Co to jest SFIRA?

Glow of the mind

1. Każda sfira jest to jedna jakość z jakości Stwórcy. (część życzenia napełnionego światłem)

2. Każda właściwość jest widzialna w tajemnicy jednego świecenia, widząc które rozumiemy tą właściwość.

3. Widząc ruch świecenia rozumiemy co odbywa się i jak Bóg steruje tymi właściwościami.

4. Sfirot mogą Świecic potężnym lub małym światłem i objawiają się w wieloobrazowości form, chociaż same nie posiadają żadnej formy. (podobnie do myśli podczas snu).

5. Forma i obraz sfirot zależy od obserwującego, od jego zdolności utożsamienia się ze Stwórcą do poziomu widzialności sfirot.

6. Wszystkie sfirot powiązane ze sobą w różnych prawach, objawiając niższym tylko wolę Najwyższego.

7. Sfirot mogą wynikać w obrazach które przeciwne sobie, zmieniając się w jednym mignięciu.

8. Właściwości i siły sfirot stają się wiadome zgodnie z bezwzględnym prawem wtedy, jak obrazy znajdują się w zgodności ze zdolnością duszy. igulim (kręgi), joszer (prostota)

9. Każdy obraz, który powstaje w wizji duszy daje wiedzę o jednej sile.

10. Chociaż sfirot wynikają w formie obrazów, jednak ta forma nie jest podobna do formy fizycznej, a oparta o wzrok duszy, który różni się od wzroku ciała.

11. Widzialne poprzez duszę – jest to lśniące światło, które jest rozumowane jako igulim (kręgi) lub joszer (prostoty).

12. Obrazy wynikają jeden z drugiego tak, że jeden przedmiot jest ukryty wewnątrz drugiego i zewnętrzna siła działa tylko zgodnie z siłą, która ukryta wewnątrz.

13. Zdolność sfirot wynikać w obrazie i podobieństwie wychodzi ze sfiry Malchut, tak że nie jest możliwym cokolwiek otrzymać lub zobaczyć jak tylko poprzez malchut.

14. Poprzez malchut można osiągnąć wiedzę o wyższych poziomach, prawdziwych siłach i właściwościach Boskiego Sterowania. (jest jak soczewka)

10 sfirot które znajdują się w każdym Duchowym objekcie.

Keter – korona
Hochma – mądrość
Bina – rozumowanie
Tiferet – piękno
Hesed – miłosierdzie
Gwura – potęga
Necach – przebywający poza władzą czasu
Hod – wielkość, wysokość (podobnie jak królewskie tytuły)
Jesod – osnowa
Malchut – królestwo

Dodaj komentarz