Genesis V

 1. Oto rodopis potomków Adama: Czasu, którego stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go.
 2. Mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, czasu którego stworzeni zostali.
 3. I przeżył Adam sto trzydzieści lat, i spłodził na podobieństwo i obraz swój, i nazwał imię jego: Szet.
 4. I były dni Adama po spłodzeniu Szeta ośmset lat; i spłodził synów i córki.
 5. A były wszystkie dni Adama, które przeżył: dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.
 6. I przeżył Szet sto pięć lat, i spłodził Enosza.
 7. I żył Szet po spłodzeniu Enosza ośmset siedm lat, i spłodził synów i córki.
 8. A były wszystkie dni Szeta: dziewięćset dwanaście lat; i umarł.
 9. I przeżył Enosz dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana.
 10. I żył Enosz, po spłodzeniu Kenana, ośmset piętnaście lat, i spłodził synów i córki.
 11. A były wszystkie dni Enosza: dziewięćset pięć lat; i umarł.
 12. I przeżył Kenan siedmdziesiąt lat, i spłodził Mahalalela.
 13. I żył Kenan po spłodzeniu Mahalalela ośmset czterdzieści lat, i spłodził synów i córki.
 14. A były wszystkie dni Kenana: dziewięćset dziesięć lat; i umarł.
 15. I przeżył Mahalalel sześćdziesiąt pięć lat, i spłodził Jereda.
 16. I żył Mahalalel, po spłodzeniu Jereda, ośmset trzydzieści lat, i spłodził synów i córki.
 17. A były wszystkie dni Mahalalela: ośmset dziewięćdziesiąt pięć lat; i umarł.
 18. I przeżył Jered sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Chanocha.
 19. I żył Jered, po spłodzeniu Chanocha, ośmset lat, i spłodził synów i córki.
 20. A były wszystkie dni Jereda: dziewięćset sześćdziesiąt i dwa lata; i umarł.
 21. I przeżył Chanoch sześćdziesiąt i pięć lat, i spłodził Metuszelacha.
 22. I postępował Chanoch z Bogiem, po spłodzeniu Metuszelacha, jeszcze trzysta lat, i spłodził synów i córki.
 23. A były wszystkie dni Chanocha: trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
 24. I tak postępował Chanoch z Bogiem, a nie było go, bo zabrał go Bóg.
 25. I przeżył Metuszelach sto ośmdziesiąt siedm lat, i spłodził Lemecha.
 26. I żył Metuszelach, po spłodzeniu Lemecha, siedmset ośmdziesiąt i dwa lata, i spłodził synów i córki.
 27. A były wszystkie dni Metuszelacha: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł.
 28. I przeżył Lemech sto ośmdziesiąt i dwa lata, i spłodził syna.
 29. I nazwał imię jego Noach, mówiąc: „Ten niechaj pocieszy nas z pracy naszej i z trudów rąk naszych, na ziemi, którą przeklął Bóg!”
 30. I żył Lemech, po spłodzeniu Noacha, pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat, i spłodził synów i córki.
 31. A były wszystkie dni Lemecha: siedmset siedmdziesiąt siedm lat; i umarł.
 32. I był Noach w wieku pięciuset lat, gdy spłodził Noach Szema, Chama i Jafeta.