Co powinieneś wiedzieć przystępując do nauk kabalistycznych?

Rozważ kilka wątków na ile potrafisz je pojąć i przyjąć, na tyle jesteś gotów do nauki.

 1. O czym jest ta nauka i do czego powinna mnie doprowadzić?
 2. Cała rzeczywistość, którą spostrzegam jest iluzją mego wyobrażenia o rzeczywistości, i bez względu na to na ile wierze swoim przekonaniom jestem zaledwie malutką iskrą, która za chwile zgaśnie, jeżeli nie zostanie dołączona do wielkiego ognia.
 3. Wszystkie kabalistyczne artykułu które zamieszczone na tej stronie, jak również i wszystko to co jest tu opisano nie dotyczy mego wyobrażenia o rzeczywistości, ma podwójny i ukryty sens dla mózgu człowieka.
 4. Jakbyś nie próbował pojąć naukę o świetle zmysłami, które jest rozwinięte w granicach twego wyobrażenia, będzie to tylko daremne stracenie czasu bez oczekiwanego skutku.
 5. Całość wiedzy, którą możesz zgłębić, znajduje sie w zasięgu twojej ręki, lecz będzie dostępna dla ciebie razem z powstaniem nowych zmysłów i nowej twej natury.
 6. Proces uczenia się ma na celu objawić w tobie zapewnie inną, od tej co posiadasz teraz, perspektywę życia, otworzyć ci oczy na całe spektrum realii które nigdy w tobie nie istniały, jak w świadomym przeżyciu tak i w twoich marzeniach.
 7. Kiedy mówi się o Boskich Emanacjach, Jego Świętych Imionach, o Duszy i o miejscach objawienia Jego Chwały, nie jest to podobne ni do czego co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś na ten temat, i to należy zapamiętać, ponieważ może okazać się to największą przeszkodą w twoim wzroście. (według reguły – napełnić szklankę wodą można tylko wtedy, kiedy ona jest pusta, i nikt o zdrowym rozsądku do pełnego naczynia nie dolewa) Dopóki twój umysł jest zapełniony „Tobą i twoim doświadczeniem” on nie umieści nic co wykracza poza granicy „ciebie”.
 8. Wszystkie księgi kabały, jak również Tora piszą tylko o duchowym świecie, lecz piszą to mową Duszy, a nie mową rozumu. Studiując jakąkolwiek z nich powiększasz świecenie i podobieństwo do światła a nie wiedze i własny rozum.
 9. Twoim głównym celem w nauce i w duchowej pracy powinno być odrodzenie Duszy i wzniesienie jej zgodnie z Boskim planem na wyższy poziom ewolucji, zbliżyć się do Źródła Światła upodobniając się właściwościami.
 10. Wszystko to co będzie potrzebne ci do tego procesu zostanie objawione w odpowiednim czasie twego przygotowania.
 11. Każdy artykuł i każde spostrzeżenie może dotyczyć tylko jednej cząsteczki twojej duszy, uświadamiając je uświadamiasz krok za krokiem swoją duchową naturę.
 12. Żaden proces w duchowym świecie nie jest widoczny z dołu do góry, lecz ten kto osiągnął większe podobieństwo właściwości do Stwórcy potrafi widzieć drogi osiągnięcia poniżej siebie.
 13. Wejść w duchowy świat, to znaczy pozbyć się ograniczenia swego umysłu i móc objawić do reszty dusz, czyli tych, kto poniżej ciebie, Światło Boskiej emanacji, która objawia się jak miłość do stworzeń. I na to wszystko masz tylko jedno życie.