Wyjaśnienie trzech światów: Bria, Jecira, Asia

144. Obejrzyjmy siedem głównych aspektów, charakteryzujących światy: Bria, Jecira, Asia.

  1. Pierwszy wyjaśnia pytanie: jak było ustawione miejsce dla tych trzech światów?
  2. Drugi opisuje wielkość poziomu tych parcufim i wyjaśnia, w jaki sposób one były ustawione podczas swojego wyjścia z nukwy de-Acilut.
  3. Trzeci aspekt odnosi się do wielkości poziomów dodatkowych mochin i znajdowania się do grzechu Adama.
  4. Czwarty aspekt odnosi się do mochin, które pozostały w parcufim Bria, Jecira, Asia i do miejsca upadku światów po tym, jak otrzymali wadę z powodu grzechu Adama.
  5. Piąty – zajmuje się mochin de-Ima, które otrzymały parcufim światów Bria, Jecira, Asia – po ich upadku poniżej parsy de-Acilut.
  6. Szósty – poziom parcufim de-ahor pięciu parcufim świata Acilut, które opuściły się i obłóczyły się w parcufim światów Bria, Jecira, Asia, stając dla nich poziomem neszama de-neszama.
  7. Siódmy aspekt opisuje poziom malchut de-Acilut, która opuściła się i stała się poziomem Atik dla parcufim światów Bria, Jecira, Asia.

145. Pierwszy aspekt już był wyjaśniony wyżej (od punktu 66 i dalej). Tam zostało wyjaśnione, że na skutek wzniesienia malchut mesajemet z miejsca pod sijum raglin de-A’K do miejsca haze de-Za’T w parcufie Nekudot de-Sa’G (co odbyło się podczas C’B) poziomu: niższe dwie trzecie tiferet, necach, hod, jesod, malchut wyszły poniżej kropki nowego sijuma, co znajduje się w haze de-Nekudot. Teraz one już nie mogą otrzymywać or elion i stają się miejscem dla trzech światów Bria, Jecira, Asia: niższe dwie trzecie tiferet stają się miejscem dla świata Bria, sfirot necach, hod, jesod – stają się miejscem dla świata Jecira, a malchut dla Asia.

146. Drugi aspekt opisuje poziom parcufim Bria, Jecira, Asia i ich miejsce podczas ich urodzenia i poziom beten nukwy de-Acilut.

Wiedz, że w tym czasie Z’A już osiągnął poziom haja z poziomu Aba, a nukwa poziom neszama z poziomu Ima. Uczyliśmy, że Zo’N mogą otrzymać mochin z Aw’I tylko wznosząc się i obłaczając się na nich, jak powiedziano w punkcie 142. I tak Z’A obłóczony na poziom Aba de-Acilut, który nazywa się wyższe Aw’I, a nukwa obłóczona na poziom nukwa de-Acilut, który nazywa się ISZSu’T, i wtedy nukwa de-Acilut oczyściła się i stworzyła świat Bria razem z jego pięcioma parcufim.

147. A ponieważ nukwa ustawiona w miejscu poziomu Ima, to ona uważa się poziomem Ima, ponieważ niższy poziom, wznosząc się do wyższego, upodabnia się do niego. A więc świat Bria, oczyszczony poprzez nią, uważa się poziomem Z’A, ponieważ on rozmieszczony pod poziomem nukwy, która stała się poziomem Ima (a poziom poniżej poziomu Ima jest to Z’A). W ten sposób świat Bria ustawiony w miejscu poziomu Z’A de-Acilut pod poziomem nukwy de-Acilut, która stała się od tego momentu poziomem Ima de-Acilut.

148. Zgodnie z tym, świat Jecira, oczyszczony i stworzony przez świat Bria, był ustawiony na poziomie nukwy de-Acilut, będąc poziomem umieszczonym pod światem Bria, który był wtedy poziomem Z’A de-Acilut, a poziom poniżej Z’A jest to nukwa. Jednak nie wszystkie dziesięć sfirot, a tylko cztery pierwsze sfiry świata Jecira – jest to nukwa de-Acilut.

Przyczyna tego jest w tym, że w nukwie są dwa stany: panim be panim i ahor be ahor. Kiedy nukwa i Z’A w stanie panim be panim, jej poziom równa się poziomowi Z’A, a kiedy oni w stanie ahor be ahor, ona zajmuje tylko sfirot tiferet, necach, hod, jesod de-Z’A. A ponieważ wtedy stan wszystkich światów był tylko ahor be ahor, to poziom nukwy zajmował tylko cztery sfirot. Więc i świat Jecira, który wzniósł się w miejsce nukwy de-Acilut, ma tylko cztery sfirot, a reszta sześciu niższych sfirot de-Jecira były ustawione w sześciu pierwszych sfirot dzisiejszego świata Bria, zgodnie z właściwościami miejsca światów Bria, Jecira, Asia w pierwszym aspekcie, gdyż światy Bria, Jecira, Asia spadły na skutek grzechu Adama – i tam ich stałe miejsce na dziś. Patrz punkt 145.

149. A świat Asia, oczyszczony poprzez świat Jecira, uważa się za dzisiejszy poziom Bria, ponieważ świat Jecira był wtedy na poziomie nukwy de-Acilut, a więc poziom pod nim, czyli świat Asia – na poziomie dzisiejszego świata Bria. Lecz tylko pierwsze cztery bhiny de-Jecira były ustawione na poziomie nukwy de-Acilut, a sześć jej niższych bhinot w świecie Bria, również w świecie Asia, co pod światem Jecira, tylko jego pierwsze cztery bhiny umieszczone w czterech niższych bhinot świata Bria, a sześć niższych bhinot świata Asia były ustawione w sześciu pierwszych bhinot dzisiejszego świata Jecira. Wychodzi, że sfirot necach, hod, jesod, malchut dzisiejszego świata Jecira i wszystkie dziesięć sfirot dzisiejszego świata Asia – razem czternaście sfirot, były puste i nie było w nich świętości. I one stały się miejscem obecności klipot: tylko klipot znajdowały się w miejscu tych czternastu sfirot, ponieważ światy Świętości ukończyły swoje rozprzestrzenienie w miejscu haze teraźniejszego świata Jecira.

I zostały wyjaśnione poziomy parcufim Bria, Jecira i Asia i miejsce ich znajdowania się podczas ich stworzenia.

150. Trzeci aspekt opisuje wielkość poziomów parcufim Bria, Jecira, Asia i miejsce ich znajdowania się, które one otrzymały od dodatkowych mochin do grzechu Adama. Przecież dodatkowe światło szabat spowodowało dwa wzniesienia w miejscu tych czternastu sfirot, ponieważ światy świętości ukończyły swoje rozprzestrzenienie w miejscu haze dzisiejszego świata Jecira.

  1. O godzinie piątej szóstego dnia, kiedy był urodzony Adam, rozpoczyna świecić dodatkowe światło szabat – w tajemnicy litery hej. Wtedy poziom Z’A osiągnął poziom jechida i obłóczył się na poziom A’A de-Acilut. A nukwa osiągnęła poziom haja, i obłóczyła się na Aw’I de-Acilut. A świat Bria wzniósł się do ISZSu’T, wszystkie sfirot de-Jecira wzniosły się do Z’A, cztery pierwsze sfirot de-Asia wzniosły się do miejsca nukwy de-Acilut, a sześć niższych poziomu de-Asia wznieśli się do miejsca sześciu pierwszych de-Bria.
  2. Drugie wzniesienie odbyło się w drugiej połowie dnia przed sobotą, wtedy siłą dodatkowego światła soboty, również i niższe sześć sfirot de-Asia wzniosły się do miejsca nukwy de-Acilut. Światy Jecira i Asia były ustawione w świecie Acilut w miejscu Zo’N de-Acilut – panim be panim.

151. Czwarty aspekt opisuje poziom mochin, które pozostały w światach Bria, Jecira, Asia, i miejsce ich upadku po grzechu. Kiedy Adam zgrzeszył, wszystkie dodatkowe mochin, osiągnięte poprzez dwa wyżej wspomniane wzniesienia, pozostawiły światy, i Zo’N powróciły do poziomu, który nazywa się Wa’K i nekuda. A w trzech światach Bria, Jecira, Asia pozostały wyłącznie te mochin, które pojawiły się w nich podczas ich stworzenia. Świat Bria był na poziomie Z’A, co oznacza Wa’K, jak również świat Jecira, Asia były na poziomie Wa’K, jak powiedziano w punkcie 148.

W dodatku do powiedzianego, ich pozostawił poziom Acilut i oni spadli poniżej parsy de-Acilut do miejsca, które przygotowała siła C’B dla światów Bria, Jecira, Asia – jak powiedziano w punkcie 145. Wychodzi, że cztery niższe sfirot de-Jecira i dziesięć sfirot świata Asia, spadły i ustawiły się w miejscu czternastu sfirot klipot – miejsce, które nazywa się zamieszkanie klipot, jak powiedziano w punkcie 149.

152. Piąty aspekt opisuje mochin de-Ima, które otrzymały światy Bria, Jecira, Asia w miejscu ich upadku. Kiedy Bria, Jecira, Asia wyszły ze świata Acilut i spadły pod parsę świata Acilut, oni posiadali wyłącznie poziom Wa’K, jak powiedziano w punkcie 151. I wtedy poziom ISZSu’T obłóczył się w Zo’N de-Acilut, i połączenie tego obłóczenia przekazało mochin de-neszama w parcufim Bria, Jecira, Asia na ich miejscu: świat Bria otrzymał dziesięć ukończonych sfirot na poziomie biny, świat Jecira otrzymał od nich Wa’K, a świat Asia – tylko poziom ahor be ahor.

153. Szósty aspekt opisuje poziom neszama de-neszama, który osiągnęły parcufim Bria, Jecira, Asia z parcufim ahor pięciu parcufim de-Acilut. Podczas zmniejszenia luny, parcuf ahor de-nukwa de-Acilut spadł i obłóczył się w parcufim Bria, Jecira, Asia. On zawiera trzy parcufim, które nazywane: ibur, jenika, mochin. Poziom mochin spadł w świat Bria, poziom jenika spadł w świat Jecira, a ibur w świat Asia. Tam te poziomy stały się poziomem neszama de-neszama dla wszystkich parcufim Bria, Jecira, Asia – i to jest dla nich poziomem haja.

154. Siódmy aspekt opisuje poziom nukwy de-Acilut, która stała się risza delo-etiada (niepoznawalny początek) i świeceniem jechida w światach Bria, Jecira, Asia. Było wyjaśnione, że podczas zmniejszenia luny, trzy poziomy: ibur, jenika, mochin, spadły w parcuf ahor de-nukwa de-Acilut i obłóczyły się w światy Bria, Jecira, Asia. I jest to poziom ahoraim dziewięciu niższych sfirot nukwy ibur, jenika, mochin: necach, hod, jesod nazywane są ibur, HaGa’T nazywane są jenika, a HaBa’D nazywane mochin. Jednak poziom ahor poziomu keter de-nukwa stał się poziomem Atik dla parcufim światów Bria, Jecira, Asia. I światło w tych parcufim dzisiaj – jest to głównie światło, które pozostało tam po grzechu Adama, czyli poziom Wa’K w każdym elemencie tych światów, jak powiedziano w punkcie 151. Poziom neszama był otrzymany poprzez nich z mochin de-Ima, jak powiedziano w punkcie 152, poziom neszama de-neszama (haja) był otrzymany z dziewięciu niższych sfirot parcufa ahor de-nukwa, a poziom jechida – z ahor de keter de-nukwa de-Acilut.