Raj czy piekło? Do czego dąży człowiek?

Paradise gates   Radość i cierpienie w twoim sercu, wywołują wieczną wojnę pomiędzy dobrem i złem jakie odczuwasz wewnątrz, co z kolei opuszcza cię w stan odczucia odwiecznego piekła bądź wywyższa do poziomu przybywania w Niebiańskim raju. Dzieje się tak, gdyż ty jeszcze widzisz różnice pomiędzy rajem i piekłem, oczami moralności i niemoralności.

Raj i piekło jest tylko stanem twojego umysłu. One przejawiają stan twego zadowolenia bądź niezadowolenia, one symbolizują twoje pragnienia, twoje życzenia szczęścia i wstręt do smutku i cierpienia. One są wskaźnikami twego uzależnienia i niezależności. Świadczą, o tym kto jest wolny od żądzy, i jest zadowolony okolicznościami w których przebywa.

Mówią o kimś on: „Żyje w Niebiosach” – dlatego, że taki człowiek jest wolny od żądzy, gniewu i skąpstwa. A przy nieobecności zadowolenia, żądza, gniew i skąpstwo na wieki tworzą drogę grzechu dla człowieka. I taki niezadowolony człowiek, nawet mając wszelkie warunki do objawienia szczęścia i otrzymując wszystkie dobra świata, zawsze będzie mieć stan umysłu, podobny do piekła.

Raj nie jest lepszym stanem piekła, a piekło wcale nie jest upadkiem raju. Wówczas, kiedy piekło wewnątrz ciebie rozpada się, w tym samym czasie, znika niezbędność przybywania w raju. Gdyż raj jest tylko marzeniem człowieka, który cierpi piekielne męki. Jest to jego życzenie! Tam gdzie kończy się piekło (jego życzenia), tam również znika życzenie trafić w Niebiosa, a kiedy różnica pomiędzy rajem i piekłem znika, taki stan nazywa się Zbawienie i Oświecenie.

Przeczytaj to tyle razy, aż twój rozum przyjmie to, co napisane pomiędzy wierszami.

I bądź Błogosławiony tym odkryciem, twojej Duchowej Drogi.

Dodaj komentarz