WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 1

Zawiera 2 punkty:

     1) Dziesięć sfirot or jaszar, które są czterema bhinot awijut, którymi or elion rozprzestrzenia się dla ziwug de-akaa.

     2) Te cztery bhiny działają w każdym świeceniu na równi, od rosz kawa do sof świata Asia, bez żadnych różnic pomiędzy nimi.

Należy rozumieć różnicę pomiędzy trzynastoma rodzajami dziesięciu sfirot, które opisuje Ari w tej części.

    1) I tak widzimy w słowach Ari 13 rodzajów dziesięciu sfirot KaHa’B Tu’M, i niezbędnym jest znać różnicę pomiędzy nimi.

    1. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M or jaszar (opisane w rozdz.1, p.3).

    2. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M or hozer (opisane w rozdz.2, p.1,2).

    3. Dziesięć sfirot, które nazywane: nefesz, ruach, neszama, haja i jechida (opisane w rozdz.2, p.3).

    4. Dziesięć sfirot nazywane: szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal (opisane w rozdz.2, p.3).

    5. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, poziomy których są równe (opisane w rozdz.3, p.4).

    6. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, wychodzące jedna powyżej drugiej (opisane w rozdz.4, p.1).

    7. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, wychodzące jedna poniżej drugiej, podobnie do czterech parcufim: Aba, Ima, Z’A i nukwa (opisane w rozdz.5, p.1 i rozdz.6, p.4).

    8. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M w rosz parcufa (opisane w rozdz.5, p.2).

    9. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M w toch parcufa do tabur, które są nazywane HaGa’T (opisane w rozdz.5, p.3).

    10. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M w sof parcufa, od tabura i w dół (opisane w rozdz.7), które nazywane są NeH’I.

    11. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, które nazywane są czterema światami: Acilut, Bria, Jecira, Asia (opisane w rozdz.14 p.1,2,3).

    12. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, które są czterema parcufim: Aba, Ima, Z’A i nukwa, nazywane ABE’A świata Acilut (opisane w rozdz.15).

    13. Dziesięć sfirot KaHa’B Tu’M, które nazywane są indywidualne ABE’A, które są w każdym parcufie z parcufim ABE’A, i rosz każdego parcufa – jest to keter, od pe do haze – Acilut, od haze do tabur – Bria, a od tabur i w dół – jest to Jecira i Asia.

    2) I tak przed nami 13 rodzajów dziesięciu sfirot, i wszystkie te 13 rodzajów nazywane są jednakowymi imionami, i wszystkie podobne jeden do drugiego, i przy tym wszystkim różnica pomiędzy nimi jest bardzo duża. I niezbędnym jest poprzednie zrozumienie, żeby dobrze pojąć różnicę pomiędzy każdym rodzajem w jego pełni i głębokości, i wtedy można zrozumieć w każdym wypadku, o jakim rodzaju dziesięciu sfirot on mówi.

Nie ma poziomu, na którym nie byłoby dziesięciu sfirot or jaszar.

    3) I tak dziesięć sfirot or jaszar są czterema bhinot Hu’B Tu’M, i ich korzeń nazywa się keter, i wyjaśniliśmy je bardzo dokładnie (w cz.1, i w O’P cz.3, rozdz.1, p.9). I te dziesięć sfirot znajdują się w samym świetle Ejn Sof, i ponieważ odnowienie światła we wszystkich światach odbywa się wyłącznie z Ejn Sof, to wychodzi, że te cztery stadia or jaszar w równej mierze są w każdym świeceniu, od rosz kawa do sof Asia, bez jakichkolwiek różnic z ich strony, jak opisano wyżej w słowach Ari (rozdz.2, p.3 i O’P, p.9).