WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 3

Wyjaśnia dziesięć sfirot, poziomy których są równe. Zawiera 5 punktów:

1) Wszędzie, gdzie przechodzi duchowy obiekt, on nabywa tam swoje miejsce, i dlatego pozostają wszystkie niższe sfirot w wyższych, ponieważ przeszły przez nie.

2) Dziesięć sfirot or jaszar i dziesięć sfirot or hozer – są przeciwne sobie.

3) Dziesięć sfirot or hozer dopełniło każdą sfirę do dziesięciu sfirot.

4) Malchut or hozer, która połączyła się z keterem or jaszar, nabyła poziom keter, i na skutek tego, że ona przeszła przez wszystkie sfirot, wszystkie osiągnęły poziom keter.

5) Wyszło dziesięć sfirot w szerokość i dziesięć sfirot w głębokość.

1) Teraz wyjaśnimy dziesięć sfirot, poziomy których są równe, czyli poziom ziwuga sięga keteru, i jest to sto sfirot, a mianowicie: dziesięć sfirot od keter do malchut w grubości, obłaczających się jedna na drugą, i w każdej z nich jest dziesięć sfirot w szerokości, od keter do malchut. A jeżeli poziom ziwuga do hochmy, to w nich jest dziewięć sfirot w grubości, w każdej z nich jest dziewięć sfirot w szerokości. A jeżeli poziom ziwuga do biny, w nich jest osiem sfirot w grubości i w każdej z nich jest osiem sfirot w szerokości, i tak dalej. I to działa przy każdym ziwug de-akaa or elion z masachem. Pokazano to w słowach Ari, w rozdziale pierwszym.

2) Sens w tym, że wszędzie gdzie mówi się o tym, że duchowy obiekt przechodzi z miejsca na miejsce, nie oznacza, że on opuszcza jedno miejsce i przechodzi na drugie, podobnie jak w materialnym. Tu istnieje wyłącznie dodatek, ponieważ w całości pozostaje na pierwszym miejscu, gdzie i był wcześniej, również po tym, jak przechodzi na inne miejsce. Wynika z tego, że do niego zostało dodane również i drugie miejsce, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym (jak pisze Ari w Ec haim, szaar nesira, perek 7). I na skutek tego, że sfira keter – korzeń dla czterech stadiów Hu’B Tu’M or jaszar, to one obowiązkowo przechodzą przez niego. A jeżeli tak, to pozostawiają w nim swoje korzenie, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym, i dlatego obowiązkowo w jednej sfirze keter są wszystkie dziewięć sfirot: KaHa’B HaGa’T NeH’I or jaszar. I w ten sam sposób w sfirze hochma, przez którą przeszły bina i Tu’M, one określiły w niej swoje miejsca, i jest w sfirze hochma osiem sfirot od hochmy do jesod. I w ten sam sposób w sfirze bina – Tu’M przeszły przez nią i określiły w niej swoje miejsca, i w binie jest siedem sfirot, od biny do jesod, i tak samo – w HaGa’T NeH’I w tiferet, i tak samo – w malchut. W ten sposób, że keter składa się z dziewięciu sfirot KaHa’B HaGa’T NeH’I or jaszar, czyli oprócz malchut, ponieważ w malchut nie ma or jaszar, a wyłącznie or hozer. A hochma składa się z ośmiu sfirot Hu’B HaGa’T NeH’I or jaszar, a bina składa się z siedmiu sfirot: bina, HaGa’T NeH’I or jaszar. A hesed składa się z sześciu sfirot HaGa’T NeH’I or jaszar. I tak dalej – w ten sposób: każda wyższa sfira składa się ze wszystkich niższych sfirot, które przeszły przez nią, dlatego że nie ma zniknięcia w duchowym (i wyjaśniliśmy to w części 2, w Wewnętrznym spostrzeganiu, rozdz.9).

3) Te wzajemne przeniknięcie odbywa się siłą samych dziesięciu sfirot or jaszar jeszcze przed tym, jak odbył się ziwug de-akaa z masachem, wznoszącym or hozer i obłaczającym je. Jednak po tym, jak odbył się ziwug de-akaa z masachem w malchut, or hozer wzniosło się od masachu w malchut i obłóczyło sfirot or jaszar, wtedy or hozer wyrównuje poziomy ich wszystkich, czyniąc je równymi.

Na przykład, jeżeli ziwug był na masach w bhinie dalet, wznoszącej or hozer do keter, to tutaj wyszło dziesięć sfirot or hozer: KaHa’B HaGa’T NeHI’M z malchut i obłóczyło KaHa’B HaGa’T NeH’I or jaszar. I te dziesięć sfirot or hozer znajdują się w kolejności odwrotnej do dziesięciu sfirot or jaszar, ponieważ korzenie dziesięciu sfirot or jaszar – na górze w keter, i one ułożone są z góry w dół, od keter do jesod. A w dziesięciu sfirot or hozer korzeń jest w malchut, ponieważ one wyszły z niej, i uważa się, że one umieszczone są z dołu do góry, i keter or hozer, czyli korzeń w malchut, hochma or hozer w jesod or jaszar, bina or hozer w hod or jaszar, hesed or hozer w necach or jaszar, gwura or hozer w tiferet or jaszar, tiferet or hozer w gwura or jaszar, necach or hozer w hesed or jaszar, hod or hozer w binie or jaszar, jesod or hozer w hochmie or jaszar, malchut or hozer w keter or jaszar. W ten sposób ułożone one z dołu do góry zaczynając od malchut i kończąc w keter.

4) I kiedy łączy się dziesięć sfirot or hozer i dziesięć sfirot or jaszar, wynika w każdej po dziesięć sfirot, tak jak w malchut, w której nie było nic od or jaszar, otrzymała dziesięć pełnych sfirot or hozer – od keter do malchut. Dlatego że wszystkie przeszły przez nią i pozostały w niej na stałe, ponieważ nie istnieje zniknięcie w duchowym. I jesod or jaszar, w którym była wyłącznie jedna sfira or jaszar, osiągnął teraz z or hozer dziewięć sfirot – od hochmy do malchut, ponieważ wszystkie przeszły przez niego. Hod or jaszar, w którym były wyłącznie dwie sfiry, osiągnął teraz osiem sfirot z or hozer – od biny do malchut. Necach or jaszar, w którym były trzy sfiry osiągnął siedem sfirot od jesod do malchut. I dalej w ten sam sposób, do hochmy or jaszar, w której było osiem sfirot or jaszar: Hu’B HaGa’T NeH’I, ona osiągnęła teraz jesod i malchut or hozer, dopełniając się do dziesięciu sfirot. I keter or jaszar, w którym było dziewięć sfirot KaHa’B HaGa’T NeH’I or jaszar, osiągnął teraz malchut or hozer i dopełnił się do dziesięciu sfirot.

5) Widzimy, że malchut or hozer osiągnęła poziom keter, ponieważ połączyła się z keter or jaszar, i jesod or hozer osiągnął poziom hochmy, ponieważ połączył się z hochmą or jaszar. Hod osiągnął poziom biny, ponieważ połączył się z biną. I na skutek tego wynika, że hochma or jaszar również osiągnęła poziom keter, ponieważ ta malchut or hozer, która połączyła się z keter i stała się poziomem keter, przeszła poprzez hochmę i określiła tam swoje stałe miejsce. I dlatego przez nią osiągnęła również i hochma poziom keter.

Tak samo i bina or jaszar osiągnęła poziom keter, czyli jesod i malchut or hozer, które stały się hochmą i keterem, przeszły przez nią i pozostawiły w niej swoje korzenie. I w ten sposób każda sfira or jaszar osiągnęła poziom keter, dlatego że malchut or hozer, która połączyła się z keterem, obowiązkowo przeszła przez nie i pozostała tam na stałe. I tak po tym, jak wzniosło się or hozer i połączyło się z or jaszar, zrównały się wszystkie sfirot jednym poziomem do keter.

6) I uważa się, że to wzajemne włączenie, kiedy w każdą ze sfirot są włączone dziesięć sfirot, na skutek połączenia or jaszar i or hozer, rozprzestrzenia się w grubości – zgodnie z awijut. I one obłaczają się jedna na drugą z tego powodu, że ich poziomy są równe. W ten sposób, w najbardziej wewnętrznej części ich wszystkich rozprzestrzenia się dziesięć sfirot, które mają odniesienie do keter, w szerokości od keter do malchut. I na nie w grubości obłacza się dziesięć sfirot, które mają odniesienie do hochmy, które są umieszczone w szerokości od keter do malchut. I na nie obłacza się dziesięć sfirot, które mają odniesienie do biny, od keter do malchut, i tak dalej. Do tego, aż dziesięć sfirot w malchut obłaczają wszystkie na zewnątrz, w zewnętrznym, od keter do malchut.

I tak wyjaśniliśmy, że na skutek każdego ziwug de-akaa or elion z masachem bhiny dalet powinno wyniknąć sto sfirot, czyli dziesięć sfirot w szerokości, i każda z nich rozprzestrzenia się w dziesięć sfirot w grubości, i poziomy ich wszystkich równe keterowi. I w ten sam sposób podczas ziwug de-akaa na masach poziomu gimel wychodzi dziewięć sfirot w szerokości i dziewięć sfirot w grubości, poziomy których równe do hochmy. Tak samo przy ziwug de-akaa na poziom bet – wychodzi osiem sfirot w szerokości i osiem sfirot w grubości, poziomy których równe do biny, i dalej w ten sam sposób.