Rozdział 1

Pięć rodzajów ziwugim de-akaa i uderzeniowego wzajemnego oddziaływania.

2) W pierwszym rozprzestrzenieniu de-A’K znajdujemy w wypowiedziach Ari pięć rodzajów ziwugim:

  1. istaklut alef lub ziwug de-akaa or elion w masach kli malchut, dla stworzenia kelim de-rosz;
  2. uderzeniowe wzajemne oddziaływania or pnimi i or makif jedno w drugie, przy wyjściu z pe de-rosz de-A’K;
  3. istaklut bet lub ziwug de-akaa wyższego światła w masach kli malchut, dla stworzenia kelim de-guf;
  4. uderzeniowe wzajemne oddziaływanie reszimo i or hozer, które opuszcza się;
  5. uderzenie światła malchut z opuszczającym się or hozer.

Ziwug de-akaa tworzący:

  • wyłącznie korzenie kelim,
  • kli i światło, połączone razem,
  • tworzy ukończone kelim.

 

3) Korzeniem wszystkiego jest ziwug, który nazywa się „istaklut alef”, z którego przedłuża się całe światło znajdujące się w parcufie. Jednak jest go wystarczająco wyłącznie dla wyjścia korzeni kelim, co nazywa się stadium „obłóczenia w potencjale”, a nie rzeczywiście w działaniu. Dlatego że or hozer obłacza tu z dołu do góry, co oznacza sprzeciwienie się obłóczeniu w awijut kli z góry w dół. Dlatego jest nazywane dziesięć sfirot de-rosz imieniem Ejn Sof lub keter. I nawet po tym, jak rozprzestrzeniają się dziesięć sfirot z malchut, stojącej w rosz, w dół w guf do tabura, jeszcze nie ma tam samodzielnych kelim, a światło i kelim jakby były wzajemnie wymieszane.

Główne otwarcie istnienia kelim zaczyna się od istaklut bet, który odbył się na masach znajdujący się w kli malchut, podczas jego oczyszczenia. Czyli cztery poziomy, wychodzące odpowiednio z poziomem jego oczyszczenia.

Ten ziwug de-akaa odbył się za pośrednictwem or makif i or pnimi, kiedy or makif osłabia masach, a wyższe światło czyni ziwug de-akaa z masachem, zgodnie z poziomami jego oczyszczenia, powodując powstanie czterech poziomów: hochma, bina, tiferet i malchut (Hu’B Tu’M).

4) To oczyszczenie, osłabienie masachu jest skutkiem uderzenia pomiędzy or pnimi i or makif. I wyjaśnia się, że or makif oczyszcza, osłabia awijut masachu do tego stopnia, aż nie stanie się on tak samo jasnym, jak masach w malchut de-rosz. Lecz w rzeczywistości całe to oczyszczenie odbyło się jednocześnie i natychmiast. Lecz ponieważ wyższe światło nie przestaje świecić na mignięcie, więc ono czyni ziwug z masachem na czterech poziomach jego oczyszczenia i wyprowadza tam cztery poziomy dziesięciu sfirot: hochma, bina, Z’A i malchut.

Całkowite otwarcie kelim odbywa się za pomocą istaklut bet.

5) I została wyjaśniona różnica pomiędzy trzema pierwszymi ziwugim de-akaa: istaklut alef, chociaż on jest korzeniem i źródłem wszystkich świateł i wszystkich kelim w parcufie, lecz nie ma w nim żadnego rzeczywistego, realnego otwarcia. Całe otwarcie odbywa się wyłącznie za pomocą istaklut bet, zgodnie z poziomem oczyszczenia masachu. I oczyszczenie to wyniknęło na skutek uderzeniowego wzajemnego oddziaływania pomiędzy or makif i or pnimi.

Dwa ostatnie ziwugim de-akaa niezbędne dla powstania kolejnego parcufa.

6) Wszystkie trzy rodzaje ziwugim de-akaa są potrzebne dla samego parcufa. Jednak uderzenia i uderzeniowe wzajemne oddziaływania reszimo z or hozer, jedno w drugie, odbywa się dla potrzeb kelim parcufa przychodzącego po nim. W sposób podobny odbywa się uderzenie światła malchut w reszimo, wynikające dla potrzeb kli malchut z kolejnego parcufa. Więc pierwsze trzy ziwugim niezbędne są dla samego parcufa, a dwa ostatnie ziwugim – dla potrzeb parcufa, wychodzącego po nim.