Zejście malchut z biny na swoje miejsce

18. Kiedy stworzenia zajmują się Torą liszma i modlą się (czynią dobre uczynki ze względu na Stwórcę) to wznoszą się żeńskie wody, Ma’N, które przyciągają wyższe świecenie połączenia poziomów hochmy i biny de-A’K, które oddala malchut każdego poziomu z biny i opuszcza ją na swoje miejsce (patrz Wajakel, strona 41, Sulam strona 5). I wtedy te trzy kelim: bina, tiferet i malchut, które do tego momentu były poza poziomem, z powodu wejścia י jud, która jest malchut, w אור or poziomu (i ukończenie wyjścia pod hochmą), kiedy אור or staje się אויר awir, i teraz, kiedy malchut opuściła się z biny (י jud wychodzi z אויר awir) to kelim biny, tiferet i malchut powróciły na swoje miejsca. I wszystkie pięć kelim KaHa’B Tu’M znajdują się na poziomie, i dlatego wszystkie pięć świateł NaRaNHa’J powracają i ponownie obłaczają się w nie. I ponieważ Ga’R powróciły na poziom, אויר awir traci literę י jud i staje się אור or (światło).

Or Szalom

18. „Dlatego, że jeżeli jest pięć kelim, to powraca i obłacza się w nie pięć świateł: nefesz, ruach, neszama, haja, jechida”. I jest pytanie: czy są to te same światła nefesz-ruach, które były w stanie katnut w kelim keter i hochma, które teraz w stanie gadlut obłóczone w Z’A i malchut?

Z powiedzianego wynika, że rzeczywiście są to te światła (chociaż uczymy się, że nie w każdym miejscu jest możliwość wgłębiać się w indywidualności i w pełnej mierze).

Z jednej strony uczymy się, że kolejność jest taka: kiedy jest jedno kli i jest to keter, to przychodzi nefesz i obłacza się w nie. W wypadku gdy są dwa kelim: keter i hochma, to or nefesz, które było w kli de-keter, przechodzi w kli hochma, i tak dalej. A kiedy przychodzi or jechida, to or nefesz, które było w Z’A, wchodzi w malchut. Stąd widzimy, że rzeczywiście to samo or nefesz, co było w kli keter, przychodzi w kli malchut.

Z innej strony uczymy innej kolejności: raw powiedział, że zazwyczaj są trzy poziomy, które nazywane ibur, jenika, mohin (zarodzenie, skarmianie i dorosły stan). I w iburze jest awijut szoresz, czyli jest tam dziesięć kelim (zgodnie z prawem: nie może być światła, żeby nie było w nim dziesięciu kelim), i jest w nich wyłącznie or nefesz. I przy trzy-liniowym naprawieniu (tikun gimel kawim), or nefesz nazywa się or NeH’I. Stąd zrozumiałe, że jest tam dziesięć sfirot, gdzie w każdej świeci światło NeH’I w kli de-keter (z powodu odwrotnej zależności świateł i kelim).

Z przyjściem poziomu jenika odbywa się ziwug na bhinę alef, i w nich są już dwa światła. I uczyliśmy się, że malchut tego poziomu, jest to już inna malchut, gdzie odnowiona forma jest również nową właściwością. Również i tam jest dziesięć sfirot i w każdej HaGa’T NeH’I de-orot świecących w G’E, czyli światło HaGa’T w kelim HaBa’D (kli de-galgalta ze stanu gimel kawim). I parcuf jenika obłacza się w parcuf ibur, i daje mu światła bhinot HaGa’T. Czyli na początku światło NeH’I znajdowało się w kelim HaBa’D, w każdej ze sfirot parcufa ibur, a teraz kiedy dodały się dodatkowe światła HaGa’T, które przeszły w kelim KaHa’B, to światło NeH’I opuszcza się w kelim HaGa’T. I wszystko to wynika właśnie w ibur, wówczas jak w parcufie jenika na początku przychodzi światło HaGa’T w kelim KaHa’B, a światło NeH’I w kelim HaGa’T.

Następnie powstaje parcuf mohin (poprzez wzniesienie Ma’N i ziwug A’B-Sa’G, w którym jest inna malchut z awijutem bhinot bet, widzimy, że jest to nowy poziom). I w ten parcuf przychodzi nowy pełny poziom, który nazywa się HaBa’D HaGa’T NeH’I. Czyli jest w nim dziesięć sfirot i w każdej z nich te trzy składowe. I każde światło wchodzi w swoje kli, czyli: światło HaBa’D w kli HaBa’D. I ten parcuf mohin obłacza się w parcuf jenika, wtedy również i parcuf jenika, który jest bhiną ruach, otrzymuje Ga’R.

I parcuf ibur, w którym były HaGa’T NeH’I or nefesz, otrzymuje teraz HaBa’D HaGa’T NeH’I, czyli na poprzednim poziomie było w nim kli HaGa’T i or NeH’I, a teraz or NeH’I schodzi w pojedyncze kli, wówczas kiedy w parcuf mohin na początku przychodzą HaBa’D HaGa’T NeH’I odpowiadające ich poziomowi.

Widzimy, że w związku z tym, że to zejście światła NeH’I z kelim HaGa’T w kelim NeH’I było uczynione w poprzednich parcufim, wówczas kiedy dla parcufa mohin jest to nowy stan. I stąd wychodzą trzy poziomy:

1.NeH’I przychodzące na początku jako NeH’I de-gadlut,

2.NeH’I, otrzymujące zejście od kelim HaGa’T w kelim NeH’I,

3.NeH’I, które na początku były w kelim KaHa’B, po czym opuściły się w kelim HaGa’T, później w NeH’I. Jednak mówi się tu ogólnie, i dlatego nie jest możliwe ustawienie reguły.