WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 9

Wyjaśnia kolejność stworzenia parcufa Galgalta de-A’K. Zawiera 3 punkty:

1) Pierwsze rozprzestrzenienie światła Ejn Sof dla ziwug de-akaa.

2) Ziwug odbywa się na masach bhiny dalet, wznoszącej or hozer do keteru, i wychodzi: dziesięć sfirot de-rosz, dziesięć sfirot de-toch i dziesięć sfirot de-sof.

3) Przyczyna tego, że malchut jest zdolna rozprzestrzenić się od pe i w dół dla dziesięciu sfirot de-guf, jest w tym, że każde światło, które niższy wywołuje u wyższych, powoduje, że staje się godny tego również i niższy. A ponieważ malchut wywołała swoim odbiciem światła przyjmowanie dziesięciu sfirot w rosz, dlatego ona również nabyła dziesięć sfirot.

Dziesięć sfirot należących do rosz de-Galgalta de-A’K.

1) Wyjaśnijmy na początku parcuf Galgalta de-A’K – pierwszy parcuf świata A’K. Na początku, jak wiadomo, Ejn Sof rozprzestrzenia się dla ziwug de-akaa na masach, co w kli malchut. I wtedy wznosi się or hozer, które było odepchnięte od kli malchut, i obłacza cztery stadia or jaszar do poziomu keter. Wiadomo również, że to obłóczenie dziesięciu sfirot or jaszar w dziesięć sfirot or hozer nazywa się dziesięć sfirot de-rosz, co oznacza korzenie, zarodki kelim, ponieważ obłóczenie or hozer z dołu do góry jest wystarczające wyłącznie dla odczucia światła w parcufie, a nie dla jego realnego obłóczenia.

Przyczyna rozprzestrzenienia malchut de-rosz w dziesięć sfirot jest w tym, że każdy poziom, który prowokuje światło dla wyższego, również staje się godny tego światła.

2) Jak wiadomo, w wyższych światach prawem jest to, że każdy poziom, który stał się przyczyną dodania światła dla wyższego poziomu, całe to dodatkowe światło powraca i dodaje się również do tego poziomu, który wywołał ten dodatek. Dlatego z powodu tego, że malchut nie otrzymała światła, które odnosi się do niej, a zawróciła go z powrotem, czyli to or hozer, które stało się obłóczeniem dla or elion, i za pośrednictwem czego było przyjęte or elion w rosz, jeżeliby nie to or hozer, nie byłoby or elion przyjęte tam w ogóle.

Tym samym, zmuszona jest cała ta wielkość poziomu dziesięciu sfirot, które odnoszą się do rosz, która stała się tam przyczyną, powrócić i rozprzestrzenić się również wewnątrz kli samej malchut. Podobnie Z’A, o którym powiedziano: „Trzech z jednego wychodzi, jeden dzięki trzem istnieje”. Tak samo i tu w malchut, w toch: dziewięć sfirot z jednej wychodzi, jedna dzięki dziewięciu sfirotom istnieje. I to nazywa się guf.

Dziesięć sfirot, które należą do toch Galgalty de-A’K.

3) I dlatego powraca or hozer, żeby świecić w kli malchut w ten sposób, że rozszerza ją do pięciu bhinot KaHa’B Tu’M. I świeci również dziesięć sfirot or jaszar, które należą do rosz, i rozprzestrzeniają się w dziesięć sfirot malchut, do malchut, co jest w niej, która nazywa się tabur. I te pięć bhinot rozprzestrzenienia malchut stają się ukończonymi kelim dla rozprzestrzenienia or elion w parcufie, i dlatego one nazywane są guf, jak wiadomo (Or pnimi, cz. 3, rozdz.2, p.3 i rozdz.3, p.1).

Dziesięć sfirot, należących do sof Galgalty de-A’K.

4) Lecz od tabura i niżej – nie może or elion więcej się rozprzestrzeniać z powodu cimcuma i masachu stojącego tam. Dlatego świeci tam or hozer bez or jaszar, w którym nie ma siły, żeby rozprzestrzenić się, i dlatego one zamykają parcuf (patrz: rozdz.7, p.2). Wyjaśniliśmy rosz, toch i sof pierwszego parcufa A’K, który nazywa się parcuf Galgalta.