Wzniesienie Ma’N Za’T de-Nekudim do Aw’I i wyjaśnienie sensu sfiry daat

92. Było wyjaśnione, że wzniesienie niższej hej w nikwej ejnaim podczas C’B, czyli do czasu wyjścia stanu katnut dziesięciu sfirot de-Nekudim, było przyczyną tego, że każdy poziom podzielił się na dwie połowy. Galgalta i ejnaim pozostały na swoim poziomie i dlatego nazywane są kelim de-panim, a ozen, hotem i pe opuściły się na niższy poziom, i dlatego nazywane są kelim de-ahoraim, jak powiedziano w punkcie 76. I tak każdy poziom zawiera w sobie dwa – wewnętrzny i zewnętrzny, ponieważ kelim de-ahoraim wyższego poziomu opuściły się i stały się kelim de-panim niższego: AHa’P sfiry keter de-Nekudim obłóczone w galgalta i ejnaim de-Aw’I, i AHa’P de-Aw’I obłóczone w galgalta i ejnaim de-Za’T de-Nekudim.

93. Kiedy na poziom przychodzi nowe światło A’B-Sa’G de-A’K, opuszczające niższą hej na swoje miejsce w pe (do czasu gadlut de-Nekudim), poziom powraca swoje AHa’P i są ukończone jego dziesięć sfirot kelim i dziesięć sfirot świateł. W takim wypadku uważa się, że niższy poziom, który był przylepiony do AHa’P wyższego poziomu, wznosi się razem z AHa’P na wyższy poziom. Ponieważ jest reguła, że nie ma zniknięcia w duchowych światach, a więc niższy poziom, który przylepiony do AHa’P wyższego na czas katnut, nie oddziela się od AHa’P i podczas gadlut, czyli kiedy AHa’P wyższego poziomu powraca na swój poziom. Tak niższy poziom wznosi się na poziom wyższy, ponieważ kiedy niższy wznosi się do wyższego, on staje się podobnym do niego.

94. Wychodzi, że kiedy Aw’I otrzymali nowe światło de-A’B-Sa’G i opuścili niższą hej z nikwej ejnaim w pe, i wznieśli do siebie swoje AHa’P, to i Za’T obłóczone na te AHa’P podczas katnut, wznieśli się z nimi razem do Aw’I. I poziom Za’T stał się jednym całym z Aw’I. I to wzniesienie poziomu Za’T do Aw’I nazywa się wzniesieniem Ma’N, i będąc jedynym poziomem z Aw’I otrzymują oni światło Aw’I.

95. Dlaczego to wzniesienie nazywane jest żeńskie wody – Ma’N? Dlatego, że wzniesienie Z’A do biny jest przyczyną połączenia poziomu bina i hochma – panim be panim. Wiadomo, że każde Za’T jest to Zo’N. Dlatego kiedy Za’T razem z AHa’P de-Aw’I wznieśli się na poziom Aw’I, oni stali się Ma’N dla biny dziesięciu sfirot de-Aw’I, i poziomy bina i hochma połączyły się panim be panim. Wtedy bina daje or hochma dla Zo’N, czyli dla poziomu Za’T de-Nekudim, którzy wznieśli się do niej.

96. Jednak nie należy myśleć, że wzniesienie Za’T do Aw’I oznacza, że oni zniknęli w swoim zwykłym miejscu, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowych światach. Kiedy mówimy o zmianie miejsca, to oznacza dodatek do właściwości, a nie zniknięcie w jednym miejscu i pojawienie się w drugim. Czyli duchowy obiekt otrzymał nowe miejsce i pozostał również na swoim wcześniejszym miejscu. Więc Za’T, którzy wznieśli się jako Ma’N w Aw’I, pozostali i na swoim miejscu, na swoim poziomie jak i wcześniej.

97. Więc bez względu na stwierdzenie, że Zo’N, którzy wznieśli się jako Ma’N do Aw’I, i otrzymali tam swoje światło, powracają na swoje miejsce w dół, oni nie znikają z góry. Ponieważ jeżeliby Zo’N pozostawili swoje miejsce z góry w Aw’I, natychmiast zaprzestałby ziwug panim be panim w Aw’I, i ponownie poziom ziwuga stałby ahor be ahor. I wtedy i Zo’N z dołu nie otrzymywaliby dostatku światła de-Aw’I i straciliby wszystkie swoje mochin.

Przecież wyjaśniliśmy, że w naturze biny – pragnąć tylko hasadim, w tajemnicy napisanego: On pragnie dobra. I ona w ogóle nie pragnie otrzymywać or hochma. Więc zwykły stan poziomów biny i hochmy jest to ahor be ahor, i tylko podczas wzniesienia Zo’N jako Ma’N, bina i hochma łączą się panim be panim, żeby dać or hochma dla Z’A, jak powiedziano w punkcie 80. To znaczy niezbędnym jest, żeby Zo’N znajdowali się zawsze z góry, czyniąc ziwug panim be panim na poziomie Aw’I. Więc nie jest prawdziwym dopuszczenie o możliwości zniknięcia Zo’N z miejsca Aw’I, kiedy oni opuszczają się na swoje miejsce w dół. Lecz, jak było powiedziane, każda zmiana miejsca jest tylko dodatkiem do właściwości, i Zo’N opuszczając się na swoje miejsce z dołu pozostali również z góry.

98-99. Teraz zostanie wyjaśniony sekret sfiry daat, która pojawia się w świecie Nekudim. Przecież we wszystkich parcufim A’K do Nekudim jest tylko dziesięć sfirot KaHa’B Zo’N. A rozpoczynając od świata Nekudim jest obecna również sfira daat, i my widzimy dziesięć sfirot: keter, hochma, bina, daat i Zo’N. I już było wyjaśnione wcześniej w punkcie 79, że wzniesienia Ma’N nie było w parcufim A’K, a mówiło się wyłącznie o wzniesieniu masacha w pe de-rosz.

Sfira daat powstaje od wzniesienia Ma’N de-Zo’N do Aw’I. Mówimy, że Zo’N wznieśli się jako Ma’N do poziomu hochma i bina, i pozostali tam również po swoim powrocie w dół, żeby dokonywać ziwug de-Aw’I panim be panim. I te Zo’N, które pozostały w Aw’I, nazywane są sfirą daat. Teraz poziom hochma i bina ma sfirę daat, która ustawia ich i czyni ziwug panim be panim. Sfira daat – jest to Zo’N, którzy wznieśli się do Aw’I jako Ma’N i pozostali tam również po powrocie Zo’N na swoje miejsce.

I teraz opisujemy dziesięć sfirot imionami: keter, hochma, bina, daat, Zo’N. Lecz w parcufim A’K, które poprzedzają, jeszcze nie było pojęcia Ma’N (żeńskich wód), i dlatego nie było tam sfiry daat. Sfira daat nazywa się również jako pięć hasadim i pięć gwurot, ponieważ Z’A, który pozostaje tam, jest to poziom pięć hasadim, a nukwa, co pozostaje tam, to poziom pięć gwurot.

100. Napisano w księdze Sefer Jecira: „dziesięć sfirot – i nie dziewięć, dziesięć i nie jedenaście”. Lecz powiedzieliśmy, że w świecie Nekudim pojawiła się nowa sfira daat, więc jest w nim jedenaście sfirot. Jak to jest możliwe? Należy zrozumieć, że nie było żądnego dodatku do dziesięciu sfirot, ponieważ sfira daat jest to Zo’N, którzy wznieśli się jako Ma’N i pozostali tam. Więc nie ma tu dodatku, a są dwa poziomy Zo’N: pierwszy jest to Zo’N na swoim miejscu z dołu, poziom guf, a drugi jest to Zo’N, którzy pozostali w rosz Aw’I, ponieważ byli tam podczas wzniesienia Ma’N, a my wiemy, że nie bywa zniknięcia w duchowych światach.

Więc jest u nas tylko dziesięć sfirot KaHa’B i Zo’N, do których nic nie było dodane. A jeżeli poziomy Zo’N pozostały i w rosz de-Aw’I, to nie dodaje nic do dziesięciu sfirot.