Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 9

Duchowy ruch oznacza pojawienie się nowych właściwości.

33) Pozostało wyjaśnić pojęcia czasu i ruchu, które spotykane są prawie w każdym słowie w naszej nauce. I wiedz, że duchowy ruch nie jest podobny do ruchu, który rejestrują nasze organy zmysłu, z miejsca na miejsce. Nie. On oznacza odnowienie właściwości: każde odnowienie właściwości jest nazywane ruchem. Ponieważ to odnowienie, czyli zmiana właściwości, które objawiło się w duchowym obiekcie, w odróżnieniu od ogólnych właściwości, które to były przedtem w tym duchowym obiekcie, oznacza, że ono zostało oddalone od tego duchowego obiektu otrzymując imię i swoje własne sterowanie. I tym ono jest podobne całkowicie do materialnego obiektu, od którego oddziela się jakaś część i przemieszcza się w inne miejsce, i dlatego odnowienie właściwości nazywa się ruchem.

Duchowy czas oznacza określoną ilość nowych zmian właściwości według przyczynowo skutkowego łańcuszka. Pojęcia „przedtem i potem” („do i po”), oznaczają przyczynę i skutek.

34) W stosunku do pojęcia czasu w duchowym określeniu zrozum, że cała istota pojęcia czasu u nas jest niczym innym jak odczuciem ruchu. Ponieważ materialny, „wyobrażający” rozum w człowieku wyobraża i nadaje formę określonej ilości ruchu, który jest odczuwalny jeden za drugim, i wysyła je w przedstawienie o określonym „czasie”. W ten sposób, że jeżeliby człowiek i wszystko otaczające go, znajdowali się w całkowitym spokoju, to nie byłoby w ogóle znane pojęcie czasu. I to samo jest w duchowym: określona suma odnowień właściwości, określanych jako duchowy ruch, wychodzący jedno z drugiego w postaci przyczyny i skutku, nazywa się „czasem w duchowym”. A pojęcia „przedtem i potem” zawsze oznaczają przyczynę i skutek.