Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 6

Niemożliwym jest, żeby życzenie otrzymywać otworzyło się przez kogokolwiek inaczej, niż według 4 stadiów, i są to 4 litery imienia AWA’Ja.

24) Obejrzyjmy to dokładnie, żeby lepiej wyjaśnić pojęcie „sof”, które tworzy się w malchut. Początkowo wyjaśnijmy to, co określili nam kabbaliści, jest to opisane w księdze „Zohar” i księdze „Tikunej Zohar”: „nie ma żadnego światła, wielkiego lub małego, w wyższych światach lub w niższych, które nie byłoby uporządkowane zgodnie z czteroliterowym imieniem Stwórcy AWA’Ja”.

Odpowiada to również prawu, które jest podane w „Ec Haim”, że nie ma żadnego światła w światach, które nie byłoby obleczone w kli. Wyjaśnienie. Wyjaśniliśmy już różnicę pomiędzy istotą Stwórcy i światłem, które rozprzestrzenia się od Niego, że jest to wyłącznie z powodu życzenia nasłodzić się, które wchodzi w rozprzestrzeniające się światło i jest to zmiana właściwości od istoty Stwórcy, w którym to nie ma w żadnym wypadku tego życzenia. I tym określa się rozprzestrzeniające się światło imieniem „stworzenie”, ponieważ na skutek zmiany właściwości światło wychodzi ze stanu Stwórca w stan stworzenie. Wyjaśniliśmy również, że życzenie nasłodzić się, które zawiera światło Stwórcy, jest to miara wielkości światła, i ono nazywa się miejscem światła, czyli otrzymuje światło Stwórcy na miarę życzenia otrzymywać i swojego pragnienia, nie więcej i nie mniej.

Wyjaśniliśmy również, że to „ ż yczenie otrzymać” to jest wszystko nowe, co było stworzone przy stworzeniu światów drogą stworzenia „jesz mi ajn” z niczego dosłownie, ponieważ wyłącznie ta jedna właściwość nie jest włączona w istotę Stwórcy (Acmuto), i wyłącznie teraz Stwórca tworzy ją na potrzeby stworzenia w postaci „i stworzył ciemność”, ponieważ ta właściwość jest korzeniem dla ciemności na skutek różnicy właściwości w Nim, i dlatego jest ona ciemniejsza od światła, które rozprzestrzenia się w niej i z jej powodu.

I tym zrozum, że w każdym świetle, które rozprzestrzenia się od Stwórcy, natychmiast są wydzielane przez to 2 właściwości:

  • pierwsza właściwość – jest to istota (Acmuto) rozprzestrzeniającego się światła, aż do momentu otwarcia w nim właściwości życzenia nasłodzić się;
  • druga właściwość – po otwarciu w nim właściwości życzenia nasłodzić się, kiedy ono nabywa większy awijut i staje się odrobinę ciemniejsze, z przyczyny tego, że nabyło różnicę właściwości.

Pierwsza właściwość jest to światło, a druga właściwość jest to kli.

Dlatego rozróżniamy w każdym rozprzestrzeniającym się świetle 4 stadia, na miarę rozwoju kli. Dlatego, że forma życzenia otrzymywać, która nazywa się „kli na rozprzestrzeniające się światło”, nie kończy się całkowicie za jednym razem, a wyłącznie w postaci działającego i tego, co jest uczynione. I są dwa stadia w działającym i dwa stadia w tym, co jest uczynione, które nazywane są potencjał (koach) i działający w działającym, a potencjał i działanie w tym, co uczynione, razem dają cztery stadia.

Życzenie nasłodzić się rodzi się w stworzeniu wyłącznie z obudzeniem jego indywidualnego pragnienia do otrzymania.

25) Rzecz w tym, że ponieważ kli jest to korzeń ciemności, jest ono przeciwne światłu, dlatego ono poddane jest oddziaływaniu stopniowo, po schodkach, w postaci przyczyny i skutku, jak napisano: „wody zrodziły się i urodziły ciemność”, tak jak ciemność zrodzenie samego światła, i narażona na jego oddziaływanie w postaci ciąży i narodzenia, i jest to potencjał (koach) i działający. Czyli od razu obowiązkowo jest włączona w każde rozprzestrzeniające się światło właściwość życzenia otrzymywać, lecz ona jeszcze nie nazywa się zmianą właściwości, dopóki nie objawi się w świetle to życzenie w określony sposób. I dlatego jest niewystarczająca właściwość życzenia otrzymywać, które wchodzi w światło od strony Stwórcy, a stworzenie samo powinno otworzyć życzenie otrzymywać w nim w działaniu, ze swojej własnej strony. Czyli zobowiązane jest przyciągnąć nasłodzenie według swojego życzenia, większego od tej miary światła, która rozprzestrzenia się w nim ze strony Stwórcy. I po tym, jak zaczyna działać stworzenie swoimi siłami dla zwiększenia miary życzenia, wówczas wyraża się w nim stałe pragnienie i życzenie otrzymywać, i światło może obłóczyć się w kli na stałe.

I jest to prawda, że światło Ejn Sof rozprzestrzenia się jakby również po tych 4 stadiach, do wielkiego stanu (gadlut) życzenia ze strony samego stworzenia, czyli do stadium dalet. Ponieważ bez tego nie wyszłoby w ogóle z właściwości istoty Stwórcy, żeby stać się określanym swoim własnym imieniem, czyli Ejn Sof. Jednak na skutek wszechpotęgi Stwórcy nie została zmieniona jego forma w ogóle z przyczyny życzenia otrzymywać, i nie określono tam żadnej zmiany pomiędzy światłem i miejscem światła, czyli życzeniem nasłodzić się, i są one jednością. I jak powiedziano w „Pirkej de rabbi Eliezer”, że zanim był stworzony świat, były On i imię Jego jednością. I w rzeczywistości nie jest jasne powiedzenie: „On i imię Jego”, przecież zanim był stworzony świat, czy tam jest sens Jego imienia, i On mógłby powiedzieć, że zanim był stworzony świat, był On jeden? Lecz mówi się o świetle Ejn Sof przed cimcumem, tak jak bez względu na to, że tam jest właściwość miejsca i właściwość życzenia otrzymywać nasłodzenie od istoty Stwórcy, jednak bez żadnych zmian i różnic pomiędzy światłem i miejscem. I „On” jest to światło Ejn Sof, a „imię Jego” życzenie nasłodzić się, włączone tam bez żadnych zmian. I zrozum to, na co wskazują mędrcy, że „imię Jego” (Szmo) w gematri równa się „ ż yczeniu” (racon), czyli „ ż yczeniu nasłodzić się”.

System wszystkich światów w zamyśle stworzenia nazywa się Ejn Sof. Wspólność wszystkich otrzymujących w Ejn Sof nazywa się malchut Ejn Sof.

26) Wyjaśniliśmy: „koniec działania – w zamyśle od początku”, że jest to zamysł stworzenia, który rozprzestrzenił się z istoty Stwórcy, żeby nasłodzić stworzenia. I wyjaśniliśmy, że w Stwórcy myśl i światło są jednością. I jest zrozumiałe, że światło Ejn Sof, które rozprzestrzenia się z istoty Stwórcy, włącza w siebie całą realność, która jest przed nami, do przyszłego końcowego naprawienia, które to jest końcem działania, i w Nim, w Stwórcy, już ukończono wszystko stworzone w całej doskonałości i nasłodzeniu, którym to zażyczył sobie nasłodzić ich. I ta realność, doskonała w całej niezbędnej gęstości, nazywa się światłem Ejn Sof, a wszystko, co tam jest włączone, nazywa się malchut Ejn Sof.