodził Adam Riszon w pierwszych 130 latach po swoim grzechu.
I już było wyjaśnione że iskry keri są bardzo ważne i święte, lecz one wychodzą i mieszają się z klipot, i należy czynić wyjaśnienie za wyjaśnieniem, by naprawić je. I w ten sposób te iskry stopniowo były naprawiane, do tej pory, aż nie zaczęła naprawiać się i pokazywać w nich obecność złota – i było to w pokoleniu Egiptu.
I w tym zrozum prawidłowy sens: dlaczego była im pisana tak ciężka niewola, której nie ma podobnej – odpowiednio temu, jak zgrzeszyli w pokoleniu potopu, niszcząc swoje nasienie, było im kazano: „Każdego nowonarodzonego chłopca rzucajcie do Nilu” – za przykładem kary poprzez sam potop. A odpowiednio do tego, w czym zgrzeszyli w pokoleniu Babilońskiej Wieży, mówiąc: „Zróbmy cegłę” – powiedziano: „I obciążyli życie swoje poprzez glinę i kamienie”.
I w rzeczywistości sens egipskiego wygnania jest w tym, że, jak wiadomo, wszystkie dusze przychodzą z hasadim i gwurot, które są w moach a-daat, ponieważ tam odbywa się ziwug pomiędzy hochmą i biną, jak napisano: „I poznał Adam Hawę, żonę swoją…”, „…I nikt jej nie poznał…”, dlatego nazywa się „dea”, wskazując na to, że stąd przeciąga się kropla ziwuga, światło hochma nazywa się słowem „jedia”, jak było wspomniane. I tym bardziej duszy tego pokolenia – pokolenia Mosze Rabejnu.
I już zostało wyjaśnione, że Mosze, jest to poziom daat, i całe to pokolenie – również poziom daat, które weszli w klipot z powodu „iskier keri” przelanych w ciagu 130 lat, do narodzenia Szeta. A Mosze pochodził od Szeta, a nie od „iskier keri” Adam Riszona w ciągu 130 lat, dlatego powiedziano o nim: „I po wszystkich urodził się Szet – według jego obrazu i podobieństwa. Lecz reszta była w postaci nieczystych duchów i wiedźm. Dlatego powiedział o nich Moszę: „I ja nie zobaczę ucieczki mojej”.
I ponieważ całe było z poziomu daat, a jak wiadomo, kiedy, nie daj Bóg, uszkadzają z dołu odpowiednio wyższy poziom, to sprzyjają tym temu, że klipot wzmacniają się i zabierają światło od tego miejsc, gdzie było uszkodzenie. Dlatego opuścił się naród Israela w Egipt, w klipę, znajdującą się w ahoraim daat wyższego – jak jest wyjaśnione w pytaniu o Egipcie, który jest wyższym „mecar” (wąska szczelina), czyli garon (gardło). A Faraon jest to twarda potylica, ahoraim, Za’T de-daat.
I te klipot utrzymywali się za garon, i karmili się całym światłem, wychodzącym z poziomu daat de-Z’A. I dlatego Israel w tym pokoleniu, chociaż pochodzi z poziomu daat, jednak byli uszkodzeni, gdyż byli „iskrami keri”, i dlatego byli zniewoleni poprzez Faraona, i egipcjan, którzy karmili się całym światłem od poziomu daat, gdyż sami (naród Izraela) to wywołali. I całe to wygnanie do Egiptu było przeznaczone do tego, żeby oczyścić i naprawić te Święte Iskry, jak powiedziano: „I wyprowadził was z żelaznego kotła, z Egiptu”. I zrozum, że jest upodobniony Egipt do kotła, w którym topi się złoto i oddziela się od nieczystości, i naprawia się. Dlatego złe działania niższych wywołują dostęp dla hiconim do jakiejś sfiry, i wtedy znika światło z tego miejsca, by nie przekazane dla hiconim.
Z’A wyszedł na początku w Wa’K, a nie w dziesięciu sfirot. I wzmocnił się Faraon w Egipcie w daat wyższego, w tym pokoleniu, powrócił Z’A w poprzedni stan w ibur alef, do wyższej Imy (trzy w trzech).
Z’A po tym, jak się urodził i wyszedł z beten wyższej Imy w katnucie, a następnie w gadlucie, w tych trzech odcinkach mochin, nie może otrzymać światła, bez obłóczenia się w NeH’I de-Ima, a następnie światłą obłaczają się w niego. W pierwszym iburze i w katnucie, u niego jest tylko NeH’I de-Ima w ahoraim.
Egipskie wygnanie, kiedy powrócił Z’A w ibur wyższej Imy i był tam trzy w trzech, dlatego by nie wzmocnili się klipot w nim i nie karmili się światłem od niego, również i wtedy były u niego mochin, obłóczone w ahoraim NeH’I de-Ima, i wszystkie jego trzy mochin, w szczególności mochin a-daat, w którym znajdują się hasadim i gwurot, tam znajduje się wada pokolenia, wszystkie one zniknęły i nie świeciły w nim, a tylko zewnętrzne obłóczenie i kelim NeH’I de-Ima.