Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 7

Chociaż zostało skrócone wyłącznie stadium dalet, światło zniknęło również z trzech pierwszych.

27) Wyjaśniliśmy, że centralny punkt, czyli kropka zawierająca cały zamysł stworzenia, która jest życzeniem nasłodzić się w niej, ozdobiła siebie, żeby dorównać swoimi właściwościami Stwórcy w większej mierze, i bez względu na to, że ze strony Stwórcy nie ma w Nim żadnej zmiany właściwości, na skutek Jego wszechpotęgi, jednak kropka życzenia odczuła w tym nieprzyjemne oddziaływanie Stwórcy, jak wyżej było opisane w przykładzie o bogaczu i nędzarzu, i dlatego zmniejszyła swoje życzenie w ostatnim stadium, które jest największą końcową wielkością (gadlut) życzenia nasłodzić się, żeby dodać połączenie z właściwościami wychodzącymi od Stwórcy wprost, jak to było opisane wyżej. I wtedy zostało puste od światła całe miejsce, czyli wszystkie cztery poziomy, które były w tym miejscu. I bez względu na to, że nie zmniejszyła życzenia, oprócz wyłącznie stadium dalet, jednak natura duchowego jest taka, że one nie są dzielone na części.

Następnie powrócił kaw i ponownie wypełnił trzy pierwsze stadia, a stadium dalet pozostało w postaci pustej przestrzeni.

28) I po tym ponownie powróciło światło Ejn Sof w miejsce, które zostało puste, lecz nie wypełniło tego miejsca we wszystkich jego czterech stadiach, a wyłącznie trzy stadia, zgodnie z życzeniem kropki cimcuma. A centralna kropka, która została skrócona, pozostała wolną i pustą, ponieważ światło świeci wyłącznie do stadium dalet, a nie wszędzie, i tam zostało przerwane światło Ejn Sof. Dalej wyjaśnimy pojęcia wzajemnego włączenia stadiów jedno w drugie, działające w wyższych światach. I z tego zrozum, że wszystkie 4 stadia są włączone jedno w drugie w ten sposób, że i w samym stadium dalet są również wszystkie 4 stadia. Widzimy, że i w stadium dalet światło weszło w pierwsze 3 stadia, co są w niej, i wyłącznie ostatnie stadium w stadium dalet pozostało puste bez światła, i pamiętaj to.