Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań

71) Czym jest źródło dla kelim de-igulim?

Ejn Sof – jest to źródło kelim de-igulim, ponieważ te kelim były włączone w Ejn sof, lecz jeszcze nie są poznawane, nie rozróżniane tam, w stanie „On i imię Jego jednością”.

(cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.52)

72) Jakie jest reszimo, które pozostało w igulim po cimcum?

Po cimcumie, kiedy światło Ejn Sof zniknęło ze wszystkich czterech stadiów, jak wiadomo, jednak pozostało w każdym z nich reszimot, podobne do światła Ejn Sof, które było w nich do cimcuma.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.80)

73) Dlaczego igulim są w stanie „jeden wewnątrz drugiego”?

Pokazuje, że nie ma tam innego rozróżnienia, oprócz rozróżnienia wyłącznie przyczyny i skutku.

(patrz p.22 oraz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.53)

74) Dlaczego nie ma stanu „ jeden wewnątrz drugiego” w Ejn Sof?

Dlatego że w Ejn Sof kli nie jest rozróżniane w ogóle.

(cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.53)

75) Czym jest korzeń wszystkich świateł?

Ejn Sof – korzeń wszystkich świateł w światach.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.4)

76) Czym jest korzeń wszystkich światów?

Igulim korzenie dla wszystkich kelim w światach.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.80)

77) Czym jest źródło or hozer?

Stadium dalet nazywa się malchut, jest źródłem or hozer.

(cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.66)

78) Dlaczego światła stoją przed kelim?

Tak jak na początku wyszły światła w trzech stadiach, jedno poniżej drugiego, te 3 stadia jeszcze nie nazywane kelim, do tego momentu aż otworzyło się 4-te stadium, i tylko ono uważa się za kli. Wychodzi na to, że kelim są porodzeniem od świateł.

(cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.5)

79) Dlaczego bina nie stoi przed hochma?

Na skutek tego, że kolejność stworzenia światów z góry w dół jest taka, że zawsze doskonałość wyprzedza i powoduje otwarcie tego, kto nie posiada doskonałości i poziomy rozprzestrzeniania jeden po drugim w taki sposób, że każdy niższy poziom jest mniejszy od wyższego, aż do otwarcia Olam aZe, Tego Świata najbardziej zepsutego ze wszystkich.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.200)

80) W czym jest źródło siły sterowania w światach?

Masach jest pierwszym źródłem siły sterowania w światach.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.2)

81) Skąd wychodzi masach?

On porodzenie cimcum alef.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.2)

82) Ile przyczyn było przed masachem?

Dwie przyczyny były przed masachem: cimcum i przyjście światła. Ponieważ masach nie otwiera się inaczej, jak tylko w momencie, kiedy or elion sięga i dotyka stadium dalet.

(patrz p.43)

83) Co jest źródłem dla kelim de-joszer?

Igulim jest to źródło kelim de-joszer, ponieważ malchut de-igulim przyciągnęła światło kawa i z jej siły wynikł masach.

(cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.56)

84) Skąd igulim otrzymują światło?

Od kelim de-joszer, a same one nie mogą przyciągnąć go z Ejn Sof, ponieważ nie ma w nich masachu i awijut.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.30)

85) W jaki sposób igulim otrzymują światło jeden od drugiego?

Za pomocą siły masachu, która „mitraszem” przyjmuje się w nie, lecz nie prowadzi ze sobą awijut, co w nim. I jest to „itraszmut” masachu (ten wpływ, który wywiera na nie masach) nazywa się imieniem „holonot” (okna) w igulim.

(cz.2, rozdz.2, O’P p.70)

86) Dlaczego igulim powinny otrzymywać od joszer?

Dlatego że w igulim nie ma masachu.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.30)

87) Co to jest holonot w gag i w karka, w górnej i dolnej części każdego igula?

Patrz wyżej odpowiedź 85.

88) Co stało się przyczyną tego, że igulim znalazły się jeden poniżej drugiego?

Światło kawa, które otrzymały igulim, wywołało w nich różne poziomy, jeden poniżej drugiego, ponieważ pojawiły się w nich holonot (okna) od „itraszmut”, objawienia masachu. I wszystkie poziomy kawa wyszły (pojawiły się) również i w igulim.

(cz.2. rozdz.2, O’P p.90)

89) Dlaczego igulim potrzebują tego, żeby kaw je łączył?

Na skutek tego że kelim de-igulim na jednym poziomie (po wysokości) z rosz każdej sfiry, kelim de-joszer, które znajdują się powyżej masachu, więc uważa się, że one znajdują na miejscu rosz sfiry i nie rozprzestrzeniają się w ogóle w dół od rosz de-joszer, ponieważ te kelim, które są niżej niż rosz, już znajdują się niżej niż masach w malchut de-rosz i awijut panuje w nich, i dlatego one są niżej niż igulim, gdyż niżej oznacza grubszy, ponieważ w igulim nie ma w ogóle żadnego masachu i awijut, i dlatego guf każdej sfiry jest pusty (wolny) od igulim. W ten sposób 10 sfirot de-keter de-igulim razem obłaczają 10 sfirot rosz de-keter de-joszer, i 10 sfirot de-guf keter są wolne od igulim, jak również 10 sfirot de-hochma de-igulim obłaczają 10 sfirot rosz de-hochma de-joszer i dalej tak samo. W ten sposób widzimy, że guf de-joszer tworzy przerwę pomiędzy każdą sfirą de-igulim i nie ma połączenia pomiędzy sfirot de-igulim, i dlatego one potrzebują tego, żeby kaw połączył je.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.3)

90) W czym jest różnica pomiędzy sfirot de-joszer i sfirot de-igulim?

Cała różnica pomiędzy nimi wyłącznie w masachu, który jest w joszer i jest nieobecny w igulim.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.2)

91) Dlaczego niewystarczającym jest siły cimcuma, a potrzebują również masachu?

Patrz odpowiedź 43.

92) Co to są światła de-joszer?

One są światłem ruach.

(cz.2, rozdz.2, O’P p.30)

93) W czym jest różnica pomiędzy świeceniem prostym – ajara jaszara i świeceniem, które staje się okrągłym (ajara mitagelet)?

Patrz odpowiedź 34.

94) W czym igulim jest wyższe od joszer?

Odnośnie kelim, igulim wyższe niż joszer, ponieważ w kelim de-igulim nie ma masachu i awijut, a w kelim de-joszer jest masach i awijut. I jeszcze dlatego, że kelim de-igulim wyprzedzają kelim de-joszer.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.2)

95) W czym sfirot de-joszer jest wyższy od igulim?

Odnośnie do świateł, joszer jest wyższy od igulim, dlatego że sfirot de-joszer prowadzą or elion i przekazują igulim. I światło de-joszer nazywa się światłem ruach, a światła de-igulim nazywają się światłem nefesz.

(cz.2, rozdz.2, O’P p.30)

96) Dlaczego w igulim każdy zewnętrzny bardziej wyższy?

Ponieważ zewnętrzny oznacza zah, cienki, i każdy bardziej zewnętrzny ma formę (właściwości) bardziej podobne ze światłem Ejn Sof, i wyższy.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.7)

97) Dlaczego w kelim de-joszer wewnętrzny bardziej wyższy?

Wewnętrzny oznacza najgrubszy, czyli jest tam największe pragnienie, i na skutek tego miara światła, którą on przyciąga, jest największa, i or hozer, odpychane przez niego z powrotem, ma poziom również największy.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.5)

98) Dlaczego świat Asia jest najbardziej zewnętrznym ze wszystkich światów?

Na skutek tego, że jego stadium dalet nie ma żadnego awijut, przydatnego dla przyciągania or elion, i z tej strony on określa się jak zah – cienki ze wszystkich światów.

(patrz odpowiedź 55 oraz Wewnętrzne spostrzeganie, p.13)

99) Co stało się przyczyną dla wyjścia (pojawienia się) masachu?

Or elion, które sięgnęło i dotknęło stadium dalet, żeby rozprzestrzenić się w nim, stało się przyczyną tego, że natychmiast otworzyła się siła masachu, żeby wyhamować je i odepchnąć z powrotem.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.18)

100) Kiedy pojawił się masach?

W czasie, kiedy or elion sięgnęło i dotknęło do stadium dalet, żeby rozprzestrzenić się w nim, wówczas obudziła się siła cimcuma, czyli masach, żeby wyhamować go i odepchnąć z powrotem.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.56)

101) Dlaczego poziom masachu zależy od miary awijut stadium dalet?

Dlatego że or hozer, które wznosi masach, jest to nic innego jak miara światła, która chce rozprzestrzenić się w mierze awijut w stadium dalet, co oznacza tą miarę, z którą ono pragnie i przyciąga or elion. I jeżeli awijut jest największy, czyli w stadium dalet co stadium dalet, to światło, które chce rozprzestrzenić się w stadium dalet, jest największe. A jeżeli awijut jest najmniejszy, czyli wyłącznie w stadium alef co w stadium dalet, to światło, które chce rozprzestrzenić się w stadium dalet, jest najmniejsze. Widzimy w ten sposób, że miara poziomu or hozer w masachu i miara awijut w stadium dalet jest to jedno i to samo.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.60)

102) Jakie kelim dla otrzymywania znajdują się w świetle kawa?

Bez względu na to, że w świetle kawa są wyłącznie 3 stadia, lecz jednak jego kli otrzymywania wyłącznie od siły stadium dalet, przy tym stadium dalet samo nie otrzymuje światła.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.16)

103) Jakie dwa rodzaje dziesięciu sfirot są w każdym stworzeniu?

Dwa ruchy z 10-ciu sfirot są na każdym poziomie: ruch pierwszy – z góry w dół, zaczyna się od keter i kończy się na malchut, i nazywa się 10 sfirot or jaszar; ruch drugi z dołu do góry, zaczyna się z malchut i kończy się w keter i nazywa się 10 sfirot or hozer.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.104)

104) Dlaczego or hozer uważa się jako kli dla otrzymywania?

Dlatego że światło w całości ma odniesienie do stadium dalet jakościowo, i byłoby przydatne do obłóczenia w stadium dalet, jeżeliby masach nie odepchnął go z powrotem, i dlatego stał się otrzymującą częścią zamiast stadium dalet.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.21)

105) Czym określa się (mierzy się) miara wielkości or hozer?

Miarą światła, które byłoby przydatne, aby trafić w stadium dalet, jeżeliby masach nie zawrócił go z powrotem.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.60)

106) Dlaczego malchut określa się jako keter or hozer?

Dlatego że or hozer – jest niczym innym, jak światłem, które było przeznaczone dla stadium dalet, czyli malchut, i z tego powodu, że malchut nie otrzymała wewnątrz tego światła, stało się ono obłóczeniem i otrzymującą częścią dla wszystkich 9 sfirot, które są powyżej niej, a malchut źródło dla wszystkich 10-ciu sfirot or hozer i określa się dlatego jako keter or hozer.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.102)

107) Dlaczego masach i awijut wykorzystywane jak jedno i to samo?

Patrz odpowiedź 101.

108) Dlaczego awijut i or hozer zależą jedno od drugiego?

Patrz odpowiedź 101.

109) Za pośrednictwem czego przychodzi izdahehut, usubtelnienie, oczyszczenie masachu?

Awijut masachu oznacza miarę wielkości pragnienia w nim. Dlatego za pośrednictwem poznania i obłóczenia wewnętrznego światła or pnimi w parcuf, przewyższa or makif, oczyszczając i zmniejszając awijut masachu.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.74)

110) Dlaczego sfirot de-igulim jest to nefesz?

Na skutek tego, że w igulim nie ma masachu i awijut, więc nie ma w nich kli dla przyciągania or elion, a otrzymują swoje światła za pośrednictwem kelim de-joszer i dlatego ich światła nazywane nefesz, czyli nie ma w tym świetle właściwości oddawania, a wyłącznie dla własnych potrzeb.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.95)

111) Dlaczego sfirot de-joszer jest to ruach?

Na skutek tego, że w kelim de-joszer jest masach i awijut, one przydatne dla przyciągania or elion i przekazania go dla innych. I światło, w którym jest właściwość oddawania, nazywa się światłem ruach lub światłem zahar męski.

(cz.2, rozdz.2, O’P p.30)

112) W czym przewaga trzech pierwszych (sfirot) de-joszer?

Ga’R, 3 pierwsze sfiry, czyste (wolne) od awijut masachu, ponieważ masach i malchut są ostatnią częścią w nich i awijut nie wznosi się do nich nigdy, dlatego że awijut nie jest zdolny wznieść się ze swojego miejsca nawet na odrobinę. I wiedz, że 3 pierwsze KaHa’B oznaczają rosz poziomu (patrz odpowiedź 13), w których jest 10 pełnych sfirot.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.90)

113) W jaki sposób znajdują się sfirot de-joszer wewnątrz igulim?

W każdej sfirze określa się, że w niej jest rosz, który nazywa się Ga’R, 3 pierwsze sfiry i guf, który nazywa się Za’T, 7 niższych sfirot (patrz odpowiedź 64). Ponieważ w sfirze keter jest Ga’R i Za’T. Również w sfirze hochma jest Ga’R i Za’T. I to samo jest w binie i dalej. A miejsce znajdowania się wszystkich 10-ciu sfirot Ga’R i Za’T de-igulim – na miejscu rosz i Ga’R de-joszer wyłącznie, ponieważ 10 sfirot de-igulim sfiry keter otaczają wyłącznie Ga’R de-keter de-joszer, a Za’T de-keter de-joszer wolne od igulim (patrz odpowiedź 89). I tak samo wszystkie 10 sfirot de-hochma de-igulim otaczają wyłącznie Ga’R de-hochma de-joszer, a Za’T de-hochma de-joszer wolne od igulim. I tak samo u wszystkich.

(cz.2, rozdz.1, O’P p.90)

114) Dlaczego znajdują się igulim na miejscu trzech pierwszych sfirot de- joszer?

Dlatego że ani w jednych ani w drugich nie ma awijut masachu.

(patrz odpowiedź 89 oraz cz.2, rozdz.1, O’P p.90)

115) Jaka jest odległość (mirhak) od igula do igula?

Na miarę Za’T, 7-miu niższych sfirot od sfiry joszer, które przerywają, dzielą pomiędzy każdym igulem. Ponieważ Za’T de-keter de-joszer dzielą 10 sfirot igula keter i igula hochma. A Za’T sfiry hochma de-joszer dzielą 10 sfirot igula hochma i igula bina, i tak samo dalej.

(patrz odpowiedź 89 oraz cz.2, rozdz.1, O’P p.90)

116) Dlaczego igulim nie są przyczyną dla Za’T, 7-miu niższych de- joszer?

Patrz odpowiedź 89.

117) Dlaczego zakazane jest zajmować się Ga’R, trzema pierwszymi na każdym poziomie?

Z tego powodu, że światła wyprzedzają kelim (patrz odpowiedź 13). I również or hozer, które wznosi się z dołu do góry i obłacza je, nie uważa się jako kelim, a wyłącznie jako korzenie kelim. I nie ma u nas poznania światła bez kli.

(patrz odpowiedź 21)

118) Czy jest zakazane zajmować się wszystkimi dziesięcioma indywidualnymi sfirot w Ga’R?

Nawet w Ga’R jakiegokolwiek poziomu wyróżniane jest indywidualne Ga’R i Za’T i 7-oma dolnymi sfirot Ga’R również można się zajmować.

(cz.2, rozdz.2, O’P p.5)

119) Dlaczego nie zajmujemy się sfirot de-igulim?

One są w stadium Ga’R i dlatego rozmieszczenie wszystkich 10-ciu sfirot de-igulim – na miejscu Ga’R de-joszer.

(patrz odpowiedź 13)

120) W jaki sposób jest dzielone 10 sfirot w pięciu stadiach, które są w życzeniu?

Szoresz, korzeń czterech stadiów nazywa się keter, stadium alef nazywa się hochma, stadium bet bina, stadium gimel tiferet lub Z’A, on włącza w siebie 6 sfirot: hesed, gwura, tiferet, necach, hod, jesod. I Stadium dalet nazywa się malchut.

121) Co oznacza zdanie: „10, a nie 9, 10, a nie 11”?

Jasne, że bez względu na to, że stadium dalet, czyli malchut, nie otrzymuje od or elion nic po cimcumie, jednak z powodu siły wzniesienia or hozer, co jest w niej, uważa się za sfirę również ważną jak i reszta, i jest ich 10, a nie 9. 10, a nie 11: jasne również, że nie warto myśleć, jakby było otrzymanie or elion w stadium dalet w jakiejkolwiek formie, że z tego powodu uważałoby się malchut jako 2 sfiry malchut or jaszar i malchut or hozer i dlatego liczba sfirot byłaby 11. I o tym ostrzegają nas: 10, a nie 11, ponieważ malchut nie otrzymuje od or jaszar nic.

122) Dlaczego życzenie otrzymywać nie otwiera się od razu?

Na skutek przeciwieństwa do korzenia, ponieważ u korzenia forma (właściwość) wyłącznie oddawać, a w stadium dalet – wyłącznie otrzymywać, i jest niemożliwe, żeby dwie przeciwności wyszły jedna z drugiej jak przyczyna i skutek, lecz wyłącznie drogą rozwoju, otwierając poziom za poziomem, podobnie do korzenia, on wyłącznie przyczyną dla stadium alef, które jest najbliższe ze wszystkich do niego. A stadium alef dla stadium bet. A stadium bet dla stadium gimel. A po stadium gimel jest możliwość, żeby otworzyło się stadium dalet.

(Wewnętrzne spostrzeganie, rozdz.1, p.5)

123) Dlaczego awijut uważany jest jako pnimijut, wewnętrzna część?

Ponieważ awijut – jest to kli przyciągania i główne kli dla otrzymywania za pośrednictwem or hozer, które wznosi się od niego, i dlatego uważa się awijut w kli – pnimijut kli. Najbardziej wewnętrzną częścią kli, i część w nim z mniejszym awijut, uważa się za bardziej hiconi – zewnętrzna i część w nim całkowicie zah – subtelna, uważa się jako całkowicie zewnętrzną.

(patrz odpowiedź 55 oraz Wewnętrzne spostrzeganie, p.5)

124) Dlaczego właśnie pnimijut (wewnętrzna cześć) uważa się za kli dla otrzymywania?

Podobnie do grubości ściany kli, które jest stworzone z czterech powłok, otaczających jedna drugą, i zawartość kli dotyczy wyłącznie jego wnętrzności, czyli powłoki wewnętrznej.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.5)

125) Czym określa się wielkość lub małość światów?

Miarą or hozer, które wznosi masach na tym poziomie lub w tym świecie.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.65)

126) Dlaczego światło zniknęło również z trzech pierwszych stadiów podczas cimcuma?

Na skutek tego, że kli otrzymywania dla wszystkich czterech stadiów razem – jest tylko stadium dalet, a w pozostałych trzech stadiach nie ma części dla przyciągania i otrzymywania, z tego powodu, że stadium dalet skróciło siebie żeby nie otrzymywać, więc 3 pierwsze stadia również pozostały bez kli otrzymywania, i dlatego zniknęły światła z nich również.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.16)

127) Jakie są 3 różniące znaki w kelim?

a) Jest to acmut, istota materiału kli, czyli miara awijut w nim.

b) Siła cimcuma, która działa na stadium dalet, awijut w niej.

c) Masach w nim (patrz odpowiedź 43).

I w objawieniu a) należy szczególnie wydzielić 2 części: Pierwsza jest to pierwotny materiał w niej, który uważa się jak malchut poprzedniego poziomu, która występuje jako przyczyna i jako stworzyciel dla niej, i to rozróżnia się zanim światło osiągnęło stworzony poziom, druga acmut, istota materiału tworzącego poziomu, i to po tym jak przyszło całe światło przeznaczone dla tworzonego poziomu.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.24)

128) Jakie są dwie różnice w duchowym materiale, (homer ruchani)?

a) To co jest uważane jako malchut wyższego;

b) to co jest uważane jako materiał stworzonego poziomu.

(patrz odpowiedź 127)

129) Do jakiej pory stworzenie odnosi się (nazywa się) do imienia wyższego?

Do tej pory, dopóki stworzony poziom nie otrzymał światła, które przeznaczone jemu, on należy do imienia malchut poziomu, który jest powyżej niego.

(patrz odpowiedź 127)

130) Kiedy uważa się, że stworzenie wyszło z wyższego i stało się samodzielnym?

W czasie, kiedy stworzony poziom otrzymuje swoje światło, od tego momentu uważa się, że wyszła malchut wyższego i stała się samodzielną.

(patrz odpowiedź 127)

131) Co oznacza niemożliwe?

Otrzymywanie obowiązkowo nazywa się „niemożliwe” i to określa się w szczególności odnośnie światła hochma lub świecenia hochma, które uważane za acmuto i hajut, istota i życie parcufa, że jest niemożliwe dla parcufa oddzielić się od niego. Podobnie do człowieka, który jest zobowiązany chronić życie i istnienie.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.46)

132) Co oznacza nie ma zamiaru?

Pragnienie nazywa się „ma zamiar”, ponieważ o rzeczy, którą bardzo pragniesz otrzymać, mówimy, że zamiary z serca ukierunkowane do tego, żeby przyciągnąć ją, ponieważ pragnienia odczuwa się w sercu i zamiar również w sercu. I działa to wyłącznie w momencie, kiedy jemu brakuje światła, a w momencie, kiedy u niego jest światło, nazywa się „nie ma zamiaru”.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.43)

133) Dlaczego stadium alef uważa się jako „niemożliwe i nie ma zamiaru”?

Ponieważ wyłącznie światło hochma przeznaczone jest dla stadium alef, i jest to hajut i acmuto, żywotność i istota parcufa, dlatego uważa się jako niemożliwe, ponieważ zobowiązane ono otrzymywać żywotność i istotę, a otrzymywanie obowiązkowego nie jest otrzymywaniem. I dlatego uważa się, że nie ma żadnego pragnienia, które otworzyłoby się w nim do światła hochma, ponieważ nie otwiera się pragnienie w inny sposób, jak tylko wtedy, kiedy nie posiada tego światła, i on pragnie otrzymać go, a nie w momencie, kiedy jest pełne światła.

(Wewnętrzne spostrzeganie, p.43)

134) Dlaczego stadium bet uważa się jako „możliwe i nie ma zamiaru”?

Ponieważ stadium bet – jest to itgabrut, wysiłek życzenia oddawania, które przyciąga tym świecenie hasadim, i ono zupełnie nie jest zobowiązane dokonywać tego wysiłku, i było możliwym dla niego oddzielić się od tego całkowicie, i dlatego uważa się jako „możliwe”. Jednak uważa się również jak „nie ma zamiaru”, ponieważ pojęcie pragnienia powinno mieć odniesienie wyłącznie do światła hochma, a nie do światła hasadim, ponieważ życzenie światła hasadim nie uważa się za awijut, gdyż cimcum odbyło się wyłącznie na światło hochma i zupełnie nie na światło hasadim. Dlatego pragnienie do światła hasadim nie uważa się jako zamiar.

135) Dlaczego stadium gimel uważa się jako „niemożliwe i ma zamiar”?

Stadium gimel jest to przyciąganie świecenia hochma wewnątrz światła hasadim, które przyciągnęła bina. I to przyciąganie nazywa się „niemożliwe”, ponieważ świecenie hochma jest to otrzymywanie obowiązkowe dla parcufa i nazywa się „ma zamiar”, ponieważ to przyciąganie odbyło się w momencie, kiedy światło hochma było nieobecne, dlatego było tam pragnienie.

136) Dlaczego stadium dalet uważa się jako „możliwe i ma zamiar”?

Po tym jak już było światło hochma w stadium gimel, ono nie powinno było dokonywać nowych wysiłków – itgabrut, bezpośrednio do światła hochma, gdyż zwykłego świecenia hochma całkowicie wystarczająco dla „podtrzymania” jego życia, i dlatego uważa się to przyciąganie jak „możliwe”, ponieważ dla niego jest możliwym oddzielić się od tego, i ono uważa się jak „ma zamiar”, ponieważ jemu brakowało Acmuto, istoty światła hochma, który ono przyciągnęło, i u niego było wielkie pragnienie w momencie, kiedy ono przyciągnęło go.

137) Dlaczego nie wszystkie stadia życzenia są przydatne być kli otrzymywania, a wyłącznie stadium dalet?

Ponieważ nie ma ukończonego kli, jeżeli nie ma w nim pragnienia otrzymywać, które otwiera się wyłącznie przy dwóch warunkach: możliwe i ma zamiar.

(patrz odpowiedź 136)

138) Dlaczego każda zmiana formy (właściwości), która rodziła się w

Jest to prawo, że or elion nie przestaje świecić stworzeniom ani na mignięcie, i w każdym miejscu, gdzie otwiera się kli otrzymywania jako przydatne, natychmiast świeci tam or elion. I dlatego po tym jak wypełniła się przyciągająca część stadium dalet, co w stadium dalet, więc urodziła formę nowego kli dla przyciągania, w której awijut w stadium gimel w stadium dalet. I ona również natychmiast napełniła się wyższym światłem. A następnie, kiedy została stworzona i wyszła z niej ponownie nowa forma z awijut w stadium bet w stadium dalet ona również od razu napełniła się wyższym światłem. I tak jest ciągle.

139) Dlaczego or elion nie przestaje świecić stworzeniom nawet na mignięcie?

Dlatego że or elion jest ciągle w stanie absolutnego spokoju, bez jakiegokolwiek odnowienia formy (właściwości), ponieważ odnowienie w duchowym uważa się za ruch i każde odnowienie formy, które odbywa się przy rozprzestrzenieniu or elion za pośrednictwem siły przyciągania, która otwiera się wyłącznie w stworzeniach (patrz cz.1, odpowiedź 64), i nawet samo to rozprzestrzenienie or elion nic innego, jak podobieństwo zapalenia świeczki od świeczki, i nie ma w pierwszej braku nawet niewielkiego. W ten sposób, wyłącznie ta część rozprzestrzenienia or elion, które trafiło w ogólne otrzymywanie stworzenia, i otrzymało odnowienie formy w rozmiarze wspólnego stosunku pomiędzy kli i światłem, obłóczonego nim, lecz w or elion samym w sobie żadnego braku nie ma, i w nim nic nie zostało odnowione z przyczyny tego rozprzestrzenienia, które trafiło do stworzeń.

140) W czym różnica stanu oddawania od stanu otrzymywania w kelim?

Zróżnicowanie od krawędzi do krawędzi. Ponieważ dla otrzymania or elion powinien być w parcufie duży awijut w końcowej mierze, istniejący w realności, wtedy przyciąga światło największe i pełne. I przeciwieństwo jemu od krawędzi do krawędzi jest obłóczenie or elion w kelim, ponieważ światło największe i pełne obłacza się wyłącznie w kli zah, subtelne, jakie tylko może być w realności. I dlatego powinniśmy zawsze rozróżniać te dwa pojęcia w każdym parcufie: właściwość oddawania, mierzona dodatkowym awijutem, określa się imionami pnimi i hicon, wewnętrzny i zewnętrzny, a właściwość otrzymywania i obłóczenia w kelim określa się imionami elion i tachton – wyższy i niższy. W ten sposób, parcuf największy w całej realności powinien być wewnętrzny, co oznacza najgrubszy, z wszystkich parcufim w realności i jednocześnie on powinien być najwyższym ze wszystkich parcufim, co oznacza zah, najsubtelniejszy ze wszystkich parcufim. Ponieważ są to dwa oddzielne rodzaje kelim: jedno dla przyciągania światła i drugie dla otrzymywania światła.

(patrz odpowiedź 55 i odpowiedź 141)

141) Dlaczego dający daje w część najgrubszą, aw, a otrzymujący otrzymuje w cześć najsubtelniejszą, zah?

Ponieważ or elion nie jest przyjmowane przez parcuf w sposób inny, niż na miarę or hozer, które wznosi się od masachu w parcufie, jego miara zależy od miary awijut, które jest w stadium dalet (patrz odpowiedź 101 i odpowiedź 2), i dlatego dający potrzebuje dodatkowego awijut niższego, w tym czasie jak otrzymujący potrzebuje w kli zah – subtelne, żeby światło mogło obłóczyć się w niego, czyli żeby było podobieństwo właściwości pomiędzy światłem i kli. Ponieważ różnica właściwości pomiędzy nimi oddziela światło od kelim.

(patrz odpowiedź 116 i odpowiedź 140)

142) W jaki sposób rozumiemy odnowienie formy (właściwości) przy rozprzestrzenieniu or elion?

Patrz odpowiedź 139.

143) Jak pojawia się (wychodzi) stworzenie z or elion?

W or elion jest zawsze życzenie oddawać i to życzenie określa się jak ostatnia część wchodząca w or elion, i ta część, czyli to życzenie oddawania, unieważnia się i staje się częścią przyciągającą światło w stadium alef, i ta część przyciągająca światło na pewno jest odnowieniem właściwości w życzeniu leaszpia – oddawać, i dlatego określa się, że ona oddziela się, wychodzi z życzenia oddawać i staje się stadium alef życzenia otrzymywać, czyli wychodzi ze stanu Stwórcy w stan stworzenia, ponieważ różnica właściwości oddziela i oddala duchowe obiekty jeden od drugiego, jak powiedziano. Jednak z powodu oddzielenia tej części nie ma żadnej krzywdy w czymkolwiek w całości i jest to podobne do zapalenia świeczki od świeczki, kiedy w pierwszej nie ma braku w niczym i zrozum to dobrze.

144) W czym jest różnica imienia czterech stadiów od imienia KaHa’B Tu’M?

Kiedy wydzielamy wyłącznie właściwości materiałów kelim, określamy je imionami czterech stadiów, a kiedy życzymy włączyć w każdym kli również reszimot, określamy je imionami: KaHa’B Zo’N.

145) Jaka jest kolejność wejścia świateł w stworzenie po naprawieniu?

Na początku wchodzą małe, następnie duże, czyli na początku nefesz, następnie ruach i tak dalej, aż do jechida.

(patrz odpowiedź 48)

146) Jaka jest kolejność zwiększenia kelim w każdym parcufie po naprawieniu?

Na początku powiększają się kelim ważniejsze, a następnie kelim małe, czyli na początku keter następnie hochma i tak dalej do kli malchut, które wychodzi ostatnie.

147) Jaki jest pierwotny materiał każdego stworzenia?

Malchut wyższego staje się keterem dla niższego, czyli życzenie oddawać w wyższym określa się, że ono staje się pierwotnym materiałem niższego.

(patrz odpowiedź 143)

148) Jakie są dwa ketery, które istnieją na każdym poziomie?

Korzeń czterech stadiów nazywa się keter 10-ciu sfirot or jaszar na określonym poziomie, a malchut poziomu określa się jako keter 10-ciu sfirot or hozer na określonym poziomie.

149) Dlaczego nie zniknęło światło z poprzedniego miejsca przy przejściu na inne miejsce?

Dlatego że jeżeliby był on poddany zmianom, nie byłby on wieczny i jest to zrozumiałe.

150) W czym objawia się każdy wyższy zawierający w sobie niższych od siebie?

W 10-ciu sfirot or jaszar, ponieważ każde światło wychodzi wyłącznie z Ejn Sof, dlatego zobowiązany niższy przejść przez nie wszystkie, bardziej wyższe niż on, metodą „przyczyna i skutek”, dopóki nie sięgnie niższego skutku, dla którego przeznaczone jest światło. I ponieważ światło nie znika z jednego miejsca przy przejściu na drugie miejsce, więc w każdym wyższym pozostają na zawsze wszystkie światła, które przechodzą przez niego.

151) Czym jest każdy niższy, który zawiera w sobie wyższych od siebie?

W 10-ciu sfirot or hozer, dla których malchut uważa się jako korzeń i keter (patrz odpowiedź 148) i wszystkie części or hozer, które obłaczają bardziej wyższych niż ona, przechodzą przez nią z dołu do góry, i dlatego określa się każdy niższy jako będący i składający się ze wszystkich części or hozer, które ma odniesienie do sfirot, które stoją powyżej.

152) Jaki jest klucz, metoda określenia składu sfirot, zawierających się wzajemnie?

Wzajemne włączenie itkalelut sfirot jedna w drugą, tak że każda ze sfirot stworzona z 10-ciu, a te jeszcze z 10-ciu, a tamte również z 10-ciu i tak w nieskończoność, odbywa się za pośrednictwem dwóch ruchów: 10-ciu sfirot or jaszar i 10-ciu sfirot or hozer, które jest na każdym poziomie (patrz odpowiedź 20), i należy znaleźć klucz, jak z lekkością określić zmiany, które odbywają się w zestawie 10-ciu indywidualnych sfirot, znajdujących się w sfirze wyłącznie z powodu itkalelut, wzajemnego łączenia, a nie z jej acmut – istoty. I dlatego zapamiętaj 3 wielkości, które będziesz wykorzystywał ciągle. Na przykład, jeżeli ty życzysz sobie znać 10 sfirot wchodzących w binę, więc:

pierwsza wielkość są dwie sfiry w jej acmut – istocie, a mianowicie bina or jaszar i hod or hozer,

druga wielkość policz sfirot od niej i w dół do jesod, jest to or jaszar w niej, czyli HaGa’T NeH’I, przechodzące przez nią z góry w dół;

trzecia wielkość policz sfirot od niej i w górę do keteru, a ich dwie: jesod i malchut, i dowiesz się o sfirot or hozer w niej, przechodzące przez nią z dołu do góry.

I teraz połącz dwie sfiry w acmut, 6 or jaszar i 2 or hozer, razem 10. I w ten sposób oblicz w każdej sfirze i dowiesz się jednym obejrzeniem o wszystkich częściach włączonych w nią.

153) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w keter?

9 or jaszar od keter do jesod i 1 or hozer, czyli wyłącznie malchut.

154) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hochmie?

8 or jaszar od hochmy do jesod, które obłaczają się w kelim, najsubtelniejsze zah, a mianowicie światło hochma w kli de-keter, i tak dalej. I 2 or hozer: jesod i malchut, które obłaczają się w kelim, jesod i malchut.

155) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w binie?

7 or jaszar od biny i niżej i tu również: światło bina w kli de-keter i tak dalej do światła jesod w kli de-necach. I 3 or hozer: hod, jesod, malchut w kelim, hod, jesod, malchut. 6 or jaszar od hesed do jesod i 4 or hozer od necach do malchut, or hozer necach w kli de-necach i tak dalej.

156) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hesed?

6 or jaszar od hesed do jesod i 4 or hozer, od necach do malchut, or hozer necach w kli de-necach, itd.

157) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w gwurze?

5 or jaszar od gwura do jesod, i 5 or hozer od tiferet do malchut, i obłóczone jak powiedziano wyżej: or jaszar – w kelim najsubtelniejsze zah, a or hozer każde światło w odpowiednim jemu kli.

158) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w tiferet?

4 or jaszar od tiferet do jesod i 6 or hozer od gwura do malchut.

159) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w necach?

3 or jaszar od necach do jesod i 7 or hozer od hesed do malchut.

160) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hod?

2 or jaszar od hod do jesod i 8 or hozer od biny do malchut.

161) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w jesod?

1 or jaszar, jest to jesod i 9 or hozer od hochmy do malchut.

162) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w malchut?

Wyłącznie 10 sfirot or hozer, zupełnie bez or jaszar.

163) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w keter de-keter?

9 or jaszar od keter do jesod i 1 or hozer, a mianowicie malchut.

164) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hochma de-keter?

8 or jaszar od hochmy do malchut, i 2 or hozer, jesod i malchut.

165) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w bina de-keter?

7 or jaszar od biny do malchut i 3 or hozer od hod do malchut.

166) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hesed de-keter de-keter?

6 or jaszar od hesed do jesod i 4 or hozer od necach do malchut.

167) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w gwura de-hochma de-necach?

I tak na początku należy zrozumieć 10 indywidualnych sfirot, wchodzących w ogólny necach, czyli 3 or jaszar: światło necach obłacza się w kli de-keter ogólnego necach, światło hod w kli hochma ogólnego necach i światło jesod w kli de-bina, teraz bierzemy indywidualną hochmę z ogólnego necach i ona również obowiązkowo zawiera 10 sfirot, a mianowicie: 8 sfirot or jaszar, przechodzące przez nią z góry do dołu i nawet w tych, w których jest wyłącznie or hozer, tak jak przy wzajemnym łączeniu sfirot, zawsze świecą sfirot or jaszar wewnątrz sfirot, w których jest or hozer, jednak 8 sfirot or jaszar, które przeszły przez hochmę i w dół, nie są światłem hochma, a światłem hod, tak jak światło hod obłóczone w kli de-hochma w ogólnym necach w ten sposób, że teraz są w 10-ciu sfirot de-hochma de-necach wyłącznie przechodzące światła or jaszar od hochmy de-hod i niżej, i hochma de-hod w kli de-keter, i bina de-hod w hochmie, i hesed de-hod w binie, i gwura de-hod w hesed, tiferet de-hod w gwura. Więc jest nam wiadome, że gwura de-hochma de-necach jest to or jaszar ze światła tiferet de-hod. Teraz bierzemy tą gwurę de-hochma de-necach, która obowiązkowo włącza 10 indywidualnych sfirot: od or jaszar, przechodzącego w niej z góry do dołu i od or hozer, przechodzącego w niej z dołu do góry. Łącznie w niej jest 5 sfirot or jaszar od gwura i niżej, jednak jest to nie światło gwura, a 5 niższych części światła tiferet de-hod, które są obłóczone w kelim najsubtelniejsze zah, i widzimy, że światło gwura de-tiferet de-hod obłóczone w kli de-keter z gwura de-hochma de-necach. I światło tiferet de-tiferet de-hod obłóczone w kli de-hochma z gwura de-hochma de-necach. I światło necach de-tiferet de-hod w kli de-bina z gwura de-hochma de-necach. I światło hod de-tiferet de-hod obłóczone w kli de-hesed z gwura de-hochma de-necach. I światło jesod de-tiferet de-hod obłóczone w kli de-gwura z gwura de-hochma de-necach. I również jest 5 sfirot or hozer, obłóczonych odpowiednio w kelim w swój stały sposób.

168) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w tiferet de-bina de-hod?

Jeżeli weźmiemy na początku binę de-hod, to w niej jest wyłącznie or hozer bez or jaszar, jednak or jaszar poziomu obok, świeci w niej, jest to światło jesod, i dlatego ta bina również składa się ze świateł, przechodzących przez nią, i jest to 7 or jaszar od biny i niżej, i ponieważ światło w niej jest to światło jesod or jaszar, to zaczyna się or jaszar w niej od biny de-jesod i niżej, i światło biny de-jesod obłacza się w kli de-keter, i tak dalej i światło hod de-jesod w kli de-tiferet z biny ogólnego hod, a następnie, jeżeli weźmiemy indywidualną tiferet de-bina de-hod, która również zawiera 10 sfirot, to jest tam 4 or jaszar od tiferet i niżej, obłóczone w najwyższe kelim, czyli tiferet de- jesod w jesod w kli de-keter i necach de-jesod z jesod w kli de-hochma, i hod de-jesod z jesod w kli de-bina, i jesod de-jesod z jesod w kli de-hesed, jak również jest tam 6 części or hozer, przechodzących przez nią z dołu do góry, od gwura do malchut, obłóczonych odpowiednio w kelim w swój naturalny sposób.

169) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w necach de-jesod de-keter?

Jeżeli weźmiemy na początku jesod de-keter, nie ma w nim innych 10-ciu sfirot oprócz światła jesod w kli de-keter, a reszta – jest to or hozer. Jeżeli weźmiemy necach de-jesod de-keter, to nie ma tam nic innego oprócz or hozer wyłącznie, jednak światło jesod or jaszar, znajdującego się w keter, świeci tam i wychodzi, że w necach de-jesod de-keter or jaszar de-jesod i kiedy on włącza w siebie 10 sfirot, są w nim 3 światła NeH’I or jaszar od niego i niżej do jesod, przechodzących z góry do dołu, z jesod or jaszar, które obłóczone: necach de-jesod w kli de-keter, hod de-jesod w kli de-hochma, jesod de-jesod w kli de-bina i 7 or hozer HaGa’T NeHI’M w odpowiednich kelim.

170) Jakie bhinot (części) or jaszar i bhinot or hozer znajdują się w hod de-tiferet de-malchut?

Nie ma tam nic innego, oprócz or hozer wyłącznie, ponieważ we wszystkim wychodzącym od malchut, nie ma nic innego oprócz or hozer.

171) W jaki sposób są obłóczone światła or jaszar i or hozer w kelim?

Jest to prawo, że światła ważniejsze obłóczone w kelim bardziej zah, subtelne, a więc w sfirze keter malchut or hozer obłóczona w malchut de-keter. A w sfirze hochma 8 sfirot or jaszar, czyli Hu’B HaGa’T NeH’I, obłóczone w kelim KaHa’B HaGa’T NeH’I, a jesod i malchut or hozer obłóczony w jesod i malchut, które są tam. A w sfirze bina 7 sfirot or jaszar, bina HaGa’T NeH’I, obłóczone w kelim KaHa’B HaGa’T necach, a hod jesod malchut or hozer obłóczone w hod, jesod, malchut które są tam, i następnie w ten sam sposób.

172) Jaki jest porządek przyczyny i skutku od Ejn Sof Adam Kadmon?

Tutaj jest 10 przyczyn, oto one:

Przyczyna wszystkich przyczyn Ejn Sof. Jest to przyczyna czterech stadiów, żeby stały się one rozróżniane po cimcumie. Jednak w samej Ejn Sof nie są rozróżniane żadne kli, wszystko jest w całości światłem. I wyłącznie z niższego, czyli ze światła cimcuma, wyuczymy wyższe.

Przyczyna 2 trzy pierwsze stadia wychodzące jedne z drugiego. One określone jako przyczyna dla otwarcia możliwości dla pragnienia, do największego podobieństwa właściwości w stadium dalet, która nazywa się malchut de-Ejn Sof.

Przyczyna 3 malchut Ejn Sof – przyczyna dla keter świata cimcuma, tak jak to pragnienie pragnienie do największego podobieństwa właściwości, którą nabyła malchut Ejn Sof, jest zmianą właściwości malchut Ejn Sof i dlatego oddziela się od malchut Ejn Sof i wychodzi pod własnym imieniem na zewnątrz tej malchut, i nazywa się keter świata cimcuma, keter de-olam Cimcum (patrz dokładną odpowiedź 32).

Przyczyna 4 jest to keter przyczyna cimcum alef, ponieważ rozprzestrzenił się na nowo od stadium dalet w nim (patrz odpowiedź 35), i wtedy skrócił swoje życzenie otrzymywać, i zniknęło światło.

Przyczyna 5 zniknięcie światła, które odbyło się po cimcumie, jest to przyczyna dla otwarcia kelim 10-ciu sfirot de-igulim (patrz odpowiedź 72).

Przyczyna 6 – kli de-malchut de-igulim, czyli stadium dalet w nich, jest to przyczyna dla przyciągania na nowo or elion z Ejn Sof (patrz odpowiedź 83 i 138).

Przyczyna 7 or elion, przyciągnięte na nowo, jest to przyczyna dla otwarcia siły masachu w kli malchut (patrz odpowiedź 43).

Przyczyna 8 masach jest to przyczyna dla 10-ciu sfirot or hozer, które wznoszą się od niego i w górę do keter or jaszar i one nazywane rosz de-Adam Kadmon (patrz odpowiedź 101).

Przyczyna 9 or hozer, które wznosi się od masachu, jest to przyczyna dla otwarcia kelim de-joszer, czyli ono daje siłę rozprzestrzenienia dla stadium dalet, żeby rozprzestrzeniła się sama w 10 sfirot „minej u bej”, „od niej i w dół”, do malchut de-malchut.

Przyczyna 10 – stadium dalet, które otrzymało siłę rozprzestrzenienia za pośrednictwem or hozer, jest to przyczyna dla 10-ciu sfirot de-kelim A’K, które nazywane guf Adam Kadmon do jego malchut.

(patrz odpowiedź 11)