Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 3

Wyjaśnienie oddzielenia duszy.

15) Teraz wyjaśnijmy pojęcie oddzielenia duszy (neszama). Powiedziano, że jest to „część Stwórcy sponad”. I powyżej postawiliśmy pytanie, jak i w czym zmienia się forma (właściwość) duszy od prostego światła do takiego stopnia, że stała się ona oddzielną od całości, od Stwórcy? I teraz jest zrozumiałe, że w niej w rzeczywistości odbyła się wielka zmiana właściwości, dlatego że chociaż Stwórca zawiera wszystkie właściwości, jakie tylko można wymyślić i wyobrazić sobie, jednak po wszystkim wyżej powiedzianym jest jasne, że jest jedna właściwość, która nie wchodzi w Niego, a mianowicie właściwość życzenia otrzymywać, przecież od kogo On może otrzymywać? A w duszach, w których wszystko stworzone z przyczyny tego, że Stwórca zażyczył sobie nasłodzić je, i w tym zamysł stworzenia, to, rzecz jasna, w nich działa to prawo: pragnąć i życzyć otrzymać nasłodzenie. I tym one są oddzielne od Stwórcy, ponieważ odmieniły się ich właściwości od Niego. Wyjaśniliśmy, że materialne obiekty są rozdzielone i oddzielone za pośrednictwem siły, ruchu i oddalenia od miejsca, a duchowe obiekty dzielą się i oddzielają się za pośrednictwem zmiany właściwości, i na miarę zmiany właściwości miara ich oddalenia jeden od drugiego. I jeżeli zmiana właściwości sięga całkowitej przeciwności, od krańca do krańca, to odbywa się oddzielenie do takiego stopnia, że nie będą w stanie one otrzymywać jeden od drugiego, tak jak stają się dla siebie obce.