Eseje Kabalistyczne

 


Kiedy Dusza napełniona światłem, obłóczona w Nieskończonej miłości,

Kiedy Nukwa wznosi się, ozdabia się w światło Biny dając życie niższym,

A schodząc na swoje miejsce, niesie płód urodzonych Dusz

Wówczas Aniołowie, wznoszą Chwałę Najwyższemu od Nieba do Ziemi i z powrotem do Nieba

Urodzony jesteś w łonie Najwyższej Bitny, w jedności wszystkich jej dzieci

Z najwyższym Ojcem rozpoczynasz podróż, i jego tchnienie jest twoim życiem.

I Jego wdech i wydech podnoszą cię ku Jego obrazu od pierwszego zamysłu.

I potajemnie powstają u ciebie myśli:

Kim jestem? – nosze to w kropce swojego serca,

Dokąd podążam? – objawione to przed moimi oczami,

Znając tą wielkość, kiedy obudzę się w Jego promieniach? – nigdy nie spałem, ale śnić mogę zawsze

Nigdy nie spadłem a stępuje w granicach otchłani.

Otchłani czy Niebiańskiej Przestrzeni?

I tylko świat obdarzony moją miłością otworzy mi te tajemnice,

Gdyż we mnie został stworzony i Objawiony.