Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi o sensie słów, właściwości i działań

1) …

2) Co to za światła, które wzniosły się?

Światła, które wzniosły się, są to światła reszimot i dlatego w każdym miejscu, w którym znajduje się wzniesienie lub naprawienie świateł, wiedz, że są to światła reszimot, dlatego że w or elion nie ma wzniesienia i naprawienia, a tylko wyjście do swego korzenia.

3) Jedyny we wspólnym uczestnictwie?

Z’A i nukwa de-Acilut określane są jako jedyny we wspólnym uczestnictwie, dlatego że bez względu na to, że nukwa cała jest gwurot, w każdym wypadku cała doskonałość Z’A zależy od jego połączenia z nią, i światło Ejn Sof przebywa w Z’A tylko wówczas, kiedy on łączy się z nukwą. Przecież, kiedy znajdują się oni razem w połączeniu, wtedy światło i jedność Stwórcy przebywa w ich połączeniu. Wówczas w A’A nie ma oddzielnej nukwy, czyli żeby była ona całkowicie gwurot i oddzielona od niego, i dlatego uważa się zahar i nekewa jako jeden parcuf. I jak napisano, że Stwórca nie znajduje się ze mną, czyli że nie ma u niego połączenia z nukwą.

4) Co to jest duchowy podział?

Duchowy podział oznacza zmianę właściwości, a połączenie nazywa się podobieństwem właściwości, dlatego Zo’N w stanie katnut, kiedy oboje oni korzystają z jednego masachu, co oznacza światło ahoraim Imy, i wtedy forma ich ahoraim podobne, wychodzi, że ich ahoraim są połączone.

5) Co to jest matka synów?

W C’B i dalej, są zmienione imiona hochma i bina na Aba i Ima. I to z tego powodu, jak napisano w Zohar: Aba wyprowadza Imę na zewnątrz ze względu na synów. Dlatego że po C’B wychodzi bina poza wszystkie poziomy, kiedy bina de-rosz wychodzi w guf HaGa’T, a bina de-guf wychodzi w NeH’I, a bina de-NeH’I wychodzi w BE’A, jak wiadomo. I określa się, że hochma wszystkich poziomów wyprowadziła binę wszystkich poziomów na zewnątrz. I za pomocą tego wyjścia powstało w niej miejsce, żeby dać mohin swoim synom, i naprawić ich. Czyli bez wyjścia biny na zewnątrz nie było żadnej możliwości naprawić Zo’N. I dlatego bina, kiedy wyszła na zewnątrz, otrzymała imię Ima wskazując na to, że opuściła się ze swojego poziomu, żeby urodzić synów, dopilnować ich wzrostu i wypełnić, i jest to Zo’N. I zrozum, że opuszczenia dla Zo’N było to rozprzestrzenienie Sa’G de-A’K poniżej tabura de-A’K, dlatego że tam znajduje się bhina szoresz de-Zo’N, gdzie opuściła się bina, czyli Sa’G, żeby naprawić ich. I tam otrzymała w siebie bhinę malchut, i dlatego wyszła ze wszystkich poziomów. I drugie opuszczenie było w katnut de-Nekudim, kiedy następnie za pomocą powrotu na poziom, czyli w gadlut de-Nekudim, naprawiła mohin de-Za’T de-Nekudim, które przedstawiają sobą Zo’N. I trzecie opuszczenie było w Acilut, kiedy następnie za pomocą powrotu na swój poziom ona daje wszystkim NaRaNHa’J de-Zo’N, i całe opuszczenie biny jest to jedyna przyczyna wypełnienia synów, dlatego taka bina nazywa się matką synów.

6) Co to jest beten?

Niższa 1/3 część tiferet w każdym parcufie nazywa się beten, a w nukwie jest to miejsce ciąży i rodzenia.

7) Co to jest birurim (wyjaśnienie)?

Parcufy Acilut zostały naprawione za pomocą wyjaśnienia tych kelim i nicucin, które spadły w BE’A. I najczystsze z nich wzniosły się i naprawiły się na początku. Czyli te części, które nie zostały zepsute z własnego powodu, lecz tylko dlatego że były one powiązane z zepsutymi kelim. I widzimy, że oni nie potrzebują nic oprócz wyjaśnienia, czyli oprócz oddzielenia ich od zepsutych kelim. I ponieważ zostały oddzielone, stały się przydatne by powrócić w Acilut, i dlatego zostały naprawione na początku. A ponieważ zostały naprawione, jest u nich możliwość wznieść i wyjaśnić to, co należy do ich właściwości, równiż z tego poziomu który był zepsuty, i nazywa się to imieniem wyjaśnienia (birurim).

8) Co to jest Bo’N de-hej?

Bo’N de-hej oznacza podwójną AWA’Ja, ponieważ jud jest to dwie jud, hej jest to dwie hej, waw jest to dwie waw i hej jest to dwie hej, i jest to, że nie ma u niego własnego napełnienia, a tylko od wyższej AWA’Ja.

9) Co to jest gazar (wyprowadził, odciął)?

Oddzielenie niższej hej od kelim, które spadły w BE’A nazywa się odcięciem i jest to koniec wszystkich odcięć, i od tego odcięcia zależy całe naprawienie.

10) Co to jest giluj e-Ara?

11) Co to jest Gan Eden?

Eden oznacza hochma, a Gan (ogród) oznacza malchut, i ponieważ Acilut jest to hochma, dlatego malchut de-Acilutu nazywa się Gan Eden (ogród edeński).

12) Co to jest garon (gardło)?

Bina, która wyszła na zewnątrz z rosz A’A, nazywa się garon, jak powiedziano „Obcy na obcej ziemi..”, dlatego że przyszła w miejsce niegodne jej, dlatego wszystkie biny, które wyszły poza rosz nazywane są garon.

13) Co to jest daadej beema (sutki zwierzęcia)?

Świecenie malchut bez podsłodzenia rahamim, nazywa się dadej beema. I jest to 2/3 necah hod de-Atik stojące w Bria.

14) Co to jest lekki daat?

Daat składa się z pięciu hasadim i pięciu gwurot, i jeżeli pięć hasadim nie świecą w pełni to nazywa się lekki daat (lekka wiedza, lekkie myśli), czyli brakuje jemu doskonałości.

15) Co to jest świecenie, lecz nie główne?

Światła znajdujące się w parcufie, drogą jego włączenia w wyższy parcuf lub od przekazania do niższego, lecz nie będące istotą jego samego, nazywane są świeceniem, lecz nie głównym, czyli nie tworzą jego istoty.

16) Co to jest ewel?

Or hozer, który wznosi się z powodu ziwugu na awijut w masachu, nazywa się ewel. Dlatego że pięć poziomów or hozer, które wznoszą się od pięciu poziomów w masachu, są podzielone na trzy części: bhina dalet, bhina gimel i bhina bet, i nazywane są ewel. A poziom or hozer, który wznosi się od bhiny alef, on nazywa się istaklut dak (subtelne spostrzeganie), a or hozer, który wznosi się od awijut keter, nazywa się otwarcie świecenia.

17) Pięć hasadim i pięć gwurot.

Hesed zawiera w sobie pięć hasadim, a gwura składa się z pięciu gwurot, i to z powodu, że każda ze sfirot składa się z dziesięciu sfirot.

18) Co to jest podsłodzenie (antaka)?

Z tego powodu, że kelim de-Bo’N, zostały zepsute z powodu rozbicia, potrzebują podsłodzenia, co oznacza świecenie ziwuga, który przychodzi do nich z nowego M’A, który podsładza cierpienie w nich, czyli siły din, które mają połączenie z hiconim.

19) Co to jest herajon (ciąża)?

Wszystkie ziwugim w katnucie nazywane są herajon i ibur (ciąża i zarodzenie).

20) Co to jest ziwug de-reuta (ziwug bliskości)?

Ziwug na masach, w którym jest tylko awijut szoresz, nazywa się ziwug de-reuta. Dlatego że cztery bhiny awijut są to poziomy w życzeniu otrzymywać, jak wiadomo, i korzeń ich, który jest keterem, jest to korzeń od strony życzenia oddawać i nazywa się dlatego reuta ilaa (wyższa bliskość).

21) Co to jest wyższe świecenie?

Dziewięć pierwszych sfirot, które oddzieliły się od każdego z parcufim duszy Adam Riszon, nazywane są wyższe świecenie.

22) …

23) Co to jest pierwsze hasadim i gwurot?

Nie ma odnowienia świecenia w światach jak tylko z Ejn Sof. Kiedy odnawia się jakiś poziom w światach, jeżeli nawet wychodzi on od wyższego od niego, wyższy otrzymuje go poprzez wszystkie światy od Ejn Sof, i dlatego każdy parcuf otrzymuje od swojego wyższego dwa rodzaje świecenia, dla budowy samego siebie i dla budowy niższego od niego poziomu. I to, co otrzymuje parcuf dla budowy samego siebie od swego wyższego nazywane są imieniem pierwsze hasadim i gwurot. A to, co otrzymuje dla budowy niższego pod nim poziomu, nazywa się imieniem nowe hasadim i gwurot.

24) …

25) Co to jest hibur acun (wielkie połączenie)?

Kotel łączący Zo’N ahor be ahor, nie ma mocnego połączenia, dlatego że podczas połączenia mohin Aw’I, one oddzielają się od siebie. Lecz kotel łączący Aw’I ma stałe połączenie, które nigdy dzieli się, dlatego takie połączenie nazywa się imieniem hibur acun (wielkie połączenie).

26) Co to są części nukwy?

Kelim odnoszące się do ziwuga z or elion i posiadające masach i awijut, wznoszące or hozer, nazywane są części nukwy.

27) Co to jest miesiące ciąży?

Czas i miejsce w duchowym oznacza odnowienie formy. I z tego powodu, że parcuf wypełnia się tylko za pomocą ziwugów i świateł różniących się jedno od drugiego, wszystkie one razem wypełniają parcuf i dlatego nazywane są miesiącami lub czasem ibura. Siedem miesięcy, dziewięć miesięcy lub dwanaście miesięcy. Czyli zgodnie z ilością światła, które gromadzi się dla nich.

28) Co to jest kotel (ściana)?

Kiedy Zo’N znajdują się w katnucie, to przyciągają światło z ahoraim de-Ima, zatrzymujące or hochma, z powodu tego, że pragną tylko oddawania, i te ahoraim nazywane również są kotel, ponieważ ten kotel i masach zatrzymują świecenie hochma.

29) Co to jest nowe kelim?

W każdym parcufie są dwa rodzaje kelim:

1. Jest to stare kelim, które wychodzą z kelim wyższego, które uwolniły się od swoich świateł z powodu usubtelnienia (izdahehut).

2. Jest to nowe kelim, które przychodzą podczas odnowienia parcufa, ponieważ malchut rosz parcufa rozprzestrzenia się od siebie i w dół i jest to dziesięć nowych kelim. A parcufim Acilutu nazywane są stare kelim, imieniem Bo’N, a nowe kelim nazywane są imieniem M’A.

30) Co to jest M’A Hadasz (Nowy M’A)?

M’A jest to AWA’Ja w napełnieniu alefin: jud-hej-waw-hej. I wszystkie poziomy, które wyszły w Acilucie, jest to AWA’Ja de-M’A i nazywa się M’A Hadasz, w stosunku do świateł nicucim kelim de-Nekudim, które rozprzestrzeniają się w nim, i one są uważane jako stare kelim, ponieważ były wykorzystane w parcufie Nekudim.

31) Co to jest wybrany?

Wybrany ze świateł iskier i kelim de-Nekudim naprawia się na początku w Acilut. I są w tym trzy części:

1. Każdy wyższy, jest wyższym i wybranym.

2. Kelim Ga’R lepsze niż kelim Wa’K.

3. Zgodnie z podziałem ahor be ahor, ahor be panim i panim be panim.

32) Co to jest mohin?

Światła rosz nazywane są imieniem mohin.

33) Co to jest zrównanie raglin z raglin?

Oznacza to, że raglin parcufa Acilut kończą się na poziomie raglin parcufa A’K. Dlatego że do Gmar Tikun raglin parcufa Acilut kończą się na parsie powyżej świata Bria, i tam również znajduje się kropka C’B. Lecz w Gmar Tikun zostanie zlikwidowane C’B, i porócą trzy światy BE’A w Acilut. I wtedy przedłuża się raglin parcufa Acilut do kropki tego świata, na poziomie raglin A’K. Jak powiedziano: „…i będą stały jego nogi na Oliwnej górze”. I będą raglin de-Acilut i raglin de-A’K na jednym poziomie.

34) Co to jest otwarta malchut?

Od C’B i dalej, które określa się w Acilut, oznaczające, że malchut, która jest niższą hej, włącza się i łączy się z wyższą hej, to, co nazywa się włączenie właściwości rahamim w din, uważa się malchut de-A’K od C’A malchut ukrytą. Bez względu na obłóczenie rosz de-Atik de-Acilut, jednak jej świecienie nie otwiera się w Acilut, jak pisze Ari, że w przyszłości otworzy się z ukrytej rosz, jak powiedziano: „kamień odrzucony przez budowniczych staje się kamieniem węgielnym”.

35) Co to jest mecah?

Mecah jest to bina de-keter wynikająca z właściwości jej Za’T.

36) Co to jest miejsce?

Czas, ruch i miejsce są prawie jednym i tym samym, są to relacje pomiędzy zmianami i odnowieniem formy. Lecz kiedy mówi się o kolejności rozprzestrzenienia poziomów, te zmiany uważane są jako miejsce, kiedy mówi się o kolejności przyczyny i skutku, uważane jako czas.

37) …

38) Co to jest oddzielna nukwa?

Kiedy zahar w całości są hasadim, a nukwa w całości są gwurot, one wówczas uważane za oddzielne jedno od drugiego. Dlatego że ona przeciwna właściwościami w stosunku do zahar, dlatego że gwurot przeciwne hasadim. I wiadomo, że połączenie i rozdzielenie, o których mówi się odnośnie duchowych obiektów, jest to podobieństwo właściwości i różnica właściwości.

39) Co to jest „wypadanie organów”?

„Wypadanie organów” oznacza podobnie, jak rozbicie kelim, upadek w klipot, tylko w parcufim nazywa się to rozbiciem kelim, a w duszach nazywa się wypadanie organów.

40) Co to jest sijum raglin de-Acilut?

Sijum de-Acilut w binie NeH’I de-A’K. Dlatego że z powodu wzniesienia niższej hej i połączenia jej z wyższą hej, wyszły bina i Zo’N de-NeH’I de-A’K na zewnątrz Acilut, i powstało tam miejsce BE’A. I dlatego uważa się sijum Acilutu, że jest on odrobinę wyżej niż sijum raglin de-A’K C’A.

41) Co to jest sijum raglin de-A’K?

Sijum raglin de-A’K jest to kropka tego świata. Tam znajduje się ukończenie kaw Ejn Sof, która jest środkową kropką wszystkich światów w całości.

42) Co to jest ibur (zarodzenie)?

Ziwugim katnuta nazywane są imieniem ibur.

43) Co to jest Ec aDaat (drzewo poznania)?

Od haze i niżej Z’A, tam gdzie znajduje się miejsce 2/3 tiferet i NeH’I de-Z’A, nazywa się imieniem „drzewa poznania dobra i zła”. Z tego powodu, że są tam otwarte hasadim, jest przylepianie się klipot, które nazywane są złem. Lecz od haze i wyżej, gdzie hasadim ukryte, nie ma tam przylepienia klipot i nazywa się to miejsce „drzewem życia”. Dlatego że światło ahoraim biny świeci tam. A bina nazywa się „życie Króla”.

44) …

45) …

46) …

47) Co to są „stałe”?

Mohin de-katnut de-Zo’N nazywane są stałe mohin, czyli, że one nie odchodzą stąd nigdy. Jak również wszystkie mohin, które są we właściwości panim de-ahor de-Nekudim, czyli nawet mohin de-gadlut, w parcufim Atik, A’A i Aw’I de-Acilut. Jednak mohin z punktu widzenia Ma’N de-jesod de-A’K w Nekudim, które są w gadlut Z’A, jak również dodatek gadlut w trzech pierwszych parcufim, które przychodzą jako Ma’N na waw i kropkę, wszystkie one uważane są za dodatki i nie są stałe w parcufie, a odchodzą jeżeli jest wada u niższych.

I jest jeszcze jedno znaczenie słowa „stałe”, dlatego że światła, które odnoszą się do istoty struktury parcufa nazywane są również „stałe”.

48) Co oznacza – wiele światła?

Oznacza, że jest tam wiele reszimot, które nie mogą odnowić się w tym samym ziwugu, i dlatego one potrzebują swojego naprawienia, wznoszą się w Ma’N w nowy ziwug.

49) Co to jest „daleki”?

Słowa daleki i bliski są wykorzystywane w stosunku światła hochma. Kiedy jest daleki, oznacza małe świecenie światła hochma, a bliski, oznacza wielkie świecenie światła hochma.

50) Co to są „dodatki”?

Wszystko to, co nie powstaje w parcufie w czasie jego powstania, nie uważa się za istotę struktury parcufa, a tylko właściwością dodatku, które przychodzą po tym jak parcuf jest ukończony. To włącza wszystkie mohin, które odnawiają się w parcufie podczas jego gadluta. I dlatego, jeżeli one powracają i odchodzą, ten hisaron w istocie nie odmienia nic w istocie parcufa, ponieważ może również istnieć bez nich. I jest to reguła, że główne mohin, które powstają przy urodzeniu parcufa, one zawsze są stałe w parcufie, i nie odchodzą od niego nigdy. Lecz mohin, które powstają jako dodatek, nie są stałymi mohin w parcufie, i kiedy niżsi są godni, one świecą, a podczas grzechu one odchodzą. I ta reguła istnieje tylko w Zo’N, lecz nie w Ga’R.

51) Co to jest „wskrzeszenie zmarłych”?

Wyjście z Acilut nazywa się „śmierć”, ponieważ oni oddzielili się od światła haja, a światło haja, przedstawiające światło hochma, nie świeci poza Acilut. Dlatego melahim, którzy spadli w BE’A zmarli z powodu oddzielenia od Acilut, dlatego że odeszło od nich światło haja. I w czasie naprawienia, kiedy oni ponownie wznieśli się w świat Acilut, zostali wskrzeszeni. Dlatego nazywa się powrót w Acilut „wskrzeszeniem zmarłych”.

52) Kto wzniósł rozprzestrzenienie Nekudim w Ma’N w Ga’R de-Nekudim?

Całe rozprzestrzenienie Nekudim przyszło z nikwej ejnaim, co oznacza masach bhiny alef. I znajdujemy po ukończeniu rozbicia kelim, kiedy oczyścił się masach od swojego awijut, i zrównał się z masachem de-rosz, uważa się, że włączył się on w masach de-rosz. Dlatego że podobieństwo właściwości czyni je jako jedno całe. I ty już wiesz, że wszystkie reszimot rozprzestrzenienia Nekudim znajdują się w masachu, i dlatego wychodzi, że masach, który oczyścił się, wzniósł razem z sobą całe rozprzestrzenienie Nekudim do trzech pierwszych sfirot, czyli rosz de-Nekudim.

53) Dlaczego wzniósł się Ma’N w A’B-Sa’G?

Dlatego że Ga’R de-Nekudim również nie były pełne, doskonałe. Dlatego że po tym, jak zaprzestało świecenie ziwuga A’B-Sa’G de-A’K, które w Nekudim, wychodzi, że powróciła niższa hej ze skrócenia w nikwej ejnaim, kiedy one nie są gotowe do ziwuga. I dlatego zmuszone są trzy pierwsze sfiry wznieść się do góry do swego wyższego, a jest to rosz de-Sa’G de-A’K.

54) Dlaczego wznieśli Ma’N do taamim de-Sa’G?

W rzeczywistości uważa się tylko nekudot de-Sa’G wyższym w Nekudim, a nie taamim de-Sa’G. Lecz za pomocą wzniesienia Ma’N uważa się nekudot de-Sa’G połączonymi z taamim de-Sa’G w jedno całe, i Nekudot, same w sobie, nic nie przedstawiają.

55) Dlaczego wzniesienie Ma’N jest tylko w binie?

Dlatego że całe pojęcie wzniesienia Ma’N jest to obudzenie więzi, która jest w binie de-or jaszar z Zo’N or jaszar, dlatego żeby oddawać im świecenie hochma. I stąd wynika reguła, że nie ma wzniesienia Ma’N, jak tylko od Zo’N, która jest w każdej sfirze, i miejscem wzniesienia jest bina każdej sfiry.

56) Co jest świeceniem AWA’Ja de-alefim?

Napełnienie AWA’Ja w jud wskazuje na to, że nie może być C’B otwarte, a jest to od C’A, a napełnienia AWA’Ja w alefim wskazuje na to, że ziwug wynika z C’B i jest to wskazane w pierwszej formie, ponieważ jej druga forma judin, pomiędzy nimi znajduje się parsa, podział, i wyższa jud jest to pięć sfirot keter, hochma, które pozostają na poziomach pięciu sfirot i są to „wyższe wody”. A niższa jud jest to pięć sfirot AHa’P, które wyszły na zewnątrz, i dzieląca pomiędzy nimi linia jest to parsa. I kosztem ziwuga elion wyższego światła A’B-Sa’G, powstaje nowe światło i dzieli to parsą powracając AHa’P na swój poziom.

57) …

58) Dlaczego jest dokonywany ziwug w miejscu mecah?

Całe rozprzestrzenienie Nekudim wynika z awijut bhiny alef, wiadomo, że ostatnia bhina awijut zostaje utracona z powodu usubtelnienia, i dlatego pozostaje w masachu awijut keter i jest dokonywany ziwug w miejscu mecah, jest to keter.

59) Jaka jest różnica pomiędzy mecah i galgalta?

Galgalta jest podzielona na Ga’R (trzy wyższe) i Za’T (siedem niższych), jest to za przykładem biny i tiferet. I od mecah i wyżej są to ukryte w searot i uważa się jako Ga’R, trzy pierwsze, i tam nie ma otwarcia świecenia hochma. A od mecah i niżej jest to bhina Za’T i tam jest miejsce otwarcia świecenia hochma.

60) Dlaczego nazywa się ziwug, który jest w mecah, imieniem: otwarcie świecenia?

Ponieważ nie ma w masachu rzeczywiście awijut, a tylko szoresz awijutu, dlatego nie ma nawet w nim subtelnego spostrzegania, a tylko objawienie świecenia.

61) Dlaczego uważa się A’K i ABE’A, jako pięć poziomów Galgalta, A’B, Sa’G, M’A i Bo’N?

Bhina dalet, bhina gimel i bhina bet przedstawiające sobą trzy poziomy Galgalta, A’B, Sa’G wyszły w A’K, a pierwsze bhina, poziom Z’A wyszła w Nekudim, a awijut keter wyszedł w Acilut. I jest to poziom malchut, która nazywa się Bo’N. Lecz, ponieważ jest tam reszimo bhiny alef obłóczenia, przedstawiające sobą Z’A, również i Acilut nazywa się imieniem M’A.

62) Dlaczego rozprzestrzeniły się Nekudim w trzech poziomach, jeden pod drugim, jak cały A’K?

Dlatego że nowe światło, które przebiło parsę, które otrzymał Nekudim od A’B-Sa’G de-A’K, wywołało u nich pełne rozprzestrzenienie, jak i w samym A’K.

63) Dlaczego kończą się raglin de-Acilut odrobinę wyżej, niż raglin de-A’K?

64) Dlaczego nie jest anulowana granica parsy podczas opuszczenia się niższej hej z mecah? Dlaczego parsa de Acilut silniejsza niż parsa de-Nekudim?

To z powodu niższej hej, która wzniosła się w mecah, czyli w keter, i tam jest korzeń parcufa. Ona otrzymała tam wielką siłę i wzmocnienie, tak, że nawet podczas ziwuga de-gadlut, kiedy opuszcza się nowe światło i próbuje przebić parsę, jednak parsa pozostaje na swoim miejscu i granica nie znika, a tylko rozprzestrzenia się świecenie i łączy AHa’P do poziomu.

65) …

66) Skąd rozpoczyna się korzeń wzajemnego oddziaływania miary miłosierdzia i miary sądu?

Rosz de-Sa’G de-A’K, tam był początek miary rahamim i din, lecz ponieważ włączył się masach de-guf w rosz, otworzyło się to tylko w searot dikna.

67) Dlaczego uważane są światy ABE’A za trzy oddzielone światy?

Ponieważ brakuje u nich światła hochma, i z powodu C’B wzniosła się kropka skrócenia od tego świata w miejsce biny de-NeH’I de-A’K, gdzie powstała parsa pomiędzy Acilut i Bria. I tam kończy się kaw Ejn Sof i znajdują się trzy światy BE’A poniżej kropki skrócenia, gdyż światło hochma nie może przejść od kropki skrócenia i niżej, i dlatego nazywane są światami oddzielenia. Ponieważ oddzieliły się od światła hochma, które przedstawia sobą istotę i energię życia, która nazywa się Acilut.

68) Dlaczego parcufim upadają w Bria podczas swojego urodzenia?

Dlatego że wszystkie parcufim Acilut wyszły na masach i reszimot Nekudim i z tego powodu, że dziesięć sfirot Nekudim rozprzestrzeniło się w Bria, to awijut Bria jest wymieszany z tymi reszimot. W ten sposób, przy ziwugu w rosz, odnawia się ten awijut, który była tam początkowo i w nich również otwiera się awijut poziomu Bria. Dlatego podczas ich urodzenia, po tym, jak otworzył się ich awijut i wyszedł z rosz, rozpoczęły padać i spadły w BE’A, dlatego że w nich również jest awijut BE’A.

69) Dlaczego wyszły niższe dwie trzecie, necah, hod de-Atik w Bria?

Należy zrozumieć, że Atik jest środkowym pomiędzy A’K i Acilut, czyli są w nim dwa cimcumy. Z punktu widzenia obłóczonej w niego malchut de-A’K, on jest uważany jako A’K. A z punktu widzenia swojego własnego masachu, to uważa się C’B i kończy się na parsie pomiędzy Acilutem i Bria, tak samo, jak i wszystkie parcufim Acilutu. Również wiemy, że te AHa’P, i dziesięć sfirot de-NeH’I de-A’K, miejscem których jest BE’A, uważane są tylko jako NeH’I de-NeH’I. A bina wychodzi poza granicę tylko swoimi Za’T i niżej. Lecz, gdzie nie ma or hasadim, tam jest nieobecne wyjście, dlatego że na hasadim nie ma skrócenia, a całe skrócenie jest tylko na światło hochma. I widzimy, że tylko Zo’N de-bina i prawdziwe Zo’N wyszły z Acilut i przy ustawieniu linii naprawiły się wszystkie HaGa’T de-Acilut, w ten sposób, że KaHa’B HaGa’T dziesięciu tych sfirot pozostały w Acilut, a w Bria wyszły ich NeH’I. I kiedy zostały one podzielone na trzy, zostało wyjaśnione, że dwie trzecie hochma, hesed prawej linii, bina i gwura lewej linii i daat, tiferet średniej linii pozostały w Acilut i nie wyszły w Bria, oprócz dwóch niższych trzecich necah prawej, hod lewej, a środkowej linii tu w NeH’I de-A’K nie ma. I ponieważ każda środkowa linia jest to jesod, a w jesod są tylko dwie trzecie i nie ma w nim niższej jednej trzeciej, w ten sposób Atik również znajduje się w malchut de-A’K, obłaczający na niego, przedłuża się do kropki tego świata, i dlatego jego dwie niższe trzecie naecah i hod znajdują się w BE’A, czyli jak w A’K.

70) Dlaczego dwie niższe trzecie necah i hod de-Atik nazywane są daadej beema (sutki zwierzęcia)?

Malchut tak nazywa się dlatego że ona nie ma podsłodzenia miarą miłosierdzia, dlatego że sutki człowieka wskazują na dostatek, który jest podsłodzony miarą miłosierdzia, przy którym malchut ustawia się w C’B. A sutki zwierzęcia wskazują na to, że jest tam nieobecne połączenie z niższą hej, która ją podsładza, dlatego te same niższe dwie trzecie necah i hod de-Atik, które znajdują się poniżej parsy de-Acilut, które skarmiają parcufim siłą C’A, gdzie malchut jeszcze nie jest podsłodzona miarą miłosierdzia, one są nazywane daadej beema (sutki zwierzęcia). I to oznacza, że znajdują się one w miejscu nagości, czyli w tym miejscu, gdzie mogą przylepić się hiconim, ponieważ jest tam nieobecne podsłodzenie pierwszej hej.

71) Dlaczego skarmianie daadej beema wznosi parcufim z Brii w Acilut?

Dlatego że są potrzebne dwa naprawienia:

  1. Jest to oddzielenie awijut od BE’A, które jest w nich.
  2. Jest to podtrzymanie ich istnienia w BE’A.

I z tego powodu, że Atik włącza w siebie siły C’A i C’B, dlatego za pomocą skarmiania, poprzez dwie trzecie necah i hod jego, są otrzymane te dwa naprawienia. I z powodu drugiego skrócenia C’B, które jest tu ustawione, nabyła siłę oddzielającą awijut de-BE’A od nich, a za pomocą C’A, które włączone w niego, one otrzymują istnienie i siłę życia w BE’A.

72) Dlaczego poziom ibur jest to NeH’I?

I chociaż jest w nich poziom jednej sfiry, czyli poziom malchut i awijut szoresz, tak czy inaczej, od strony naprawienia linii, które poznali oni i stały się, jako trzy sfiry w szerokości, prawej, środkowej i lewej, które nazywane „z powodu NeH’I”, jednak ich poziom nie wyrósł.

73) Dlaczego Acilut nazywa się M’A?

Po tym, jak w katnucie jest tam tylko awijut malchut, dlatego że chociaż bhina alef zniknęła, lecz pozostało po niej obłóczenie, jak wiadomo, lecz nie ma dla niej kelim, ponieważ kelim rozprzestrzeniają się tylko w postaci awijut. I dlatego jest tam również poziom Z’A, czyli M’A, lecz ponieważ nie ma w niej kelim, ona obłacza się na NeH’I w postaci „trzech w trzech”.

74) W jaki sposób rozprzestrzenia się światło Sa’G de-A’K w Acilut?

Masach i reszimot, które włączone w niego, wznoszą się do włączenia ziwuga w rosz de-Sa’G i po tym, jak został uświadomiony ich awijut, one spadły na swoje miejsce, czyli w pe de-rosz de-Nekudim i został w nich objawiony ten sam ziwug, który był u nich przy włączeniu w wyższego i one wyprowadziły dziesięć sfirot rosz z pe de-Nekudim i wyżej do tabura de-A’K, a od pe Nekudim i niżej do ukończenia Acilut, wyszedł ich guf.

75) Dlaczego Atik de-Acilut obłacza się na tabur i niżej de-A’K?

Dlatego że M’A Hadasz wyszedł na masach Nekudim, po tym, jak on oczyścił się. I cały korzeń Nekudim powstaje od tabura i niżej de-A’K, ponieważ powyżej tabura znajduje się tylko bhina Akudim, jak wiadomo.

76) Dlaczego nie opuścił się pe de-rosz de-Atik w miejsce haze de-Nekudim, co jest jego źródłem?

Ponieważ pierwsze trzy Nekudim również nie były w całości, dlatego że one również były ustawione w tym ziwugu de-rosz de-Atik i on ma odniesienie do ich zahar, dlatego one podtrzymały go na jego miejscu, dlatego on podtrzymuje ich na ich miejscu.

77) Dlaczego Atik przyjął Ga’R de-hochma, i cztery pierwsze biny?

Dlatego że dziesięć sfirot rosz de-Atik wyszły na swoim miejscu, czyli od pe de-rosz de-Nekudim i wyżej do tabura de-A’K, wtedy jak ten poziom uświęca cały Ga’R de-Nekudim przebywający tam, i dlatego widzimy, że Atik przyjął pierwsze trzy sfiry hochma, lecz z punktu widzenia biny, przyjął również hesed, ponieważ dopóki nie ma rozprzestrzenienia biny w Za’T, widzimy, że or hesed również stoi w Ga’R de-bina.

78) Dlaczego malchut zamknięta w rosz de-Atik?

Dlatego, że malchut de-A’K obłaczająca się w Atik de-Acilut, przyszła z C’A, a wszystkie parcufim Acilut przychodzą z C’B, gdzie malchut podsłodzona miarą miłosierdzia w binie, dlatego u malchut C’A nie ma żadnego objawienia w świecie Acilut i cała ona jest zamknięta w rosz de-Atik.

79) Kiedy objawia się malchut, która była zamknięta w rosz de-Atik?

Ona otwiera się w Gmar Tikun, jak powiedziano „kamień odrzucony przez budowniczych stał się kamieniem węgielnym”.

80) Dlaczego od Aw’I i dalej na początku powinna męska część otrzymać Bo’N, żeby siebie podsłodzić?

Dlatego że podczas rozbicia kelim były odmienione ich ahoraim i spadły z rosz w guf. Dlatego one potrzebują naprawienia i podsłodzenia poprzez Nowy M’A.

81) Co doprowadziło do opuszczenia niższej hej z mecah?

Po tym, jak były ustawione reszimot katnut włączone w masach i reszimot od gadlut, nie mogły one otrzymać nic z tego świecenia, dlatego one również obudziły się i wzniosły Ma’N w rosz Sa’G. I dlatego, żeby zaświeciła w nich hochma, Sa’G powrócił do A’B, uczynił ziwug panim be panim, i świecenie tego ziwuga z A’B opuściło niższą hej z mecah w pe.

82. Dlaczego mohin de-gadlut są stałe w Aw’I, a nie w Zo’N?

Dlatego że mohin de-gadlut de-Aw’I przychodzą również z drugiego podziału Nekudim, w panim be ahor, i one były tam dopełnione całkowicie w Ga’R, zanim otrzymały Ma’N od waw i kropki, i od jesod de-A’K. I wiadomo, że rozbicie było tylko od mohin przychodzących od Ma’N jesod de-A’K. I bez względu na to, że mohin drugiego podziału również zostały odmienione, czyli jako skutek tego, że one połączyły się z mohin trzeciego podziału, który przychodzi od waw i kropki. I dlatego kiedy teraz one zostały wyjaśnione i oddzieliły się od mohin trzeciego podziału, nie ma u nich teraz żadnej krzywdy, i pozostały one w stanie stałym. A to, że one są stałe mohin, to dlatego że ta krzywda, którą wyrządzają niżsi, nie dochodzi do nich, dlatego że one przychodzą jako mohin de-Aw’I i przychodzą od drugiego podziału i dlatego nie ma u niższych żadnego udziału w tym. I one przychodzą od mohin trzeciego podziału, od jesod de-A’K, dlatego nie mogą one spowodować swoimi działaniami wypróżnienia mohin, chyba że tylko w Zo’N, a ich gadlut powstaje również od trzeciego podziału.

83. Jakie mają odniesienie stałe mohin świata Acilut do NaRaNHa’J świata Nekudim?

Stałe mohin Atik, A’A i Aw’I świata Acilut, powstały od trzeciego podziału świata Nekudim, gdzie było naprawienie tylko w rosz, które uważane za właściwość ktarim. Lecz dziewięć niższych sfirot świata Nekudim, czyli ich gufot, powstały z trzeciego podziału, jak wiadomo, i zgodnie z tym wychodzi, że cały NaRaNHa’J świata Acilut, jest NaRaNHa’J keteru i brakuje im dziewięć niższych sfirot w odniesieniu do Nekudim.

84. Jakie mohin nie są stałe w świecie Acilut?

Wszystkie mohin wychodzące z powodu Ma’N trzeciego podziału świata Nekudim, które mają odniesienie do Ma’N waw i kropki, nie są stałymi w Acilut i zależą od działań niższych. To z tego powodu, że te mohin wychodzą tylko z powodu dobrych uczynków. To oznacza, że wówczas, kiedy niżsi nie są godni, zawracają i oddalają się te mohin, ponieważ główne w tych mohin to, że niżsi otrzymali je za własne zasługi.

86. Dlaczego działanie niższych przynosi krzywdę tylko w Zo’N, a nie w Ga’R?

Mohin de-Zo’N przychodzą z powodu dobrych uczynków i Ma’N, który wznoszą niżsi, dlatego wówczas, kiedy niżsi nie są godni, mogą uszkodzić je. Czyli mohin oddalają się, lecz wyżej ponad Zo’N mohin ustawione z góry w dół, nie z powodu działania niższych, czyli od Ma’N trzeciego podziału, gdzie u niższych nie ma żadnego udziału w tym.

87. Co to za trzy podziały, które odbyły się w Nekudim?

Pierwszy podział jest to katnut de-Nekudim, który wychodzi z nikwej ejnaim jest to stan ahor be ahor be Aw’I. Drugi podział jest od nowego światła przebijającego parsę i opuszczającego się, i święcącego się poprzez tabur de-A’K, opuszczającego niższą hej na swoje miejsce w pe de-Nekudim, kiedy Aw’I powracają w rosz i poznają Ga’R. I jest to stan panim be ahor de-Aw’I, ponieważ Ima póki co jeszcze nie powraca się panim do Aba z powodu „ku hafec hafec hesed”. Trzeci podział jest to Ma’N waw i kropki, kiedy otrzymały Aw’I od jesod de-A’K, który powrócił Aw’I w stan panim be panim i urodzili Za’T de-Nekudim.

88. W czym jest różnica pomiędzy dwoma pierwszymi podziałami i trzecim podziałem?

Od mohin, które były ustawione w dwóch pierwszych podziałach, pozostają naprawienia na stałe i one nie wypróżniają się nigdy, i działania niższych, nie sięgają ich. Jednak do mohin przychodzących na Ma’N trzeciego podziału z dołu do góry, czyli kiedy niżsi potrzebują tego żeby wznieść Ma’N, przychodzi tam brak od niższych i te mohin nie są stałe, a znajdują się na wzniesieniu lub opuszczeniu w zależności od działań niższych.

89. Co oznacza niepełny ziwug?

Ziwugim stałych parcufim w Acilut uważane są jako niepełny:

1. Kiedy ich poprzedni stan, który mieli w Nekudim, i u nich nie jest obecnych dziewięć pierwszych niższych.

2. Kiedy one nie mogą wpłynąć na Zo’N dla urodzenia duszy, a jest to mohin ahor be ahor.

90. Co uważa się za doskonały ziwug, ale nie całkowicie?

Ziwugim, parcufim od właściwości mohin de-gadlut przychodzące z powodu Ma’N, który wznoszą niżsi w Zo’N i wtedy parcufim wznoszą się każdy ze swego poziomu i taki ziwug nazywa się doskonałym, lecz nie całkowicie. Dlatego że z jednej strony ziwug nazywa się doskonałym, ponieważ przekazuje mohin dla urodzenia dusz, i od tej strony on nazywa się doskonałym. Lecz w odniesieniu do stanu, który był u nich podczas Nekudim, oni nie są doskonałymi, dlatego że całe ich naprawienie odbywa się z powodu wzniesienia parcufim i BE’A pozostają nienaprawione na swoim miejscu, podobnie jak świeciły w czasach melahim, kiedy oni znajdowali się we właściwości Acilut i od tej strony oni uważane są za niedoskonałe.

91. Jaki ziwug nazywa się pełnym ziwugiem?

W Gmar Tikun, kiedy pozostają mohin de-jehida na stałe i BEA będą naprawione na swoim miejscu w Acilucie. Taki ziwug będzie uważany za pełny ziwug.

92. Czy jest różnica w pojęciach pomiędzy pełnym i niepełnym parcufem?

Nie ma różnicy. Wszystkie one są pełne lub wszystkie niepełne i nawet Atik, i nawet A’A.

93. Co to jest wyższa Jerozolima i niższa Jerozolima?

Bina jest to Jerozolima wyższa, a malchut jest to Jerozolima niższa.

94. Co to za przysięga: „Nie wejdę w wyższą Jerozolimę, zanim nie wejdę w niższą”?

Jest to przysięga na pełny ziwug, podobnie jak w czasach melahim, i tak samo jak będzie w Gmar Tikun, dlatego że tylko to nazywa się całkowicie pełny ziwug. I przysiągł Stwórca, że nie wejdzie w pełny ziwug w wyższej Jerozolimie, dopóki nie wejdzie w pełny ziwug w niższej Jerozolimie.

95. Jaka bhina z Aw’I stała się jako mohin dla Zo’N?

Bhina dalet Aw’I stała się jako mohin dla Zo’N.

96. Dlaczego zmieniają się mohin Aw’I, kiedy obłaczają się w Zo’N?

Będąc Z’A Wa’K de-M’A i nukwa Wa’K de-Bo’N i w NeH’I de-Aba obłaczają się w Z’A, jest u nich M’A i Bo’N i również w NeH’I de-Ima obłaczają się w nukwę również M’A i Bo’N. I jak mogą obłóczyć się M’A de-Ima w nukwę, która w całości Bo’N. I jak może obłóczyć się Bo’N de-Aba w Z’A, który jest w całości M’A, i dlatego mohin Aw’I są zmienione podczas ich obłóczenia w Zo’N. Ponieważ M’A, co w NeH’I de-Ima, przychodzą w NeH’I de-Aba, a Bo’N, co w NeH’I de-Aba, przychodzą w NeH’I de-Ima. I wtedy w NeH’I de-Aba jest jego M’A, i Ima jest w całości M’A i tak obłaczają się w Z’A, który również w całości M’A. Wtedy w NeH’I de-Ima jest Bo’N jej i Bo’N Aby i obłaczają się w bukwę, która w całości Bo’N.

97. Jakie jest źródło moah ha-daat?

Wówczas, kiedy Aw’I stoją panim be-ahor, Zo’N Ima włączają się w Ga’R Ima i nie ma u nich otwarcia, ponieważ cała osnowa Zo’N – świecenie hochma, które oni otrzymują od Imy, a Ima nie może przedłużyć świecenia hochma, zanim ona nie powróci panim be-panim do Aba. Lecz wówczas, kiedy otrzymuje Ma’N i powraca się do Aba, wtedy ona rodzi mohin dla Zo’N i wtedy otwiera się Za’T w Imie, i jest u niej teraz pełne 10 sfirot. I te 7 niższych, które teraz otworzyły się, nazywane są moah ha-daat.

98. Jak zbudowane jest dziesięć sfirot w moah ha-daat?

Istota moah ha-daat przedstawiają sobą tylko pięć hasadim i pięć gwurot, ponieważ Zo’N de-rosz otwierane są za pomocą wzniesienia Ma’N i wiadomo, że istota Zo’N tylko hasadim i gwurot, kiedy trzy pierwsze ich nazywane są HaGa’T, a Za’T ich nazywane necah i hod jak wiadomo. I dlatego HaGa’T Ne’H de-Z’A nazywane są pięć hasadim, a HaGa’T Ne’H nukwy nazywane są pięć gwurot. Lecz za pomocą świecenia hochma, które oni otrzymują od Imy powracają HaGa’T do HaBa’D, a NeH’I do HaGa’T i nabywają nowe NeH’I.

99. Co wywołuje dwie właściwości w daat: zanikający daat i rozprzestrzeniający się daat?

Nie ma w daat więcej niż pięć hasadim i pięć gwurot, lecz HaGa’T staje się HaBa’D i wychodzi, że hochma i bina w hesed i gwura, a daat w tiferet. I ty już wiesz, że od haze i wyżej tiferet są ukryte hasadim, a świecenie otwiera się tylko od haze i niżej. I dlatego światło daat, które obłóczone w tiferet jest podzielone również na dwa: od haze i wyżej jest to ukryte daat i nazywa się zanikający daat a od haze i niżej, kiedy hasadim są otwarte nazywa się rozprzestrzeniający się daat.

100. Dlaczego daat nukwy są lekkie?

Dlatego że w zahar jest również korzeń Bo’N, który ma odniesienie do nekewa, ponieważ on daje Bo’N dla nekewa i obowiązkowo ten korzeń w nim pozostaje, ale nekewa ma tylko Bo’N, i jest to jej indywidualną częścią, a od M’A nie ma nic oprócz świecenia i dlatego jej daat jest lekki, dlatego że u niej jest tylko pięć gwurot od Bo’N i brakuje jej pięć hasadim od M’A.

101. Dlaczego bina wyszła z rosz A’A?

Korzeń wyjścia biny z rosz A’A wychodzi z dziesięciu sfirot or jaszar. Ponieważ bina or jaszar, będąca hafec hesed, obraca swoje ahoraim do hochmy i panim do keter, czyli ona nie chce otrzymywać światła hochma, a karmi się światłem hasadim od keter or jaszar. I dlatego teraz w Acilut, kiedy sam keter jest podzielony i staje się jako dwa parcufim Atik i A’A, wtedy Atik jest to korzeń hasadim, a A’A jest to korzeń hochma. I dlatego, ponieważ bina według swojej natury nie chce otrzymywać hochmy, a tylko hasadim, ona wychodzi z rosz A’A, który jest korzeniem hochmy i ona otrzymuje światło hasadim od de-Atik, który jest korzeniem hasadim. I w tym jest istota rzeczy, bina nie wychodzi z rosz de-Atik, chociaż on wyżej niż A’A, dlatego że tam ona otrzymuje swoje skarmianie. Jednak u niej nie ma skarmiania od A’A, ponieważ on jest korzeniem hochma. I z tego powodu bina nie wychodzi z rosz Aw’I, dlatego że poziom Aw’I Acilut jest również światłem hasadim i dlatego ma ona swoje miejsce w rosz.

102. Co to za NeH’I wyższego, które obłaczają się na mohin niższego i dlaczego?

Kiedy niższy wznosi Ma’N do wyższego i powraca Aw’I panim be panim, wtedy opuszcza się niższa hej w dół i AHa’P powracają w parcuf i wychodzi tam poziom gadlut ze względu na niższego. I te AHa’P, które powróciły z powodu opuszczenia niższej hej, one nie odnoszą się absolutnie do wyższego, ale są częścią niższego, który wzniósł tam Ma’N. Na przykład, jeżeli niższy jest to A’A, to AHa’P, które powracają za pomocą ziwuga Aw’I do de-Atik, nie mają zupełnie odniesienia do de-Atik, ponieważ tam już jest pełne doskonałe NeH’I de-Atik, które on nabył podczas swego włączenia w rosz Sa’G de-A’K. I ponieważ AHa’P mają odniesienie do de-Atik, one są bhiną dalet i poziomem keter, i te AHa’P, które wyszły z powodu ziwuga A’A, one mają odniesienie tylko do bhiny gimel i poziomu hochma, i dlatego bez względu na to, że one weszły w rosz de-Atik, tak czy inaczej one mają odniesienie do A’A. I dlatego kiedy A’A wychodzi z rosz de-Atik i powraca na swoje miejsce, on zabiera ze sobą AHa’P, które wyszły na jego Ma’N, kiedy był on w rosz de-Atik. I z jednej strony można je uważać za część de-Atik, przecież one wyszły w rosz de-Atik, jednak ponieważ one nie mają odniesienia do właściwości de-Atik, dlatego są uważane za część A’A i dlatego one opuszczają się w postaci obłóczenia mohin i obłaczają się w rosz de-A’A. I tak to odbywa się we wszystkich parcufim, gdzie te same AHa’P, które wyszły z powodu Ma’N przy włączeniu w wyższego, razem z zejściem uważane one są za obłóczenie mohin z wyżej opisanego powodu. I ty już wiesz, że AHa’P zawsze są uważane za NeH’I i dlatego nazywamy te AHa’P NeH’I.

103. W czym jest różnica pomiędzy obłóczeniem niższego na NeH’I wyższego i NeH’I mohin?

NeH’I wyższego, które obłacza się na obłóczenie mohin niższego, w rzeczywistości są tylko częścią niższego, dlatego że wychodzą w wyższym na jego Ma’N. Jednak te NeH’I wyższego, w które obłacza się niższy, one wcale nie są rosz, a guf i są istotą wyższego, chociaż niższy napełnia go swoim świeceniem.

104. Ile bhinot istnieje w NeH’I wyższego?

Są trzy kategorii NeH’I de rosz:

1. Jest to NeH’I de-rosz samego parcufa.

2. Jest to NeH’I de-rosz, które otwierają się w nim z powodu wzniesienia Ma’N niższego.

3. Jest to NeH’I de-rosz, które otwierane w nim z powodu wzniesienia Ma’N niższego w stosunku do wyższego.

105. W jaki sposób jest tak, że dziesięć sfirot wyższego, obłaczają się w mohin niższego?

Necah i hod uważane są za Ga’R, a jesod jest to Za’T i są podzielone w sposób następujący: necah dzieli się na 3/3 w prawej linii i jest to hochma, hesed, necah. Hod dzieli się na 3/3 w lewej linii: jest to bina, gwura, hod. A jesod dzieli się na 3/3 i są to daat, tiferet i jesod w środkowej linii. I należy zrozumieć, że dwie linie, prawa i lewa, jest w nich Ga’R, a w środkowej jest to Za’T. Dlatego że Hu’B jest to Ga’R, a daat jest to ich Za’T. I tak samo hesed i gwura jest to również Ga’R, a tiferet jest to ich Za’T. I tak samo necah, hod, jest to poziom Ga’R, a jesod jest to ich Za’T.

106. Jak obłacza się Atik de-Acilut na A’K w miejscu Nekudim?

Rosz de-Atik obłacza od tabur i w dół do pe Nekudim, czyli wszędzie gdzie jest Ga’R de-Nekudim. Za’T de-Atik obłacza się w miejscu Za’T de-Nekudim.

107. Jak obłacza się A’A na Atik?

Rosz de-A’A obłacza się od pe de-Atik i niżej, do haze. Czyli masach bhiny gimel jego źródło z masachu guf bhiny dalet, tak samo jak było to w A’K i jak było to w parcufim Nekudim, skąd przychodzą wszystkie masachim de-Acilut. I dlatego po tym, jak włącza się A’A w ziwug w rosz de-Atik, jest tam rozróżnialny awijut guf masachu i dlatego ponownie powraca na swoje miejsce, czyli w miejsce haze guf de-Atik, a od haze i wyżej do pe, wyprowadzone dziesięć sfirot rosz, a od haze i niżej, do sijum Aciluta, wyprowadzone dziesięć sfirot guf.

108. Jak obłacza się Aw’I na A’A?

Rosz de-Aw’I obłacza się od pe A’A i niżej, do haze A’A. Ponieważ masach bhiny bet, na który wyszedł poziom M’A z Aw’I, jest to masach guf bhiny gimel, jest to poziom A’A, jak przy zejściu parcufim A’K i Nekudim. I dlatego po ukończeniu włączenia ziwuga Aw’I w rosz de-A’A, kiedy wyszły i opuściły się na swoje miejsca, one przyszły na miejsce haze A’A i wyszło dziesięć sfirot rosz od haze i wyżej, do pe A’A, a dziesięć sfirot guf – od haze i niżej do tabura A’A. A to, że były przedłużone Aw’I do sijum raglin A’A, a zaprzestały na taburze A’A, to z tego powodu, że jest tam ustawiona parsa, która znajduje się w A’K i która dzieli A’B-Sa’G de-A’K – Akudim, i Zo’N de-A’K – Nekudim. I tak samo w Acilut, tam parsa ustawiona w A’A, która oddziela Aw’I, które są kategorią jud hej w Acilut, od Zo’N, które są kategorią waw hej w Acilut. I różnica pomiędzy nimi podobna do różnicy parsy w A’K. Ponieważ Aw’I, które są powyżej parsy, podobne do Akudim A’K, czyli z ich korzeni w A’K one są czyste od niższej hej. A Zo’N, które znajdują się poniżej parsy A’A, tam jest połączenie niższej hej i wyższej hej nawet w ich korzeniach w A’K i będzie to dokładnie wyjaśnione w następnych częściach.

109. Jak obłacza się Zo’N na Aw’I?

Rosz de-Zo’N obłacza się od tabura de-A’A i w dół do końca tiferet de-A’A. I ogólnie w wyższej części necah, hod połączone w tiferet, a guf de-Zo’N obłóczone na niższe 2/3, które pozostają w NeH’I de-A’A do sijuma de-Acilut. Lecz i TaNH’I de-Aw’I rozprzestrzeniają się w Zo’N i jest Zo’N obłaczającym Aw’I od tabura i w dół, podobnie jak i A’A, i jest to tylko w katnut de-Zo’N, lecz w gadlut de-Zo’N one obłaczają od haze i wyżej de-Aw’I, jak to jest wyjaśnione w odpowiednim miejscu.

110. Dlaczego trzy wyższe części NeH’I de-Atik obłaczają się w HaGa’T de-A’A, a trzy środkowe części NeH’I de-Atik obłaczają się w NeH’I de-A’A?

Dlatego że rosz de-A’A obłacza się w HaGa’T de-Atik, i pozostają NeH’I guf de-A’A i jest to HaGa’T NeH’I jego. I NeH’I de-Atik są podzielone na trzy części: rosz, toch i sof. I trzy wyższe części mają odniesienie do HaBa’D, trzy środkowe części – do HaGa’T, i trzy niższe części do NeH’I’M, w czasie kiedy wszystkie one są pełne światła. Ale teraz w Atik wyszły części środkowe poza Acilut w BE’A, a w niższych częściach jest niewystarczająco światła Aciluta, dlatego że światło Acilut nie przechodzi poniżej parsy, i te części znajdują się w BE’A. I wiadomo, że jest odwrotna zależność świateł i kelim, dlatego że brakuje w NeH’I kelim, a w HaBa’D świateł. I widzimy, że światła HaGa’T znajdują się w kelim de-HaBa’D i jest to wyższa trzecia NeH’I de-Atik. A światła NeH’I w kelim de-HaGa’T, czyli w środkowych 1/3 de-Atik. I w ten sposób wyższe trzecie, które są puste od świateł HaGa’T, obłaczają się w HaGa’T de-A’A, a środkowe 1/3 świateł de-NeH’I obłaczają się w NeH’I de-A’A.

111. Jak malchut de-Atik obłacza się w malchut A’A?

Malchut de-Atik obłacza się w A’A, jest to tylko świecenie jego malchut, gdyż malchut de-Atik ukryta w RADL’A.

112. Co to jest M’A i Bo’N de-Atik?

Zahar de-Atik jest to poziom keter, który wyszedł w Acilut na masach bhiny dalet. Nekewa de-Atik składa się z czterech bhinot:

1. Jest to połowa keteru de-Nekudim, jest to katnut, który wyszedł w keter de-Nekudim i określa się jako G’E de-keter, ponieważ niższe kelim keteru, a jest to AHa’P, wyszły tylko podczas gadluta i one uważane są za niższą połowę keteru, którą wziął sobie A’A. Lecz Atik wziął tylko wyższą połowę i jest to G’E.

2. Jest to Ga’R de-hochma, jest to Aba de-Nekudim, który wyszedł w katnucie, czyli również G’E, dlatego, że Za’T de-hochma, czyli jej AHa’P, wziął Aba de-Acilut.

3. Jest do Da’R (4 pierwsze sfiry) de-bina, czyli G’E biny de-Nekudim, które wyszły podczas katnuta. Lecz te G’E, które wyszły podczas katnuta w Ga’R de-Nekudim, one również zawierają binę, w Ga’R. I chociaż mówimy, że AHa’P wyszły na zewnątrz, nie chodzi o wszystkie dziesięć sfirot de-ozen, dlatego że Ga’R de-ozen nie wychodzi na zewnątrz, ponieważ jest to światło hasadim. Lecz tylko Za’T de-ozen, które mają świecenie hochma wychodzą na zewnątrz. W ten sposób, że G’E, które pozostały w katnucie, zawierają również Ga’R de-ozen, a więc uważane są G’E jako trzy sfiry KaHa’B. I wszystkie trzy stany, które wzięła Nukwa de-Atik z Ga’R de-Nekudim, są to trzy pierwsze: Ga’R keter de-Nekudim, Ga’R hochmy de-Nekudim i Ga’R biny de-Nekudim. Lecz bina wzięła również i hesed z tego powodu, że cały czas, kiedy rozprzestrzeniało się siedem niższych biny, hesed również włączony w binę. I dlatego uważa się, że nukwa de-Atik wzięła cztery pierwsze biny, a jest to G’E i Ga’R de-ozen i hesed.

4. Jest to ktarim Za’T de-Nekudim, czyli to, co keter de-katnut oświetlił w Za’T de-Nekudim i ich wzięła nukwa de-Atik, jako swój Za’T. I sens tego, że nukwa de-Atik wyjaśniła dla siebie wszystkie cztery wyżej opisane bhiny, ponieważ ona wzięła wszystkie te światła, których nie dotknęło rozbicie. I one znajdują się w miejscu jej obłóczenia, ponieważ rosz de-Atik obłacza całe to miejsce, gdzie znajdowały się trzy pierwsze de-Nekudim i wychodzi, że on wziął wszystkie te światła, które znajdują się tam.

113) Co to jest M’A i Bo’N de-A’A?

Zahar de-A’A jest to poziom hochma, który wyszedł w Acilut na masach bhiny gimel w ziwugu rosz de-Atik, a nukwa de-A’A jest to niższa połowa keteru de-Nekudim, są to AHa’P de-keter, które wyszły podczas gadlut de-Nekudim za pomocą nowego światła, które przebiło parsę. I oświetlił keter de-Nekudim poprzez tabur de-A’K, i nazywa się ona Bo’N de-A’A.

114) Co oznaczają M’A i Bo’N w pierwszym ziwugu Aw’I?

Zahar pierwszego ziwugu jest to dziesięć sfirot keter de-hochma i poziom bina de-M’A, które wyszły na masach w bhinie bet i we włączeniu ziwuga w rosz A’A, a nukwa pierwszego ziwuga jest to Z’A hochmy de-Bo’N, czyli połowa hochmy de-Nekudim, która pozostała w Nekudim po tym, jak przyjęła nukwę de-Atik, trzy ich pierwsze są to ozen, hotem i pe, które wyszły w Aba de-Nekudim podczas gadluta, wówczas kiedy otrzymały świecenie nowego światła poprzez tabur de-A’K, poprzez keter. Lecz nukwa pierwszego ziwuga przyjęła tylko bhinę Z’A hochmy de-Nekudim, czyli Z’A ozen, i Z’A ogólny, lecz bhina mlachut tej hochmy, ona nie przyjęła, ponieważ ona odnosi się do nukwy trzeciego ziwuga.

115) Jak umieszczone M’A i Bo’N w drugim ziwugu de-Aw’I?

Zahar drugiego ziwuga jest to bina poziomu biny, dlatego że drugi ziwug uważa się w ich wspólnej nukwie pierwszego ziwuga i dlatego zahar pierwszego ziwuga przyjęła hochma de-M’A i jest to rzeczywisty zahar i nawet nukwa pierwszego ziwuga – ona również zahar, dlatego że Z’A de-hochma jest to zahar. Lecz ponieważ jest to Bo’N, niezbędne jemu jest naprawienie M’A i dlatego nazywa się on imieniem nekewa. Lecz w drugim ziwugu pary jest zahar ich również jako nekewa, dlatego że jest to bina poziomu biny, która przedstawia sobą nekewę, lecz nazywa się zahar, imieniem M’A, który oddaje i naprawia Bo’N, dlatego nazywa się imieniem zahar. A nukwa drugiej pary jest to niższa druga połowa biny de-Nekudim, która pozostała po pierwszych czterech sfirotach od niej, które przyjął Atik, oprócz malchut w nim, którą wzięła nukwa czwartej pary.

116) Co przedstawiają sobą M’A i Bo’N trzeciej pary?

Zahar trzeciej pary jest to Z’A poziomu biny, a nukwa trzeciej pary jest to malchut de-hochma de-Bo’N, która jest malchut gadlutu Aba de-Nekudim, która pozostała od nukwy pierwszej pary. I popatrz, że zahar i nekewa pierwszej pary i trzeciej pary, razem cztery, przedstawiają sobą w gadlut tylko jeden parcuf, który nazywa się Aba de-Acilut, gdzie M’A w Bo’N jest to keter, hochma Z’A od strony biny de-M’A, a strona Bo’N w nim jest to Z’A i malchut, hochma i bina w nim.

117) Co przedstawia sobą M’A i Bo’N czwartej pary?

Zahar czwartej pary jest to malchut, która pozostała od poziomu bina de-M’A po tym, jak dziewięć pierwszych sfirot poziomu wzięły zahar trzech pierwszych par, a nukwa czwartej pary jest to malchut de-bina de-Bo’N, gdzie nukwę drugiej pary wzięła gwura i tiferet i jej NeH’I. I wiedz, że druga i czwarta para stały się podczas gadlutu jednym parcufem, który nazywa się Ima de-Acilut. Gdzie strona M’A w nim jest to bina i malchut poziomu bina de-M’A, a strona Bo’N w niej jest to sześć sfirot biny de-Bo’N. Również wiedz, że dwie wyższe pary, które przedstawiają sobą pierwszą i drugą parę, nazywane są razem Aw’I ilaim, które obłaczają się na HaGa’T A’Aa do haze, a dwie niższe pary, przedstawiające sobą trzecią i czwartą parę, nazywane są razem niżsi Aw’I lub ISZSu’T, które obłaczają A’A od haze i niżej.

118) Co przedstawiają sobą M’A i Bo’N wielkich Zo’N?

Zahar wielkich Zo’N jest to poziom NeH’I i poziom M’A, czyli jest to poziom nefesz, ruach, który wyszedł w Acilut ze względu na Z’A, i on przyjął zahar wielkich Zo’N i wszystkie pięć kcawot tego poziomu, i malchut w niej wzięła zahar małych Zo’N, i nukwa Zo’N gdolim wzięła pięć kcawot Bo’N, czyli Za’T de-Nekudim oprócz malchut de-Nekudim, które wzięła nukwa małych Zo’N.

119) Co to jest M’A i Bo’N małych Zo’N?

Zahar małych Zo’N wziął malchut de-M’A, która pozostała po sześciu końcach M’A, które wziął zahar dużych Zo’N, a nukwa małych Zo’N wzięła malchut de-Bo’N, czyli malchut de-Nekudim, która pozostała po Wa’K de-Nekudim, które wzięła nukwa dużych Zo’N.

120) Kiedy Z’A jest w całości M’A, a kiedy nukwa jest w całości Bo’N?

Podczas gadlutu zahar wielkich Zo’N i zahar małych Zo’N stworzyli jeden parcuf, który nazywa się Z’A de-Acilut. I wtedy cały zahar jest jako M’A, czyli Za’T de-M’A, a dwie nukwy Zo’N wielkich i Zo’N małych stały się również jednym parcufem i wtedy nukwa w całości jest Bo’N, czyli Za’T de-Nekudim. A czasami one są podzielone na dwa parcufy, w ten sposób wielkie Zo’N oboje razem uważane są jako męska część zahar i nazywa się to Z’A de-Acilut i wychodzi, że jest nim strona M’A jest to Wa’K de-M’A i strona Bo’N i jest to strona Bo’N de-BoN. I tak samo zahar i nekewa w małych Zo’N, one razem nazywane są jako jeden parcuf, który nazywa się nukwa de-Z’A, i w tej nukwie jest strona M’A i strona Bo’N, jest to malchut de-M’A i malchut de-Bo’N.

121) Co to jest M’A i Bo’N?

M’A oznacza nowy ziwug, który wyszedł dla Acilut, po tym jak wyszły wszystkie światła z Za’T de-Nekudim i gadlut Ga’R de-Nekudim, ponieważ wtedy usubtelnił się masach do guf de-Nekudim katnut i gadlut w rosz de-Sa’G, i włączył się w ziwug, który znajduje się tam, i odnowiły się jego reszimo i wyszło stąd na początku dziesięć sfirot w stanie katnut i gadlut de-Atik, a następnie wyszły jeden z drugiego wszystkie dwanaście parcufim Acilutu. I te wszystkie nowe poziomy, wszystkie razem nazywane są imieniem Nowy M’A. I wiadomo, że każdy niższy parcuf napełnia kelim, które stały się puste od świateł podczas usubtelnienia wyższego parcufa. I w ten sam sposób parcuf M’A Hadasz ogólnie napełnia parcuf Nekudim światłami i te ogólne kelim nazywane są Bo’N. Lecz tu pojawia się coś nowego, dlatego że kelim napełniane są światłami niższego, u parcufim de-A’K one nie są określane jako parcufim nukwy dla wyższych parcufim, co więcej, one stają się bardziej ważne niż kelim niższego, i światła z Ejn Sof przechodzą przez nie do niższych. I stąd powstały kelim wyższego parcufa do parcufa nukwy, niższego. I Bo’N, czyli poprzednie kelim z Nekudim, stają się nukwą dla M’A, który jest niższym dla Nekudim. I rzecz w tym, że jest tu duża zmiana, dlatego że kelim de-Nekudim zostały rozbite i spadły w BE’A, to, czego nie było w poprzednich parcufim de-A’K. I tak samo powstały kelim de-Bo’N, jak nukwa od M’A, bez względu na to, że on poniżej jego. A kelim Nowego M’A, one podobne są do poprzednich parcufim de-A’K. To, co było wyjaśnione w poprzednich częściach, że w każdym z parcufim są dwa rodzaje kelim: pierwsze są to kelim od wyższego parcufa, tam gdzie światła wyszły z niego, i drugie są to kelim, które pojawiły się od niższego poziomu, dlatego że wyszło dziesięć sfirot rosz od malchut de-rosz i wyżej, i po tym rozprzestrzeniła się malchut na dziesięć sfirot z góry w dół, jako światła i kelim, w tej samej ilości, jak or hozer obłóczyło z dołu do góry rosz. I te kelim, które rozprzestrzenia malchut z góry w dół, one nazywane są nowymi kelim parcufa. I w ten sam sposób i w M’A, te same kelim, które wyszły od Nowego M’A, czyli od rozprzestrzenienia malchut z góry w dół, i w każdym parcufie są to nowe kelim de-M’A. A kelim wyższego parcufa, czyli parcufa Nekudim, są to kelim de-Bo’N.

122) Dlaczego bina otrzymuje z de-Atik, a nie z A’A?

Źródło tego jest w dziesięciu sfirot or jaszar, dlatego że bina or jaszar przeciwna jest do hochmy i nie chce otrzymywać hochmy, dlatego że ona jest hafec hesed. I dlatego ona odwraca swój lik, wchłaniać or hasadim od keteru już w pierwszej swojej części i w ten sposób bina wybiera otrzymywać tylko światło hasadim, a nie hochma. I wiadomo, że Atik jest to korzeń dla hasadim, a A’A jest to korzeń dla wpływu światła hochmy i dlatego bina powinna otrzymać światła od A’A, a nie od de-Atik.

123) Co to jest wino uchronione w gronie?

Światło hochma uchronione w binie w istocie Acilut nazywa się „wino uchronione w gronach”.

124) …

125) …

126) Dlaczego w A’A znajdują się zahar i nukwa po prawej i po lewej i nie jest to tak samo, jak jest w Atiku?

Zgodnie z tym, że Ga’R de-keter przejęła nukwa de-Atik, jest to G’E i Ga’R de-ozen, więc nie pozostaje u nukwy de-A’A nic oprócz gwury, poniżej ozen, dlatego że keter i bina zawsze pozostają w katnucie w Ga’R de-bina. I tak samo Zo’N, które odmienione są, padają w guf podczas rozbicia kelim, pozostają w braku hasadim. I tak samo stoją zahar i nukwa A’A, po prawej i po lewej, dlatego że ziwug po prawej i po lewej wskazuje na wpływ hasadim, a ziwug panim i ahor wskazuje na wpływ hochmy.

127) Dlaczego Aw’I znajdują się po prawej i po lewej?

Dlatego, że Ima w stanie katnut nazywa się Ga’R de-bina. Ona zawiera również hesed, i przyjęła nukwę de-Atik, a u Imy de-Acliut pozostała tylko połowa biny od gwury i niżej z brakiem hasadim, w ten sposób nukwa z Aw’I ma brak hasadim, i dlatego Aba i Ima znajdują się po prawej i po lewej i wskazuje to na ziwug do przykazania hasadim.

128) Dlaczego w pierwszej parze Aw’I, nekewa większa niż zahar?

Dlatego że nukwa pierwszego typu Aw’I jest to sześć końców hochma de-Bo’N, i ona o wiele ważniejsza niż zahar, który jest keter, hochmy, biny de-M’A. A hochma o wiele wyższa niż bina, jak wiadomo, i dlatego nukwa pierwszej pary nie otrzymuje nic od zahar. I dlatego ona cała włącza się w zahar, który jest jud imienia AWA’Ja i sam nie nazywa się swoim imieniem.

129) Dlaczego Twuna jest bardziej otwarta niż Israel Saba?

Dlatego, że zahar jest to bina de-M’A, a nekewa jest to bina de-Bo’N i u nekewy nie ma przewagi nad zahar. I w tym miejscu, gdzie oni oboje są równi, nekewa bardziej otwarta niż zahar. Dlatego że nie ma otwarcia dla świateł zahar w sposób inny, jak tylko za pomocą świateł nekewa.

130) Dlaczego sfira keter została podzielona na dwa parcufim?

Dlatego, że malchut w rosz, która jest Stwórcą, ponieważ była ona stworzona w masach na ziwug de-akaa, co oznacza przeciwdziałanie obłóczeniu, to dlatego ona w całości przeciwna obłóczeniu, które nazywa się stworzenie. I jak może być, żeby powstało jedno z drugiego? Dlatego określa się rosz, która nazywa się keter, na dwie części. Pierwsza jest to Atik, który jest przeciwdziałaniem obłóczeniu i on określa się tylko jako korzeń światła hasadim, obłóczenie nie działa w nim, ponieważ na światło hasadim nie było żadnego skrócenia, i obłóczenie nie dotyczy jego zupełnie. I to uważa się jako korzeń drugiej rosz, czyli A’A i jest to korzeń dla obłóczenia, i on określa się, jako pomiędzywarstwowy pomiędzy Stwórcą, a stworzeniem, będąc korzeniem dla obłóczenia światła hochma. Wówczas jak Stwórca, czyli Atik, jest przeciwieństwem do stworzenia, jak już było wyjaśnione, i dlatego podzielony jest każdy keter na dwie części. Na Atik, jest to korzeń tylko hasadim, i A’A, jest to korzeń dla światła hochma.

131) Dlaczego jest podzielony poziom biny na dwa poziomy w odróżnieniu od reszty sfirot?

Źródło podziału w binie znajduje się w dziesięciu sfirot or jaszar, ponieważ tam znajdują się dwa poziomy w binie or jaszar, dlatego że jej Ga’R znajduje się w ahoraim hochmy, gdyż hafec hesed on, i pragnie tylko hasadim, który otrzymuje od keteru, jak wiadomo. Lecz w czasie, kiedy ona tworzy siedem niższych w or jaszar i wiadomo, że siedem niższych or jaszar są stworzone tylko w świetle hochma, dlatego że w tym jest cała różnica pomiędzy Z’A i biną, ponieważ bina w całości jest hasadim bez hochmy, a Z’A – jego istotą jest hasadim, lecz jest w nim również świecenie hochmy. Dlatego wówczas, kiedy bina tworzy Zo’N, ona powinna zaprzestać swoje ahoraim na hochmę, i powrócić się panim do hochmy, żeby otrzymać od niej świecenie hochma dla Z’A. I wtedy w samej binie również rozprzestrzenia się siedem niższych, dlatego że siedem niższych w binie jest to korzeń dla Zo’N de-or jaszar, które pozostają w binie, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym, i dlatego zawsze pozostaje korzeń niższego w wyższym, jak wiadomo. W ten sposób Ga’R de-bina de-or jaszar wszystkie w całości są tylko hasadim, a ich ahoraim obrócone są do hochmy. Lecz siedem niższych jej, one już w świeceniu hochma i są to te dwa poziomy, które powstały w binie, lecz nie w reszcie sfirot or jaszar. I dlatego jest podzielony poziom biny w świecie Acilut na dwa poziomy. Pierwsze wyższe Aw’I, jest to Ga’R de-bina, i jest to tylko hasadim i ISZSu’T, i jest to świecenie hochma. Lecz reszta sfirot zajęły każdy cały poziom. Atik wziął poziom keter, A’A wziął poziom hochma, a Z’A wziął poziom Z’A i z nim razem również i malchut. Jest również inny powód, wychodzi on również z wyżej opisanego powodu, jest on tym, że wszystkie dwanaście parcufim Acilutu są uważane jako jeden parcuf, i w stosunku do tej całej wspólności są dwie kategorie, które dzielą się w haze, dlatego że tak to działa w każdym indywidualnym parcufie: od haze i wyżej jest tam masach jesod de-Ima i dlatego są tam ukryte hasadim, nie ma tam otwarcia dla świecenia hochma. A od haze i niżej są otwarte hasadim w świeceniu hochma, jak wiadomo. I dokładnie tak samo jest to w haze A’A de-Acilut, dlatego że do haze działa jesod de-Atik, jest to korzeń dla hasadim, dlatego do tej pory rozprzestrzeniają się wyżsi Aw’I, jest to Ga’R z poziomu bina de-M’A, i one są zasilane z jesod de-Atik. A od haze i niżej tam otwiera się ISZSu’T w świeceniu hochma, po tym, jak zaprzestała już władza jesod de-Atik. Po tym, jak zaprzestała władza jesod de-Atik, oni mogą otrzymać świecenie hochma z A’A. W ten sposób masach z jesod de-Atik, który znajduje się w miejscu haze de-A’A i jest tym faktorem, który wskazuje na to, że Aw’I i ISZSu’T podzieliły się na dwa poziomy. Wyżsi Aw’I zobowiązani otrzymywać z jesod de-Atik, a ISZSu’T zobowiązany otrzymywać od A’A, po tym, jak zaprzestał wpływ jesod de-Atik.

A jeżeli podzielić wspólną część Acilutu na G’E i AHa’P, to my zauważymy miejsce podziału pomiędzy nimi dokładnie w miejscu haze de-A’A, dlatego że Atik jest to galgalta, czyli keter de-M’A, a A’A jest to ejnaim, czyli hochma de-M’A. A wyżsi Aw’I są to Ga’R de-bina, w nich zupełnie nie działa wyjście na zewnątrz i kończą się na haze. A od haze i niżej, czyli od ozen, znajduje się siedem niższych sfirot hotem i pe.

132) …

133) Dlaczego Zo’N podzielone są na dwa poziomy?

HaGa’T NeH’I są to Ga’R i Wa’K, HaGa’T są to KaHa’B z hasadim, a NeH’I są to Zo’N z hasadim i dlatego w nich działa podział poziomu za przykładem biny. Dlatego że HaGa’T w całości są hasadim, podobnie do Ga’R de-bina, lecz NeH’I, które są Zo’N, czyli siedmioma niższymi sfirotami hasadim, obowiązkowo potrzebują świecenia hochma, dlatego że Zo’N mogą istnieć tylko w świeceniu hochma. I dlatego Zo’N również zobowiązane podzielić się na Ga’R, jest to HaGa’T lub Z’A, i na Za’T, jest to NeH’I’M lub malchut, czyli nukwa dla Z’A, i ona naśladuje NeH’I od Z’A podczas jego gadlutu, jak wiadomo.

134) Dlaczego sijum jesod de-Ima dzieli pomiędzy Zo’N dużymi i Zo’N małymi?

Jest to podobne do jesod de-Atik, który dzieli pomiędzy Aw’I a ISZSu’T, to samo jest i tutaj. Ponieważ jesod de-Ima wyższej jest to ahoraim zaprzestające świecenie hochmy, i ona daje tylko hasadim, dlatego hasadim tam są ukryte, lecz od haze de-Z’A i niżej, po tym, jak zaprzestaje jesod de-Ima i jej władza, mogą hasadim otworzyć się w świeceniu hochma.

135) Kiedy Zo’N są oddzielone jedne od drugich?

Kiedy Z’A włącza w siebie małego Jakowa, wówczas on jest jako M’A, a nukwa de-Z’A włącza małą Rachel, i wtedy ona nazywa się Bo’N i są uważani oni jako oddzielne.

136) Dlaczego G’E zawierają w sobie również Ga’R de-bina?

Ponieważ Ga’R de-bina są w całości hasadim i nie ma wyjścia poza te granice, ponieważ na światło hasadim nie było skrócenia, dlatego wzniesienie niższej hej w ejnaim spowodowało podział i G’E, które pozostają na poziomie, zawierają w sobie Ga’R de-bina i wyjście na zewnątrz rozpoczyna się z siedmiu niższych biny i poniżej.

137) Dlaczego każdy parcuf jest podzielony w haze?

Dlatego że do haze dochodzi jesod wyższej Imy i hasadim, dlatego nie ma żadnego przylepienia się klipot, lecz od haze i niżej, kiedy zaprzestaje władza jesod de-Ima, tam znajdują się otwarte hasadim w świeceniu hochma, i dlatego niezbędne jest naprawienie, żeby nie było utrzymania klipot.

138) Jak jest możliwe, że trzy pierwsze sfiry są właściwością hasadim, a siedem niższych jest właściwością hochmy?

Należy wiedzieć, że nie może być żadnej przewagi w niższym, który by nie znajdował się w wyższym w stosunku do niego, dlatego że wszystko, co jest w niższym, zobowiązany on otrzymać od wyższego, i nie ma u ciebie dającego, czego nie byłoby w nim. Lecz główne świecenie zawsze pozostaje w wyższym, a do niższego dochodzi tylko jego mała gałąź, bez względu na to, że główne świecenie nie wyniknęło w wyższym w sposób inny, jak tylko dla niższego, i to, że mówimy, że trzy pierwsze sfiry jest to właściwość hasadim bez hochmy, wskazuje się tylko na życzenie i żądanie, ponieważ trzy pierwsze sfiry jest to główne ich życzenie i pragnienie dać światło hasadim, bez względu na to, że jest w nich światło hochma, a siedem niższych sfirot posiadają główne świecenie świecenia hochmy.

139) Dlaczego uważane są wszystkie parcufim Acilutu jako NaRa’N?

Parcufim liczone są według sfirot i tak jak jest pięć bhinot, które według światła hochma nazywane są KaHa’B Zo’N, jest również pięć bhinot od strony światła hasadim, które nazywane są pięć hasadim HaGaT’Na. I to samo jest w parcufim, ponieważ jest pięć parcufim światła hochma i są to parcufim A’K, które stoją od tabura i wyżej, i jest pięć parcufim światła hasadim, ze świeceniem hochma, są to parcufim Acilutu, które stoją poniżej tabura de-A’K. I są to parcufim świata Nekudim i dwanaście parcufim Acilutu. A w rzeczywistości powinno być tak, że świeci światło hochma również w parcufim Acilutu, dlatego że nie jest możliwe, żeby wyniknęło w niższych poziomach bez poprzedniego poziomów dziesięciu sfirot, lecz one nie świecą jako światło hochma w nich, a tylko jako świecenie hochma, za przykładem biny, która świeci tylko świeceniem hochma. I dlatego również parcufim keter de-Acilut, bez względu na to, że są w nich keter i hochma, w każdym wypadku nie świecą w postaci swojej istoty, a w postaci biny, która jest w nich, czyli jako świecenie hochma, i dlatego uważane są parcufim keteru de-Acilut tylko właściwością hochma, dlatego że nie świecą więcej, niż tylko właściwością neszama w nich, świeceniem hochma, które odnosi się do Zo’N, i dlatego uważane są wszystkie pięć parcufim Acilutu jako poziom NaRa’N.

140) Dlaczego dusze sprawiedliwych rodzą się z Zo’N?

Dusze sprawiedliwych są to BE’A, lecz tylko ich wewnętrzna część, i wiadomo, że wszystkie BE’A uważane są za Wa’K Zo’N de-Acilut. I dlatego Zo’N de-Acilut uważany jest jako wyższy dla dusz sprawiedliwych, i one rodzą się za ich pomocą. Ponieważ każdy wyższy tworzy niższy poziom, który stoi pod nim.

141) Jakie wyjaśnienie było uczynione poprzez Zo’N w stosunku do dusz Adam Riszon?

Trzeci podział Nekudim jest do Ma’N waw i kropka.

142) Jakie są główne trzy właściwości w duszy Adam Riszon?

1. Jest to jego neszama, która wyszła w stanie katnut i jest to nefesz de-keter.

2. Jest to dziewięć pierwszych sfirot z keteru.

3. Jest to dziewięć ogólnych sfirot w nim, które są NaRaNHa’J w każdej z dziewięciu niższych sfirot od hochmy i w dół.

143) Jakie odniesienie mają trzy części w duszy Adam Riszon do trzech podziałów w świecie Nekudim?

Pierwsza bhina duszy Adam Riszon, która są nefesz de-keter, one są podobne do pierwszego podziału w Nekudim, są to trzy rosz, które wyszły tam podczas katnut, dlatego że trzy rosz są to trzy ketery, jak wiadomo, każda rosz jest to keter i wyszły w bhinie nefesz ruach, czyli tylko w katnut de-keter. I druga bhina Adam Riszon jest to dopełnienie NaRaNHa’J keteru podobnie do drugiego podziału Nekudim, i jest to nowe światło, które świeci poprzez tabur de-A’K i opuściło niższą hej z ejnaim w pe, i powróciło Aw’I w rosz i Ga’R, i wtedy rosz osiągnęły Ga’R w nich, czyli NaRaNHa’J de-keter. Dlatego że, póki co, wyszły tylko rosz, a nie dziewięć niższych, czyli ich guf. I trzecia bhina duszy Adam Riszon jest to dziewięć niższych sfirot zawierających jego duszę podobnie do trzeciego podziału Nekudim, jest to mohin, które wyszły z powodu świecenia Ma’N waw i kropki, i wtedy wyszły guf każdego z rosz, czyli jest to siedem niższych sfirot de-Nekudim, które sterowały i rozprzestrzeniały się do kropki tego świata.

144) Dlaczego w Adamie Riszon po upadku pozostała tylko pierwsza bhina w jego duszy?

Ponieważ druga i trzecia bhina przechodzą do niego od trzeciego podziału Nekudim i dlatego pozostało w nim tylko to, co wyniknęło w katnut, dlatego że wszystko to, co wyniknęło na początku w Acilut pozostało na stałe, jak to przyjęte jest u Zo’N.

145) Dlaczego w duszy Adama Riszon zostały tylko kelim de-ktarim?

Wiadomo, że jest odwrotna zależność pomiędzy światłami i kelim, dlatego że w kelim kolejność jest taka, że wyższy przychodzi w parcuf na początku i odwrotnie jest w światłach, w których początkowo przychodzi niższy, i dlatego, ponieważ nie zostało u niego nic oprócz kelim ktarim, to, rzecz jasna, obłacza się tam tylko światło nefesz.

146) W czym jest podobieństwo grzechu poznania drzewa dobra i zła do rozbicia kelim?

Pojęcie rozbicia Adama Riszon było w czasie, kiedy dokonał ziwug i przyciągnął mohin, i było to możliwe tylko w dniu szabat, kiedy był pełny gadlut, i mohin rozprzestrzeniły się do kropki tego świata i zrównały się z raglin de-A’K. Dlatego że jeżeliby on poczekał z tym ziwugiem do szabat, te mohin przyszłyby jak należy, i nie zostałyby zepsute przez niego. Ale ponieważ uczynił ten ziwug zawczasu, dlatego nie tylko niczego nie naprawił, lecz jeszcze do tego zepsuł je, i, jak wiadomo, odrzucił je w klipot. A jedzenie to znaczy ziwug, jak napisano: „jadły i piły usta”. I ty widzisz, że jest to podobne do rozbicia kelim, dlatego że i wtedy wyszły tam mohin de-Za’T i rozprzestrzeniły się do kropki tego świata, i tak samo one zmarły i spadły w klipot, jak wiadomo.

147) Kiedy wyszła trzecia część w duszy Adama Riszon?

Trzecia część w duszy Adama Riszon jest to dziewięć niższych ogólnych sfirot, które są podobne do siedmiu melahim w świecie Nekudim, które rozprzestrzeniły się aż do BE’A, one wyszły przy karmieniu się z drzewa poznania, lecz one zostały uszkodzone natychmiast, jak tylko wyszły, dlatego że spadły od razu w klipot, podobnie do siedmiu melahim, które od razu spadły w BE’A przy ich pojawieniu, i zrozum to.

148) Jak wyszło dwanaście parcufim Acilutu według przyczyny i skutku jeden z drugiego?

Ta odpowiedź jest kontynuacją odpowiedzi o przyczynie i skutku opisanej w siódmej części. I tam powiedziano, że idzie to od C’A od początku kaw Ejn Sof do końca rozprzestrzenienia nowych kelim de-Nekudim, które wyszły jako skutek rozbicia kelim. I tu będziemy kontynuować wyjaśnienie niezbędności rozwoju przyczyny i skutku od początku rozprzestrzenienia Nekudim, aż do urodzenia Adama Riszon i do obumierania jego organów, jego duszy, po poznaniu drzewa poznania dobra i zła.

I zaczniemy od tego, na czym zakończyliśmy w siódmej części, gdzie mowa idzie o opuszczeniu reszimot de-malchut w nowe kli tiferet, które powstało z ahoraim de-ISZSu’T, i rosz poziomu M’A, który obłóczył ich ahoraim. I tu zostało ukończone obłóczenie siedmiu melahim, które pozostały w Nekudim od rozprzestrzenienia nowych kelim de-HaGa’T, które powstały z ahoraim de-Aw’I i zamiast ISZSu’T spadły w te kelim. I również poziom Z’A, który wyszedł tam z dołu do góry, nie pozostał takim samym, a jego masach całkowicie pozbył się całego awijutu guf, który był u niego, jak to i odbywa się we wszystkich parcufim.

Działanie jeden. Jest to izdahehut (wyjście) całego awijutu de-guf, co był w masachu de-Nekudim, i od tego działania powstały jeszcze kolejne cztery działania.

Działanie drugie. Zaprzestanie ziwuga na masach i zaprzestanie całego nowego światła, które wyszło z parsy, które opuściło niższą hej z ejnaim we wszystkich parcufim, ponieważ dopóki w masachu był awijut i ziwug, nawet ziwug poziomu alef, jeszcze była siła u świecenia ziwuga A’B-Sa’G, który odmienił granice C’B i przeniknął w parsę. Lecz po tym, jak ukończył się cały awijut w masachu i nie ma tam więcej ziwugim, to, rzecz jasna, w ten sposób i zaprzestało świecenie A’B-Sa’G. I przyczyna tego działania – usubtelnienie masachu, jak zostało wyjaśnione.

Działanie trzecie. Powrót i połączenie dwóch hej – niższej hej i wyższej hej. Dlatego że C’B powrócił na swoje miejsce i wynika to z drugiego działania, czyli z powodu zaprzestania siły ziwugu A’B-Sa’G.

Działanie czwarte. Jest to wzniesienie masachu w rosz de-Sa’G. I spowodowane to osłabieniem masachu, ponieważ zniknięcie awijutu z masachu uważa się w nim jako wzniesienie, i ukończenie tego osłabienia od awijutu de-guf uważa się tym, że on wzniósł się w rosz wyższego, ponieważ zrównał się z nim właściwościami.

Działanie piąte. Jest to włączenie wszystkich reszimot rozprzestrzenienia Nekudim w masach, podczas połączenia z rosz wyższym. I powstaje to z działania czwartego, wzniesienia masachu, dlatego że przy wzniesieniu masachu poziomami on włącza w siebie wszystkie poziomy, według których on osłabia się, oczyszcza się, przecież wszystkie poziomy, które wyszły, wyszły za pomocą ziwugu na masach. I dlatego masach włącza się we wszystkie poziomy, które były w Nekudim od rosz do sof. I te reszimot uważane są za dwa rozdziały: Pierwszy, od poziomów, które wyszły w Nekudim, od reszimot dziewięciu niższych sfirot de-Sa’G, czyli tych, które przychodzą z powodu ziwuga w nikwej ejnaim de-Sa’G, ponieważ masach de-Sa’G, kiedy on oczyszcza się do bhiny alef, czyli awijut hochma, uważa się, że odbywa się ziwug w nikwej ejnaim. Drugi rodzaj reszimo wychodzi z NeH’I de-A’K, które wzniosły Ma’N w A’B-Sa’G de-A’K i z ich ziwuga opuściło się nowe światło, które przebiło parsę, jak wiadomo. I te reszimot drugiego rodzaju podzielone są również na dwie części: Pierwsza, ze świecenia nowego światła przez tabur de-A’K. Drugi rodzaj, jest to od świecenia poprzez jesod de-A’K. I ty już wiesz, że od reszimot pierwszego rodzaju wyszły dwie roszim de-Nekudim w katnucie. A od reszimot drugiego rodzaju, czyli ewel tabura, z tego powstał gadlut trzech wyżej wspomnianych roszim. I reszimot drugiego rodzaju od strony jesod jest to siedem melahim de-Nekudim.

Działanie szóste. Jest to ziwug, który odbył się w mecah, czyli w keterze, i powstaje to z działania piątego, z pierwszego rodzaju reszimot, które są przedłużeniem masachu de-Sa’G, który oczyścił się, gdzie w Nekudim on oczyścił się do bhiny alef i odbył się ziwug w ejnaim. I teraz, po tym jak oczyścił się masach również i w Nekudim, od masachu pozostało reszimo z awijutem de-keter, ponieważ ostatnia bhina zawsze znika z powodu osłabienia i od niej pozostaje tylko itlabszut, jak wiadomo. I dlatego odbywa się ziwug w miejscu keteru, czyli zgodnie z reszimo, które pozostało od masachu. I wyszło na niego dziesięć sfirot poziomu malchut, lecz również jest tam bhina Z’A de-itlabszut, bhina obłóczenia.

Działanie siódme. Dziesięć sfirot bhiny gimel i gimel, co oznacza trzy sfiry HaGa’T, włączone są w trzy sfiry NeH’I.