Or Jaszar i Or Hozer rozdział 1

Wyjaśnia cztery stadia w awijut, są to cztery kelim i ich korzeń. Zawiera osiem punktów:

1) We wszystkich światach istnieje w sfirot każdego świata istota i kelim.

2) Na początku rozprzestrzeniła się Ejn Sof w postaci kelim, a następnie w nie obłóczyły się światła.

3) Rozprzestrzenienie światła pokazuje pogrubienie większe niż było, czyli światło stało się grubsze i wyniknęło dziesięć kelim.

4) Masach wynikł w kli malchut.

5) Ten masach przerywa pomiędzy światem Acilut i światem Bria.

6) Ziwug de-akaa światła Ejn Sof z masachem, który wznosi or hozer z dołu do góry.

7) Miejsce, do którego przychodzi światło Ejn Sof, jest to świat Acilut.

8) Cztery stadia pogrubienia or elion:

a) przy rozprzestrzenieniu od keter do hochmy,

b) przy rozprzestrzenieniu do biny, kiedy do niego dodaje się oddalenie,

c) przy rozprzestrzenieniu do Z’A, kiedy wynika w nim „halon” i „nekew car” (dosłownie: okno i wąska szczelina),

d) przy rozprzestrzenieniu do malchut, kiedy wynika w nim „nekew car” i oddalenie.

Jest istota i kelim. Na początku rozprzestrzeniło się światło Ejn Sof w postaci kelim, a następnie w nie obłóczyły się światła, które są acmut, istotą.

1) We wszystkich światach 1 jest istota 2 i kelim 3 . I na początku wszystkiego 4 rozprzestrzeniła 5 się Ejn Sof 6 w postaci dziesięciu sfirot Acilut, w postaci kelim, ponieważ rozprzestrzenienie 7 wskazuje na pogrubienie światła 8 bardziej niż było. Widzimy, że te dziesięć sfirot – jest to dziesięć kelim, które zostały stworzone rozprzestrzenieniem Ejn Sof. Pogrubiło się wyłącznie światło i wyniknęły kelim z powodu rozprzestrzenienia 9 . I po tym rozprzestrzenieniu, za pośrednictwem którego wyniknęło dziesięć kelim, obłóczyła 10 się w nie istota Ejn Sof. I jest to pojęcie istoty i kelim.

Or pnimi

1. Pięć światów jest nazywanych: Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira, Asia. Świat (hebrajskie: olam) – od słowa „eelem” – ukrycie, ponieważ światło Ejn Sof ukrywa się w nich za każdym razem bardziej, jak tu wyjaśnia Ari.

2. Patrz odpowiedzi o sensie słów i działań, cz.2, p.56.

3. Patrz odpowiedzi o sensie słów i działań, cz.1, p.25.

4. Czyli na początku wszystkiego, co w każdym świecie.

5. Patrz odpowiedzi o sensie słów i działań, cz.1, p.14.

6. Jego sens niepoznawalny i nazywa się Ejn Sof, żeby wskazać, że sfira malchut, która kończy i przerywa wszystkie poziomy (patrz: odpowiedzi cz.1, p.40), nie tworzy tu żadnego ukończenia i przerwania or elion, co więcej, w niej zaczyna się wpływ światła.

7. Rozprzestrzenienie wskazuje na „itawut” – pogrubienie światła, bardziej niż to było w Stwórcy. Jeżeliby nie to, w czym i w jaki sposób oddzieliłoby się światło ze spójności Stwórcy, żeby nazwać się imieniem „rozprzestrzenienie światła od Niego i na zewnątrz”. I to pogrubienie jest zmianą właściwości, które nabyło światło na skutek przyjścia w spójność stworzenia, jak powiedziano wyżej (Wewnętrzne spostrzeganie cz.2, p.5).

8. Patrz wyżej, wewnętrzne spostrzeganie cz.2, p.5.

9. To uczy nas tego, że kelim – jest to porodzenie samego światła, ponieważ światło, przy jego rozprzestrzenieniu dla otrzymywania przez stworzenia, opuszcza się po czterech stadiach – Hu’B Zo’N, aż do tego stopnia, że rodzi w stworzeniach życzenie otrzymywać. I to życzenie otrzymywać, czyli stadium dalet – główne kli w stworzeniu, i jest to awijut, który nabyło światło przy rozprzestrzenieniu. A trzy pierwsze stadia – są to wyłącznie przyczyny dla otwarcia stadium dalet. I pytania o obowiązkowości i kolejności tych czterech stadiów wyjaśnia się w poprzednich częściach (patrz O’P cz.1, rozdz.1, p.50).

10. Obłóczenie – jego sens jest podobny do ukrycia, ponieważ obłóczenie ukrywa obłaczane, lecz z powodu jego życzenia otworzyć się i na skutek tego, że bez naprawienia w postaci tego ukrycia niemożliwe jest jego otwarcie, on ukrywa się w nim i otwiera się za pośrednictwem tego. I takie naprawienie zawsze nazywa się imieniem obłóczenie (malbusz) lub ubranie (lewusz). I obłóczenie to jest wykorzystywane dla dwóch pojęć: dla ukrycia i dla otwarcia. I w naszym przypadku – tak samo, ponieważ niemożliwym jest, żeby było poznanie przez niższych światła bez kli, więc dlatego światło obłacza się i ukrywa się w kli, żeby niższy mógł poznać je za pośrednictwem tego kli, w które ono obłóczone, i zrozum to dobrze.

Naprawienie masachu – przeszkodzić or elion rozprzestrzeniać się w kli malchut. I on tworzy podział pomiędzy światem Acilut i resztą światów.

2) Kiedy osiągnęło rozprzestrzenienie malchut świata Acilut 20 , zobaczył wyższy Maacil (dosłownie: źródło emanacji, ten, który rodzi), że nie ma siły w niższych otrzymać tego światła, jeżeli ono rozprzestrzeni się dalej 30 . I wtedy, kiedy ukończyło się dziesiąte kli Acilut 40 , pojawił się tam jeden masach i zasłona 50 , który tworzy przerwę 60 pomiędzy Acilut i resztą światów, co poniżej niego.

Or pnimi

20. W ten sposób, po tym jak rozprzestrzeniło się światło w trzech pierwszych stadiach, które nazywane są: hochma, bina, Z’A i po tym, jak zostało ukończone rozprzestrzenienie w Zeir Anpin, ono przyszło do rozprzestrzenienia w stadium dalet, które nazywa się malchut. Lecz zanim rozprzestrzeniło się światło w trzech poprzednich stadiach, jest niemożliwe, żeby ono rozprzestrzeniło się w malchut, ponieważ one wywołują pojawienie się jedno drugiego w postaci przyczyny i skutku.

30. Ponieważ siła cimcuma panuje w stadium dalet, dlatego nie ma siły w stadium dalet, najniższym ze wszystkich, otrzymać światła (patrz: odpowiedzi cz.1, p.81 i również cz.1, rozdz.2, p.2).

40. W stadium dalet, które nazywa się malchut. I z tego możemy jasno rozróżnić, że kli malchut i masach w nim – są to dwa oddzielne pojęcia, ponieważ kli malchut – jest to światło, które pogrubiło się do stadium dalet i nad nim panuje siła cimcuma. A masach i zasłona (pargod), co nad nią, ustawiony w niej później (patrz: odpowiedzi o sensie słów i działań cz.2, p.43).

50. Masach i zasłona – „pargod” – jest to jedna całość, czyli tam objawia się zatrzymująca siła, podobnie do zasłony ochraniającej z góry malchut, żeby or elion nie przeniknęło wewnątrz niej (patrz: odpowiedzi cz.2, p.43).

60. Czyli ten masach, oprócz ochrony malchut, posiada jeszcze jedną funkcję – tworzy przerwę pomiędzy światem Acilut i resztą światów.

Z powodu uderzenia światła Ejn Sof w masach, powróciło światło do góry w postaci or hozer, które obłacza się na or elion. Do tego miejsca, do którego sięga kaw świata Ejn Sof, nazywa się świat Acilut.

3) I wtedy uderzyło światło Ejn Sof, które rozprzestrzeniało się do tej pory, w masach 70 , i następnie z powodu uderzenia przy opuszczeniu i uderzeniu tam, zawróciło wznosząc się 80 w postaci or hozer do góry, na swoje miejsce 90 . I wtedy ukończył się świat Acilut w postaci kelim 100 , i powrócił Ejn Sof, aby obłóczyć się w nie w postaci istoty 200 . I dlatego to miejsce, dokąd dochodzi światło Ejn Sof 300 w ten sposób, nazywa się świat Acilut, ponieważ jest to to samo światło, tylko po jego pogrubieniu 400 .

Or pnimi

70. Spotkanie światła Ejn Sof z masachem jest podobne do zderzenia dwóch twardych przedmiotów, z których jeden życzy sobie wedrzeć się w granicę drugiego, a drugi sprzeciwia się mu i przeszkadza mu osiągnąć cokolwiek w jego granicach, takie spotkanie nazywa się uderzenie – akaa. I odwrotnie: przy spotkaniu płynów, które nie przeszkadzają jeden drugiemu, naruszając granice i zostają wymieszane razem, w nich nie ma pojęcia uderzenia. I to samo – dwa miękkie przedmioty, ich uderzenie nie jest aż tak odczuwalne, ponieważ jeden pozwala drugiemu przeniknąć odrobinę w swoje granice i wcisnąć się nieznacznie w zewnętrzną powłokę. A przedmioty twarde odwrotnie, nie pozwalają jeden drugiemu naruszyć w czymkolwiek swoich granic, takie spotkania rozumie się jako uderzenie.

I ponieważ całe cimcum w całości było ze strony stworzenia, a nie ze strony Stwórcy, to światło Ejn Sof w ogóle nie pragnie stosować się do tego cimcum, które jest w malchut, a ono przyciąga się i opuszcza się, żeby rozprzestrzenić się również wewnątrz malchut. Jasne również, że opuszcza się tam na siłę i jest to z tego powodu, że w Ejn Sof, do cimcum, ono wypełniało tam również stadium dalet (patrz wyżej: cz.1, rozdz.1, O’P p.20 i p.50). I dlatego nie ma w nim zmiany w pragnieniu i opuszcza się ciągle wypełniając również kli malchut światłem Stwórcy, jednak masach i pargod, które objawiły się w malchut, przeszkadzają mu i przerywają światło nie dając mu zupełnie rozprzestrzenić się wewnątrz. I dlatego jasne jest, że wtedy uderzyło światło Ejn Sof, które rozprzestrzeniło się do tej pory, w ten masach (patrz: odpowiedzi cz.2, p.43).

80. Był opisany wyżej w tekście.

90. Czyli ta miara światła, która jest przydatna dla rozprzestrzenienia w malchut i nie była przyjęta z powodu przeszkody masachu, cała ta wielkość zawróciła i wzniosła się do góry, i obłóczyła wszystkie trzy stadia or elion, czyli do hochmy, co nazywa się „do jego miejsca”, tego or hozer, jak powiedziano wyżej. To jest to, o czym pisze Ari: „zawróciło, wznosząc się w postaci or hozer do góry, na swoje miejsce” (patrz: cz.2 Wewnętrzne spostrzeganie p.62).

100. Ponieważ wzniesienie or hozer i jego obłóczenie na or elion z dołu do góry stworzyło kelim na or elion.

200. Czyli po tym, jak or hozer wzniosło się do góry, światło Ejn Sof obłacza się w to or hozer w postaci Acmut – istoty, obłóczonej w kelim.

300. Czyli do masachu w kli malchut, ponieważ masach zawraca je na górę i nie pozwala rozprzestrzeniać się dalej.

400. Mówi się o tym, że siła zatrzymania w masachu absolutnie nie działa na sfirot, które mają odniesienia do Acilut, które są powyżej malchut, a wyłącznie od malchut i niżej. I to dlatego rozprzestrzenia się światło Ejn Sof do masachu w malchut jako Acilut, bez żadnego zatrzymania w ogóle. Wtenczas jak światło Ejn Sof, co rozbija się na iskrę i przechodzi poprzez masach w dół, zmniejsza się bardzo silnie na skutek tego i nie określa się go więcej jako istotę światła Ejn Sof.

Cztery stadia pogrubienia or elion:

otrzymywanie od wyższego – jest to hochma;

oddalenie od hochmy – jest to bina;

halon i nekew car (okno i wąska szczelina) – jest to Z’A;

oddalenie od hochmy i nekew car – jest to malchut.

4) Przyczyna tego pogrubienia światła 1 jest w tym, że ten, kto zobaczy bardzo silne światło, nie jest w stanie go wytrzymać w inny sposób, jak za pośrednictwem, za pomocą oddalenia lub masachu, lub za pomocą obu. W keter Acilut świeci Ejn Sof 2 zupełnie bez masachu i bez żadnego oddalenia, dlatego keter nazywa się Ejn Sof. Hochma otrzymuje za pośrednictwem keteru 3 . Bina otrzymuje światło Ejn Sof wyłącznie za pośrednictwem oddalenia 4 , ponieważ teraz Ejn Sof jest oddalona od niej i ona może od niej otrzymać 5 . Z’A nie otrzymuje światła inaczej jak tylko poprzez halon i nekew car 6 , i poprzez ten halon przychodzi istota światła zupełnie bez żadnego masachu, lecz nie w szerokim pojęciu, a wyłącznie w bardzo wąskim. Lecz on jest bliski 7 , ponieważ od biny do Z’A nie ma oddalenia 8 . Jednak nukwa de-Z’A przyciąga do siebie światło poprzez nekew i halon 9 jak w Z’A, lecz z oddaleniem.

Or pnimi

1. Ten awijut, jak już wyjaśniliśmy, nie otwiera się w świetle za jednym razem, ponieważ jest przeciwny światłu, a rozwija się i opuszcza od subtelnego do grubszego, i od niego jeszcze do bardziej grubszego. Dopóki nie przejdzie w stan największego awijut, który nazywa się stadium dalet lub malchut. I te cztery stadia nazywane są: hochma, bina, Z’A i malchut. One powinny obowiązkowo znajdować się w każdym stworzeniu. Przyczyna tego obowiązku i określenie tych czterech stadiów są dokładnie opisywane wyżej (cz.1, rozdz.1, p.50 i w Wewnętrznym spostrzeganiu cz.2), i ja opieram się na tym i nie opisuję tutaj skutku długości bez względu na to, że jest to bardzo ważne w każdym słowie.

2. Każdy świat i każdy parcuf w jakimkolwiek miejscu, powinien otrzymywać swoje światło od Ejn Sof i dlatego jej obecność, mająca odniesienie do tego świata lub parcufa, nazywa się keterem tego świata lub keterem tego parcufa, i nazywa się również Stwórcą dla tego świata. I to jest to, co napisano: „W keter Acilut – światło Ejn Sof, czyli że jest tam obecność Ejn Sof, która ma odniesienie do świata Acilut, i dlatego keter nazywa się Ejn Sof lub Stwórca – Maacil.”

3. Rozprzestrzenienie światła Ejn Sof, wychodzące od keteru po raz pierwszy, nazywa się światło hochma. I obowiązkowym jest, że od razu włączone jest w to światło hochma – życzenie otrzymać światło, i jeżeli byłoby inaczej, nie byłoby światło Ejn Sof nazwane rozprzestrzeniającym się, jak wyjaśniliśmy (w Wewnętrznym spostrzeganiu cz.2). Jednak to życzenie otrzymywać nie uważa się za zmianę właściwości, a szczególnym awijutem, ponieważ to życzenie otrzymywać przyszło do niej od wyższego, czyli od keteru, dlatego że życzenie oddawać, co w keter, bezwzględnie zobowiązuje życzenie otrzymywać w hochmie. I to jest to, co pisze Ari, że hochma otrzymuje od keteru, czyli że właściwość otrzymywania hochma nabyła za pośrednictwem keteru i poprzez jego siły, i dlatego awijut tego życzenia otrzymywać jest bardzo mały i on nazywa się stadium alef.

4. Wyjaśnienie. W hochmie forma zwiększenia awijut następuje poprzez rozprzestrzenienie, ponieważ w końcu rozprzestrzenienia zwiększa się w niej życzenie i przyciąga światło hasadim z Ejn Sof, oddalając siebie od światła hochma, jak to jest dokładnie opisane wyżej (cz.1, rozdz.1, p.50). I na skutek tego, że to pokonanie ona wykonała siłą własnego obudzenia, a nie z przyczyny wyższego, to życzenie to określa się jako mniejszy awijut, i ono dopełnia się do awijut w hochmie.

I dlatego, za pośrednictwem tej zmiany, została oddzielona od hochmy w szczególną właściwość i nazywa się imieniem bina lub stadium bet. I to jest to, o czym pisze Ari, że „bina otrzymuje światło Ejn Sof za pomocą oddalenia”. Dlatego, że awijut stadium bet nazywa się oddaleniem – przecież ono oddaliło siebie od otrzymywania światła hochma, żeby otrzymać światło hasadim.

Lecz w żadnym wypadku to zwiększenie życzenia nie uważa się za ukończony awijut, ponieważ wychodzi ze strony życzenia oddawania i podobieństwa właściwości ze Stwórcą, jak już było mówione (cz.1, rozdz.1, p.50). Jednak ona – z większym, niż stadium alef, awijut, ponieważ w stadium alef wszystkie życzenia – nie są jej, a wyniknęły od keteru. A stadium bet działa z własnego pokonania życzenia w nim, i dlatego uważa się, że stadium bet – jest to korzeń całkowicie ukończonego życzenia otrzymywać, i w tym jest określany jego większy, niż w stadium alef, awijut. Potrzebuje to wielkiego uzmysłowienia.

5. Po tym, jak bina została obudzona, żeby poprowadzić światło hasadim od Stwórcy, ona oddzieliła się od światła hochma. I jeżeli odbyłoby się to inaczej, nie byłaby w stanie otrzymać światła hasadim, dlatego że światło hochma wychodzi z życzenia otrzymywać, a światło hasadim – z życzenia oddawać (patrz cz.1, rozdz.1, p.50). I dlatego stadium alef i stadium bet – są przeciwne jedno drugiemu od początku ich stworzenia.

I to jest to, co pisze Ari: „Tak jak teraz Ejn Sof oddalona od niej i ona może ją otrzymać”, czyli ona została oddalona, stając się trzecim od Ejn Sof poziomem, który rozprzestrzenił się pomiędzy biną i Ejn Sof. I wyszła z niego, dlatego że teraz, kiedy ona oddaliła światło hochma i stała się trzecim poziomem, gdzie hochma – jest to stadium alef i drugi poziom od Ejn Sof, a bina – jest to stadium bet i trzeci poziom od Ejn Sof, i teraz ona może otrzymywać światło hasadim, które przyciągnęła. A jeżeliby nie oddaliła siebie na trzeci poziom, to nie mogłaby otrzymywać, jak już było wyjaśnione. Niezbędnym jest wiedzieć, że słowo „daleki” oznacza zmniejszenie poznania hochmy, jak napisano: „Powiedziałem ja, że mądrością napełniło się, lecz ona – daleka ode mnie”. I jak napisano: „I stała siostra jego w oddali”, i nie ma tu możliwości kontynuować omówienia tego.

6. Wyjaśnienie. Tak jak w binie odbywa się pogrubienie w końcu rozprzestrzenienia, z przyczyny tego, że oddaliła od siebie światło hochma, a wiadomo, że światło hochma – jest to osnowa życia i istoty w stworzeniu. I dlatego w końcu rozprzestrzenienia wzrasta u niej życzenie otrzymywać świecenie hochma wewnątrz światła hasadim. Lecz na skutek tego, że cała różnica w duchowym jest wyłącznie z powodu różnicy właściwości, pojawia się to nowe świecenie, czyli światło hasadim, wewnątrz którego jest świecenie hochma. Ono nabywa własne imię – Zeir Anpin, „mała twarz”. I nazywa się tak dlatego, że światło hochma nazywa się światłem „panim” – światło przedniej części, jak powiedziano: „Mądrość (hochma) człowieka oświeca jego twarz”. I ponieważ jest w nim wyłącznie świecenie hochma, a głównie jest to światło hasadim biny, z tego powodu nazywa się on Z’A, co oznacza „mała twarz”, czyli tylko mała miara światła hochmy.

I nazywa się również stadium gimel. I awijut w nim nazywa się „halon i nekew car” (dosłownie: okno i wąska szczelina), jak wyjaśniono wyżej (cz.2, rozdz.2, O’P p.70). Tam było mówione, że masach, który przychodzi do wyższego w postaci włączenia w niego niższego, nazywa się „halon” (dosłownie: okno), ponieważ nie ma w nim ograniczenia – „dinim”, a wyłącznie przyczyna świecenia, podobnie do okna. I ponieważ cały awijut i masachy w Acilut wynikają z powodu włączenia BE’A w niego, to nazywa się awijut Z’A imieniem „halon” – dla objawienia światła wielkiego stanu – gadlut. Jak również imieniem „nekew car” – objawiające światło małego stanu – katnut. Lecz stadium bet nazywa się nawet nie halon, a oddalenie.

7. Nie ma w nim tego oddalenia od hochmy, które jest w binie, ponieważ cała różnica pomiędzy nim i biną jest w tym, że przyświeca w nim światło hochma. I to jest to, co pisze Ari: „Lecz on bliski”, czyli że jest nieobecne w nim oddalenie.

8. Rozprzestrzenienie światła bina w bhinę gimel – w Z’A nie prowadzi do oddalenia, a odwrotnie – jest przyczyną zbliżenia hochmy. I już wyjaśniliśmy wyżej, że „bliski” i „daleki” – są to określenia dla hochmy.

9. Wyjaśnienie. Po tym, jak rozprzestrzeniły się trzy stadia awijut w swoim napełnieniu, do końca rozprzestrzenienia Z’A, wtedy obudziło się życzenie otrzymywać w pełnej mierze, przydatnej dla otrzymywania. Życzenie to nazywa się stadium dalet, lub malchut, lub nukwa de-Z’A (patrz wyżej, O’P, cz.1, rozdz.1, p.30). W nim odbyło się cimcum (patrz: cz.1, rozdz.1, p.40) w ten sposób, że od niego i dalej to stadium nie otrzymuje więcej światła Ejn Sof. I dlatego awijut w nim nazywa się „oddalonym”. I w nim również są dwa poziomy – „halon i nekew car”, jak i w Z’A, i oddziaływanie wielkiego stanu nazywa się „halon”, a oddziaływanie małego stanu nazywa się „nekew car”.

Istnieje wielka różnica pomiędzy oddaleniem stadium bet i oddaleniem stadium dalet. Ponieważ oddalenie bhiny bet – jest to oddalenie na życzenie, jak napisano: „Dlatego że on – hafec hesed – pragnienie do oddawania, czyli pragnie do hasadim, a nie do hochmy”. Jednak oddzielenie bhiny dalet – jest to oddzielenie z przymusu, czyli na skutek masachu, który był ustawiony w stadium dalet.