Sens słów – pytania i odpowiedzi

1) Co to jest światło (or)?

Wszystko, co otrzymują w światach „jesz mi jesz”, a to włącza w siebie wszystko, oprócz materiału kelim.

(cz.1, Wewnętrzne spostrzeganie p.18; Sens słów, p.2 i p.24)

2) Co to jest światło i kli?

Życzenie otrzymywać, co jest w stworzeniu, nazywa się kli, a nasłodzenie, które otrzymuje, nazywa się światło.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.6)

3) Co to jest okrągłe światło?

Jest to światło, które nie ma poziomu

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.100)

4) Co to jest or paszut?

Jest to światło, które zawiera w sobie kli w ten sposób, że światło i kli są nierozróżnialne.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.30)

5) Co to jest or hochma (światło hochma)?

Jest to światło, które wchodzi w stworzenie przy pierwszym rozprzestrzenieniu (itpasztut) i jest fundamentem życia i istoty stworzenia.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

6) Co to jest or hasadim (światło hasadim)?

Jest to światło, które obłacza światło hochma i wchodzi w stworzenie przy pierwszym wysiłku (itgabrut).

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.5):

7) Co to jest puste powietrze (awir rejkani)?

Jest to światło hasadim, zanim obłóczyło się na światło hochma.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.5)

8) Co to jest po tym (ahar kah)?

Jest to skutek, wynik działania poprzedniej właściwości.

(cz.1, Wewnętrzne spostrzeganie p.34; Sens słów, p.20 )

9) Co to jest średnia (emcait)?

Patrz pytanie 39.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.2)

10) Co to jest Jedyny (zhad)?

Or elion, wychodzące z istoty Stwórcy, jest ono jedyne i proste, podobne do samej Istoty, i jakie jest ono w Ejn Sof, takie samo w świecie Asia, bez zmiany lub dodawania właściwości i dlatego nazywa się Jedyny.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.1)

11) Co to jest Stwórca (Bore)?

Imię Stwórca ma odniesienie wyłącznie do stworzenia nowego, czyli stworzenia nowego z niczego (jesz mi ajn), czyli wyłącznie do materii kelim, określonej jako życzenie otrzymywać, znajdujące się w każdym obiekcie, które nie istniało w istocie Stwórcy przed stworzeniem.

(cz.1, Wewnętrzne spostrzeganie p.30)

12) Co to jest zlanie się (dwekut)?

Jest to podobieństwo właściwości, które zbliża duchowe obiekty, zlewa je jeden z drugim.

13) Co to jest równość (aszwaa)?

Jeżeli nie jest odczuwalna żadna różnica pomiędzy 4-ma stadiami życzenia otrzymywać, mówi się, że one w aszwaa ehad, w jednej równości.

14) Co to jest rozprzestrzenienie (itpasztut)?

Światło, które wychodzi z istoty Stwórcy i wchodzi w stworzenie, nazywa się imieniem „rozprzestrzenienie” światła. W rzeczywistości or elion nie reaguje na to wszystko, podobnie do zapalenia świecy od świecy, co nie powoduje ubytku dla pierwszej świecy, i wyłącznie po otrzymaniu przez stworzenie tak się nazywa.

15) Co to jest jasny, czysty, cienki (zah)?

Stadium alef, co jest w życzeniu otrzymywać, określone jest jako bardziej jasne (zah) w stosunku do trzech kolejnych stadiów.

16) Co to jest czas (zman)?

Jest to określona suma etapów, wychodzących jeden z drugiego i będących przyczyną jeden dla drugiego w kolejności przyczyna-skutek, jak na przykład: dni, miesiące, lata.

17) Co to jest ciemność (hoszeh)?

Stadium dalet, co jest w życzeniu, które nie otrzymuje wewnątrz or elion z przyczyny cimcuma, określane jest jako korzeń pojęcia ciemność.

18) Co to jest hochma?

Jest to światło – fundament życia stworzenia. (p.5).

19) Co to jest pustka, przestrzeń (halal)?

Stadium dalet, co w życzeniu, które wypróżniło się ze światła, określone jest jako ciemność w stosunku do światła. A w stosunku do kli jest określone jako przestrzeń (halal), gdyż stadium dalet same w sobie nie zniknęło ze stworzenia z przyczyny cimcuma, a znajduje się w nim w stanie pustej przestrzeni bez światła (halal rejkani).

20) Co to jest przed tym i po tym?

Kiedy mówi się o stosunkach przyczyna-skutek, w stworzeniach oznaczają przyczynę słowem „przed tym”, a skutek z przyczyny wyrażają słowem „po tym”.

21) Co to jest jedyny i pojedynczy, szczególny (jahid i meju had)?

Jedyny (Jahid) wskazuje na or elion, które świeci i steruje całą mnogością poziomów, różniących się jeden od drugiego do pełnej przeciwności i prowadzi je do jedynego, swojego rodzaju. Szczególny (meju had) wskazuje na zanik jego władzy, czyli po tym, jak wyrównał i wrócił ich właściwości do jedynego, jego rodzaju.

22) Co to jest jedność (jehud)?

Dwa różne obiekty, które zrównały swoje właściwości jeden z drugim, znajdują się w jedności.

23) Co to jest prawe i lewe?

Niższy poziom wznosi się czasami na poziom, który jest równy wyższemu poziomowi, kiedy to wyższy go potrzebuje, żeby dopełnić siebie, i wówczas niższy poziom nazywa się lewy, a wyższy prawy.

24) Co to jest tworzy (jocer)?

Słowo „tworzy” wskazuje na oddziaływanie światła na światy, które zawiera całą ich realność, oprócz materii kelim (p.11 i p.1).

25) Co to jest kli?

Życzenie otrzymywać, co jest w stworzeniu, jest to jego kli.

26) Co to jest góra?

Zrównanie właściwości niższego z wyższym jest to jego wzniesienie „w górę”.

27) Co to jest Stwórca (Maacil)?

Każda przyczyna nazywa się Stwórca w stosunku do jej skutku, w odniesieniu do poziomu, który ona rodzi. Przy tym nazwa Stwórca zawiera oddziaływanie światła i kli, otrzymujące światło.

28) Co to jest źródło (odcięcie) dusz (mahcewet aneszama)?

Życzenie otrzymywać, obecne w duszach, oddziela je i „odcina” od or elion, ponieważ różnica właściwości – jest to podział w duchowym (p.12). Pojęcie odcięcie duszy jest to przejście od świata Acilut do świata Bria, jak to będzie wyjaśnione w odpowiednim miejscu.

29) Co to jest dół (mata)?

Mniejszy w wysokości od innego, nazywa się niższy od niego.

30) Co to jest szczególny (mejuhad)?

Patrz słowo Jedyny (jahid).

31) Co to jest malchut Ejn Sof?

Jest to życzenie otrzymywać, obowiązkowo znajdujące się tam.

32) Co to jest z góry w dół (milemala-lemata)?

Czyli od stadium alef do stadium dalet – ponieważ stadium dalet, które pozostało bez świata, uważa się najniższe w stosunku do reszty, i czym życzenie otrzymywać jest słabsze, tym te stadium określane jest jako wyższe, i tak do stadium alef, które uważane jest za najwyższe.

33) Co to jest napełnia (memale)?

Nie ma żadnej potrzeby i nie jest możliwe dodać cokolwiek do doskonałości.

34) Co to jest wyżej-niżej (mala-mata)?

Ważniejszy uważa się jako „wyższy”, a najgorszy uważa się jako „niższy”.

35) Co to jest miejsce (makom)?

Życzenie otrzymywać, co jest w stworzeniu, jest to miejsce dla całego nasłodzenia i światła w nim.

36) Co to jest kwadrat (meruba)?

Poziom zawierający w sobie wszystkie cztery stadia, co są w życzeniu.

37) Co to jest trójkąt (meszulasz)?

Poziom, w którym są wyłącznie trzy pierwsze stadia życzenia.

38) Co to jest dotyka (nogea)?

Jeżeli zmiana właściwości poziomu nie różni się bardzo od korzenia, nazywa się, że ona dotyka korzenia.

39) Co to jest centralna kropka (nekuda emcait)?

Stadium dalet, co w Ejn Sof, nazywa się tak z przyczyny jej jedności ze światłem Ejn Sof.

40) Co to jest koniec (sof)?

Sof lub sijum, koniec i ukończenie każdego stworzenia, które odbywa się na skutek siły sprzeciwienia (ograniczenia), co jest w stadium dalet, gdzie or elion przestaje świecić, ponieważ ono nie przyjmuje go.

41) Co to jest okrągły (agol) i okrężność (igulim)?

Jeżeli nie ma różnicy góra i dół pomiędzy czterema stadiami życzenia otrzymywać, ono nazywa się okrągłym, podobnie do formy kręgu, gdzie nie ma pojęcia góra i dół. I dlatego cztery stadia nazywane są kręgami (igulim), okrężność, wchodzącymi jeden w drugi tak, że jest nie możliwym rozpoznać w nich górę i dół.

42) Co to jest wyższy (elion)?

Bardziej ważny.

43) Co to jest oddzielenie (perud)?

Dwa poziomy, u których nie ma podobieństwa właściwości w niczym, nazywane są absolutnie oddzielone jeden od drugiego.

44) Co to jest pusty (panuj)?

Miejsce gotowe otrzymywać naprawienie i doskonałość.

45) Co to jest prosty (paszut)?

Nie ma w nim różnicy poziomów i stron.

46) Co to jest cimcum?

Panujący nad swoimi życzeniami, czyli utrzymujący siebie i nie otrzymujący, chociaż bardzo pragnie otrzymać, nazywa się skracający siebie.

47) Co to jest kaw, promień (keren)?

Oznacza obecność różnicy góra-dół, czego nie było wcześniej, jak również to, że świecenie jest bardzo małe w porównaniu do poprzedniego.

48) Kto to jest bliźni (karow)?

Ten, którego życzenia najbliższe i podobne życzeniom przyjaciela, nazywa się najbliższy jemu.

49) Co to jest głowa (rosz)?

Ta część w stworzeniu, która podobna w najwyższym poziomie z właściwościami korzenia, nazywa się jego głową rosz.

50) Co to jest ruach?

Światło hasadim nazywa się ruach.

51) Co to jest proste życzenie (racon paszut)?

Patrz pytanie 45.

52) Co to jest imię (szem)?

Święte imiona jest to objaśnienie tego, jak te światła, na które te imiona wskazują, mogą być poznane, czyli imię poziomu wskazuje na metody i drogi osiągnięcia danego poziomu.

53) Co to jest wewnętrzna część (toch)?

Otrzymywanie wewnątrz oznacza, że światło jest wymierzone i ograniczone za pośrednictwem kli. A otrzymywanie „na zewnątrz siebie” oznacza, że nie czyni żadnych ograniczeń, granic na światło, które otrzymuje.

54) Co to jest ruch (thua)?

Każde odnowienie właściwości nazywa się ruchem w duchowym, ponieważ oddziela się od poprzedniego obrazu, właściwości i otrzymuje swoje własne imię. Podobnie do części oddzielonej od materialnego obiektu, która porusza się i schodzi z poprzedniego miejsca.