Wyjaśnienie trzech nekudot: holam, szuruk, hirik

86. Wiedz, że nekudot dzielą się na trzy poziomy: rosz, toch i sof. Kropki nad literami nazywane są holam, a kropki wewnątrz liter nazywane szuruk lub melafum. I kropki pod literami włączone w nazwę hirik.

87. Dziesięć sfirot de-rosz nie są kelim a tylko ich korzeniami, a litery oznaczają kelim, czyli sfirot de-guf. Nekudot – jest to światło ożywiające kelim, czyli jest to or hochma (or haja). One są poziomami nowego światła, które Zo’N otrzymali od A’B-Sa’G, i którym oni oświecili kelim de-Nekudim. Wtedy na wszystkich poziomach niższa hej ponownie opuściła się w pe i powróciła na swój poziom AHa’P kelim i Ga’R świateł. Więc to światło wznosi kelim de-AHa’P, żeby one ponownie połączyły się z wyższym poziomem. A światło, które przeciąga się od A’B-Sa’G nazywa się or haja i dlatego obłacza się w kelim AHa’P, i daje im życie.

88. Uczyliśmy, że Zo’N de-A’K napełnili dziesięć sfirot de-Nekudim nowym światłem poprzez dwa miejsca: przez tabur ono oświeciło poziom keter de-Nekudim, a przez jesod oświeciło Aw’I de-Nekudim.

Wiedz, że świecenie poprzez tabur nazywa się holam. Ono daje światło literom z góry, światło tabura przychodzi tylko na poziom keter de-Nekudim, czyli na poziom zahar rosz de-Nekudim, jak powiedziano w punkcie 74. A poziom zahar nie rozprzestrzenia się w Za’T de-Nekudim, gdyż są to kelim de-guf, które nazywane są literami. Dlatego my mówimy, że ono świeci im wyłącznie ze swojego miejsca z góry i nie rozprzestrzenia się w litery.

Świecenie poprzez jesod nazywa się kropka szuruk, która stoi wewnątrz liter. To światło przychodzi do Aw’I de-Nekudim, czyli na poziom nekewa de-rosz de-Nekudim, światło której rozprzestrzenia się również w guf, czyli Za’T de-Nekudim, które nazywane są literami. Dlatego kropka szuruk obecna jest wewnątrz liter.

89. I zostały opisane holam i szuruk. Nowe światło przychodzące poprzez tabur opuszcza niższą hej z nikwej ejnaim w pe i ponownie wznosi AHa’P de-keter. Jest to tajemnica kropki holam nad literami. A nowe światło przychodzące poprzez jesod opuszcza niższą hej z nikwej ejnaim de-Aw’I w ich pe i powraca im AHa’P. Te mochin przychodzą również i w Za’T de-Nekudim, które nazywane są literami, i jest to tajemnica kropki szuruk wewnątrz liter.

90. Poziom Za’T przyjmują nowe światła z Aw’I. Na skutek czego niższa hej (malchut mesajemet) opuszcza się z ich haze do miejsca sijum raglin de-A’K. Wtedy ich AHa’P, czyli kelim poniżej haze, które stały się miejscem dla światów Bria, Jecira, Asia, powracają do Za’T i Bria, Jecira, Asia upodabniają się do Acilutu.

Jednak Za’T de-Nekudim nie mogli opuścić niższej hej z haze i całkowicie odmienić C’B, parsę i miejsce światów Bria, Jecira, Asia, ponieważ kiedy oni przyciągnęli światło w Bria, Jecira, Asia – natychmiast rozbiły się wszystkie kelim de-Za’T. To odbyło się, gdyż siła cimcuma niższej hej (malchut mesajemet), która znajduje się w parsie, była wymieszana z tymi kelim, i dlatego światło powinno było odejść stąd. A kelim rozbiły się, zmarły, i spadły w Bria, Jecira, Asia. I były rozbite również i ich kelim de-panim, które znajdowały się powyżej parsy, czyli powyżej haze, ponieważ ich nie porzuciło całe światło. I one rozbiły się, zmarły i spadły w Bria, Jecira, Asia, ponieważ łączyły się z kelim de-ahoraim jako jeden guf.

91. Ty widzisz, że panowanie kropki hirik nie przejawiło się w świecie Nekudim. Co więcej, ona stała się przyczyną rozbicia kelim, ponieważ pragnęła obłóczyć się w litery, czyli w poziom tiferet, necach, hod, jesod, malchut poniżej parsy de-Acilut, które stały się światami Bria, Jecira, Asia.

Lecz później, w świecie naprawienia, kropka hirik otrzymała naprawienie, ponieważ była ustawiona, żeby świecić pod literami. Czyli kiedy Za’T de-Acilut otrzymują światło gadlut z Aw’I, które powinno opuścić niższą hej z haze do sijum raglin de-A’K i połączyć kelim, tiferet, necach, hod, jesod, malchut ze światem Acilut, a światło powinno było rozprzestrzenić się w dół do sijum raglin de-A’K – to nie odbywa się. A oni (Za’T de-Acilut) wznoszą sfirot tiferet, necach, hod, jesod z miejsca Bria, Jecira, Asia do miejsca Acilut powyżej parsy i ci otrzymują światło znajdując się powyżej parsy de-Acilut, żeby nie zaszło ponownie rozbicie kelim, jak w świecie Nekudim. W ten sposób uważa się, że kropka hirik, wznosząca tiferet, necach, hod, jesod de-Za’T de-Acilut, stoi pod tymi kelim: tiferet, necach, hod, jesod, malchut, które wzniosła, czyli ona stoi w miejscu parsy de-Acilut. Więc kropka hirik wykonuje swoja pracę znajdując się pod literami.

I zostało dane ogólne wyjaśnienie sensu trzech kropek: holam, szuruk, hirik.