Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 8

Wyjaśnia:

1) Dlaczego w przyciąganiu światła większym jest ten, w kim większy awijut.

2) Przyczynę odwrotnego stosunku pomiędzy światłami i kelim: w kelim na początku wzrastają wyższe, a w światłach niższe.

3) Dlaczego igulim określone jest jako światło nefesz.

Miara wielkości przyciągniętego światła zależy od awijut masachu.

86/1) I tak wyjaśniliśmy, jak cała miara wielkości wpływu or elion na stworzenie zależy od wielkości awijut masachu. Kiedy największy awijut należący do stadium dalet otrzymuje wpływ na poziomie keter, mniejszy od niego wyłącznie na poziomie hochmy itd., do najmniejszego masachu, kiedy or elion nie wpływa na niego w ogóle z przyczyny nieobecności awijut, jak to było wyjaśnione.

Miara wielkości obłóczonego światła zależy od subtelności, czystości kli.

86/2) Jednak wszystko wyżej powiedziane ma odniesienie do przykazań i rozprzestrzenienia or elion w stworzeniach, ponieważ każdy dający oddaje swoją najgrubszą częścią. Dlatego że czym większy awijut posiada jego masach, tym większe światło, które rozprzestrzenia się w nim (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.62). Jednak odnośnie kolejności otrzymania przez stworzenie or elion jest inaczej. Najważniejsze światło przyciąga się w kli najsubtelniejsze – czyste, a najniższe światło przyciąga się w kli grubsze z większym awijut.

W kelim wyższe przychodzi na początku, a w światłach niższe przychodzi na początku.

87/1) I to jest to, co powiedziano wyżej (Wewnętrzne spostrzeganie, rozdz.2, p.14), że każdy dający przekazuje poprzez poziom najgrubszy, a każdy otrzymujący przyjmuje na poziom najsubtelniejszy. I żeby wyjaśnić te słowa, wyjaśnijmy kolejność wejścia świateł w stworzenia po naprawieniu, kiedy otrzymują światła stopniowo w kolejności poziomów, czyli na początku osiąga się światło nefesz, następnie osiąga się światło ruach, itd., do światła jechida. A w kelim odwrotnie: na początku osiąga się keter, następnie hochma, itd.

Przy osiągnięciu światła nefesz ono obłacza się w kli keter.

87/2) Taka jest kolejność, że na początku wychodzi stworzenie w 10 kelim, a mianowicie: keter, hochma, bina, Z’A (zawierający HaGa’T, NeH’I) i malchut, czyli najwyższe kelim przychodzą na początku. I następnie, kiedy przychodzi do niego światło nefesz, to nefesz przychodzi w kli keter, czyli w kli najsubtelniejsze. I przyczyna tego, że nie ma w nim jeszcze światła ruach, jest w tym, że w masachu keteru nie ma jeszcze żadnego awijut, nawet na poziomie alef. A światło ruach nie przekazuje się inaczej, jak tylko przy spotkaniu or elion z masachem na poziomie alef. I ponieważ masach jest w kli de-keter, co oznacza, że jest on cienki, w ogóle bez awijut, więc dlatego jest w nim wyłącznie światło nefesz, które odnosi się do malchut.

Kiedy osiąga się światło ruach, opuszcza się światło nefesz w hochmę, a ruach obłacza się w kli, które należy do keteru.

88) A kiedy nabywa awijut poziomu alef, to na skutek spotkania or elion z masachem poziomu alef przekazywane jest jemu światło ruach. I miejsce masachu – w kli de-hochma, która jest w stadium alef. Jednak chociaż masach w kli de-hochma przyciągnął światło ruach w parcuf, jak powiedziano, jednak światło ruach obłacza się w kli de-keter, a światło nefesz, które było wcześniej w kli de-keter, opuszcza się w hochmę. I sens, jak już było powiedziane, jest w tym, że kolejność otrzymywania świateł jest taka, że obłacza się światło najważniejsze w najsubtelniejsze kli, a niższe w grubsze kli. Czyli odbywa się to w kolejności odwrotnej do przekazywania, i dlatego ruach, bardziej ważny od nefesz, wznosi się i obłacza w keter, a nefesz opuszcza się i obłacza się w hochmę.

A kiedy osiąga (światło) neszama, ono obłacza się w kli de-keter, a ruach opuszcza się w kli hochmy, a nefesz w binę.

89) Po tym, jak masach nabył awijut poziomu bet, co oznacza, że masach w kli de-bina, na skutek spotkania or elion z masachem, jemu przekazuje się światło neszama, ważniejsze niż światła ruach i nefesz. I w ten sposób ono przyjmuje światło neszama w część najsubtelniejszą, czystą w kli de-keter. Dlatego, że światło nefesz, najniższe ze wszystkich, które znajdowało się w kli de-hochma, opuszcza się w kli de-bina, w którym masach jest na poziomie bet, i jest to teraz kli najgrubsze ze wszystkich. A światło ruach opuszcza się z keter w kli de-hochma, a światło neszama, najważniejsze ze wszystkich, obłacza się w kli de-keter, najcieńsze ze wszystkich.

A kiedy osiąga się światło haja, ono obłacza się w keter, a neszama opuszcza się w hochmę, ruach w binę i nefesz w Z’A.

90) A kiedy jego masach nabywa awijut poziomu gimel, uważa się, że masach teraz jest w kli de-Z’A, czyli w stadium gimel. I teraz na skutek spotkania or elion z masachem na poziomie gimel, jemu przekazuje się światło haja, ważniejsze od światła neszama, i dlatego ono powinno otrzymać je w kli najsubtelniejsze. Dlatego światło nefesz, najniższe ze wszystkich, opuszcza się z kli biny w kli, które jest w tym momencie najgrubsze ze wszystkich kli de-Z’A, w którym masach jest na poziomie gimel. A światło ruach, które było w hochmie, opuszcza się teraz w binę. A światło neszama, co jest w keterze, opuszcza się w hochmę. A światło haja, najważniejsze ze wszystkich, obłacza się w kli de-keter.

A kiedy osiąga się jechida, ono obłacza się w keter, haja opuszcza się w hochmę, neszama w binę, ruach w Z’A i nefesz w malchut.

91) Następnie, kiedy masach nabywa awijut poziomu dalet, uważa się, że masach teraz jest w kli de-malchut, czyli w stadium dalet. I na skutek spotkania or elion z masachem na poziomie dalet jest przekazywane jemu światło jechida, najwyższe ze wszystkich, i ono przyjmuje je w najczystszą, najsubtelniejszą część, czyli w kli de-keter. I dlatego światło nefesz, najniższe ze wszystkich, opuszcza się z Z’A w kli malchut, w którym masach na poziomie dalet jest najgrubszy ze wszystkich. A światło ruach opuszcza się z biny w kli de-Z’A, światło neszama opuszcza się z hochmy w kli de-bina. A światło haja opuszcza się z keter w kli de-hochma. A światło jechida, które teraz przyszło, obłacza się w keter. I teraz znajduje się każde ze świateł NaRaNHa’J w swoim prawdziwym kli przeznaczonym dla niego.

Różnica pomiędzy przekazaniem światła i kolejnością obłaczenia świateł.

92) I teraz widzimy wielką różnicę pomiędzy tym, jak jest przekazywane or elion w parcuf, i kolejnością obłaczania światła w kelim. Przekazujący potrzebuje części najgrubszej, gdyż światło jechida może być przekazane w parcuf, wyłącznie jeżeli masach znajduje się właśnie w kli stadium dalet, jak było wyjaśnione. Dlatego że przed tym, kiedy tam nie było tego awijut, a był awijut słabszy, czyli na poziomie gimel, nie było możliwości żeby najwyższe światło jechida – mogło być przekazane w parcuf. I przy tym wszystkim, kiedy te ważne światło było przyciągnięte w parcuf, ono obłacza się nie w kli stadium dalet, a w najbardziej subtelne, czyli w kli de-keter.

Każde światło, przychodzące w parcuf, przyjmuje się w kli de-keter.

93) I w ten sam sposób światło haja, które przekazuje się wyłącznie jeżeli masach znajduje się w kli de-Z’A, czyli w stadium gimel. Lecz wtedy jak obłacza się w stworzenie, to nie obłacza się w kli de-Z’A, a obłacza się w kli najsubtelniejsze, czyste, w kli de-keter. I w ten sam sposób światło neszama, które przekazuje się tylko w masach najgrubszy w masach stadium bet, w kli de-bina, jednak kiedy obłacza się w nie, to obłacza się wyłącznie w kli de-keter. I tak samo światło ruach, które przekazuje się tylko w masach stadium alef, w kli de-hochma, lecz przy tym jak obłacza się w nie, nie obłacza się w kli de-hochma, a wyłącznie w najsubtelniejsze, czyli w kli de-keter. W ten sposób każde światło przychodzące w parcuf przychodzi na początku w kli de-keter, jak powiedziano: każdy otrzymujący przyjmuje w kli najsubtelniejsze, czyste, chociaż światło przychodzi do niego w kli najgrubsze.

Igulim nie otrzymują or elion, gdyż nie ma w nich awijut.

94) Z opisanego zrozum również, dlaczego igulim nie otrzymują niczego od or elion, a wszystkie światła, co są w nich, powinny otrzymać od światła kaw, bez względu na to, że kelim de-igulim wyprzedzają kelim de-joszer kawa. Wytłumaczenie tego jest proste: ponieważ nie ma w nich awijut w ogóle i wszystkie 4 stadia w nich znajdują się w jednym podobieństwie (patrz cz.1, rozdz.1, p.100). I dlatego wyłącznie kelim de-joszer kawa, które posiadają masach i awijut, otrzymują od or elion, a igulim otrzymują od nich.

Każdy poziom, który otrzymuje za pomocą innego, i nie ma w nim właściwości oddawania, nazywa się nefesz.

95) I dlatego nazywa się światło igulim światłem nefesz, ponieważ istnieje reguła: każdy poziom, który nie jest pod oddziaływaniem or elion, a otrzymuje swoje światło za pomocą innego poziomu, te światło nazywa się światłem nefesz lub światłem nekewa (żeńskiej, otrzymującej części). I ponieważ igulim nie są pod oddziaływaniem or elion, a otrzymują swoje światło za pomocą kawa, więc one znajdują się w stanie światła nekewa lub światła nefesz. I to samo w kelim de-joszer, jak było wyjaśnione wyżej (cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.85), że jeżeli oczyści się, usubtelni się cały awijut w masachu, więc nie ma tam więcej oddziaływania or elion, a jest wyłącznie świecenie z poziomu, który stoi nad nim, które nazywa się światło nefesz.