Jak zasila się nasze ciało i ciało Duszy.

Jak już wiemy, Duchowa część człowieka została stworzona na obraz i podobieństwo. Zaś ciało człowieka, które mamy do dyspozycji, zostało odwzorowane, jak w lustrze, według wyższego obrazu Duszy.

Jak już mówiliśmy wszystkie organy i części ciała są zasilane i mają swoje korzenie w Duchowej rzeczywistości. Na poziomie Duszy rozróżniamy subtelne emanacje światła, które łącząc się ze sobą tworzą formę – duchowe parcufim, które w naszym rozumowaniu nazywane są Duchowym ciałem. Takie ciało składa się ze swoich organów, osnową których jest czyste światło i formy. Takich ciał możliwych do poznania i opanowania jest 10. Różnią się one właściwościami i subtelnością form. Nasze ciało materialne jest najgrubszą emanacją światła. W nim dominują głównie energię formy, zaś światło w nim ma niewielki udział i istnieje jako małe świecenie podtrzymujące życie. Wzrost człowieka polega na tym, by światła w każdym z jego subtelnych ciał rosły. A to z kolei kieruje nas do pracy z formą, czyli z kelim.
Jak już pisałem w poprzednim artykule, wszystkie siły które schodzą do nas z wyższych poziomów, objawiane są w pierwszej kolejności w postaci odczuć i przeżywania tych sił, jako odczucie błogości. W czasie odczucia błogości i siły światła, niewielkie świecenie zaczyna rozprzestrzeniać się po wszystkich organach i układach naszego ciała. Odbywa się to prawie natychmiastowo i w naszym ciele nazywa się to światłem życia.
W różnych organach naszego ciała, światło objawiając się daje również określone właściwości ciału, zwiększając lub zmniejszhająć jego możliwości funkcjonowania.

W starych księgach kabalistycznych znajdujemy opisy powiązania określonych zmysłów i czynności z układem ciała Duchowego, które w swojej kolejności wpływa również na niższe ciało materialne. W dużym uproszczeniu opisze niektóre z nich dla ogólnej orientacji.

Właściwości podwójne:

Mądrość-Głupota – światła znajdują się na poziomie prawego oka
Bogactwo-Biedność – światła znajdują się na poziomie prawego ucha
Płodność-Bezpłodność – światła znajdują się na poziomie prawego nozdrza
Życie-śmierć – światła światła znajdują się na poziomie lewego oka
Panowanie-Niewolnictwo – światła znajdują się na poziomie lewego ucha
Pokój (dobro)- Zło – światła znajdują się na poziomie lewego nozdrza
Piękno – Brzydota – światła znajdują się na poziomie ust

Właściwości pojedyncze:

Mowa – Światła znajdują się na poziomie prawej nogi
Myślenie – Światła znajdują się na poziomie prawej nerki
Chodzenie – światła znajdują się na poziomie lewej nogi
Wzrok – światła znajdują się na poziomie prawej ręki
Słuch – światła znajdują się na poziomie lewej nerki
Działanie – światła znajdują się na poziomie lewej ręki
Kopulacja – światła znajdują się na poziomie pęcherza żółciowego
Węch – światła znajdują się na poziomie jelit
Sen – Światła znajdują się na poziomie żołądka
Gniew – światła znajdują się na poziomie wątroby
Jedzenie – światła znajdują się na poziomie przełyku
Śmiech – światła znajdują się na poziomie śledziony
Powietrze – daje dostatek i wpływa na piersi
Woda – daje odczucie zimna i wpływa na brzuch
Ogień – daje odczucie gorąca i wpływa na głowę
Miłość – objawia się poprzez serce i uszy
Nienawiść objawia się po przez wątrobę, pęcherz żółciowy, język.
Powiększa się życie po przez dwa otwory nosa i śledzionę.
Zanika życie poprzez dwa otwory niższe i usta.

To jest skrócony obraz zasilenia człowieka, czyli naszej Duchowej substancji. W zależności od tego jak Duch pobudza Duszę, tak i małe świecenie pobudza ciało, według przykładu wzorca wyższego.

Niech tych kilka wskazówek posłużą wam jako fundament do medytacji i badania swojej istoty.