Przyczyny chorób i cierpienia.

Powerful IntelligenceCzym są fizyczne choroby i psychiczne zaburzenia oraz dlaczego ciało wchodzi w stan degeneracji i rozpadu?

Istnieją dwa rodzaje chorób – psychiczne i fizyczne, i one są źródłem cierpienia. Unikanie ich prowadzi do odczucia szczęścia, zaprzestanie – do najwyższego poziomu uwolnienia. Czasami są one przejawiane razem, a czasami oddzielnie. Czasami pojawienie jednego stanu, wywołuje pojawienie się drugiego. Obydwie formy chorób powstają w ignorancji i wulgarności, i zaprzestają wtedy, kiedy osiąga się poziom samopoznania lub znajomość prawdy o sobie.

Z wulgarności wynika brak samokontroli i człowiek ciągle znajduje się pod wpływem pożądanego, i tego, czego sobie nie życzy, jak również pojawienie się myśli: „osiągnąłem to, lecz jeszcze nie osiągnąłem tamtego”. Wszystko to wyłącznie wzmacnia złudzenia i urojenia, a z nich wynikają psychiczne problemy.

Fizyczne choroby są wywołane wulgarnością oraz brakiem kontroli i ograniczeń, które doprowadzają do nieprawidłowego odżywiania się i do złych nawyków. Inne przyczyny, to: przedwczesne i nieregularne działania, niezdrowe nawyki, złe towarzystwo i złe myśli. One również wywołują osłabienie kanałów energetycznych, bądź ich zabrudzenie, co przeszkadza swobodnemu przepływowi energii lub siły życia. I na koniec, są one wywoływane złym otoczeniem. Wszystko to zdecydowanie jest wynikiem poprzednich działań, które były dokonane w bliższej lub dalszej przeszłości.

Wszystkie te psychiczne i fizyczne naruszenia wynikają z pięciu elementów (eter, powietrze, ogień, woda, ziemia). Posłuchaj uważnie, jak można ich się pozbyć. Fizyczne choroby bywają dwóch rodzajów – zwykłe i poważne. Zwykłe wynikają z przyczyn codziennych, a poważne – są wrodzonymi. Pierwsze mogą być naprawione codziennymi wysiłkami, które doprowadzają do korekty i zmiany stanu rozumu. Lecz drugie (poważne choroby), jak również i psychologiczne problemy, nie zaprzestają, dopóki nie zostanie osiągnięty stan samopoznania (wąż, którego widzi się zamiast sznura, umiera wtedy, kiedy sznur ponownie jest widziany jako sznur, a nie jako wąż). Samopoznanie powoduje zaprzestanie wszystkich fizycznych i psychicznych problemów. Fizyczne problemy, które nie są psychosomatycznymi, mogą być naprawione lekami, modlitwami, i prawidłowymi działaniami, jak również kąpielą.

Lecz niektóre fizyczne choroby wynikają z psychologicznych. Taki stan powstaje, kiedy u człowieka jest plątanina w głowie, on nie wie, co jest czym i nie widzi wyraźnie swojej drogi życia na ziemi. Będąc niezdolnym zobaczyć swoją drogę, on ją gubi. Siły życia zostają zaburzone od tego chaosu i chaotycznie krążą po organizmie poprzez kanały. Na skutek tego, jedne kanały zostają pozbawione energii, a inne są przeciążone i zaśmiecone. W kolejności, na skutek tego wynikają problemy z metabolizmem, trawieniem, nadmiernym apetytem i złym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego. Spożyte jedzenie obraca się w truciznę. Naturalny ruch pokarmów w ciele zaprzestaje i wynikają różne fizyczne zaburzenia.

W ten sposób psychiczne problemy doprowadzają do powstania fizycznych. I podobnie, jak lek przeczyszczający jest w stanie oczyścić jelita, tak samo niektóre dźwięki, modlitwy i mantry są w stanie wywołać podobny efekt. Inne metody, to czyste szlachetne uczynki, służba dla sprawiedliwych i świętych, itd. W ten sposób rozum staje się czysty, a w sercu rodzi się radość. Siły życia spływają po kanałach jak należy. Trawienie staje się normalnym i choroby zaprzestają.

Zrozumiałym jest, że są to tylko wstępne wskazówki, pozwalające inaczej spojrzeć na przyczyny chorób człowieka, i będące pierwszym krokiem do wyregulowania zdrowia, jak fizycznego, tak i psychicznego.

Dodaj komentarz