Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 3

Wyjaśnia istotę i materiał kelim. Zawiera 2 punkty:

1) Trzy podstawowe, główne pojęcia w kelim:

a) istota materiału kelim,

b) siła cimcuma w nich,

c) masach w nich.

2) Samą istotą materiału kelim są dwie części:

d) malchut wyższego, która staje się pierworodnym materiałem dla niższego,

e) światło, które jest przyciągane wewnątrz tego pierwotnego materiału, określa się w jakości tego najniższego.

Rozszerzone wyjaśnienie czterech stadiów życzenia.

23) Teraz mamy możliwość zrozumieć to, o co pytaliśmy wyżej – o porządku sfirot de-joszer, u których ten, u kogo większy awijut, jest wyższy i ważniejszy. Jest to w przeciwieństwie ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ zdrowy rozsądek podpowiada, że w kli bardziej subtelne powinno obłaczać się w światło wyższe i ważniejsze, a w kli bardziej awijut, grube obłacza się światło bardziej niskie i niezmienne. Niżej wyjaśnimy to, lecz przedtem powinniśmy wgłębić się w zrozumienie czterech stadiów życzenia, czyli kelim dziesięciu sfirot, które nazywane, hochma, bina, Z’A i malchut, i ich korzeń keter (Z’A zawiera w sobie sześć sfirot HaGa’T, NeH’I), które potrzebują dokładnego obejrzenia.

Trzy pojęcia: materiał kli, siła cimcuma w kli, masach w nim.

24) I są w tych kelim 3 podstawowe pojęcia:

istota materiału kli (acmuto);

siła cimcuma w nim, co oznacza odmówienie od największego życzenia otrzymywać, na podstawie własnego wyboru i życzenia, a nie odmowa od jakiejkolwiek władzy wyższego nad nim;

masach w nim, co oznacza odmowa od zwiększenia miary życzenia otrzymywać na siłę władzy wyższego nad nim, czyli odmowa wymuszona, a nie zgodnie z własnym wyborem.

I wyjaśnijmy to po kolei.

Cztery poziomy w życzeniu otrzymywać jest to materiał kli.

25) Materiałem każdego kli, jak wiadomo, są 4 poziomy, jeden poniżej drugiego, w życzeniu otrzymywać, przy czym wyższy jest to powód i przyczyna dla reszty – niższych:

szoresz jest to przyczyna dla otwarcia życzenia na miarę stadium alef,

stadium alef jest to przyczyna dla otwarcia życzenia stadium bet,

stadium bet jest to przyczyna dla otwarcia życzenia stadium gimel,

stadium gimel jest to przyczyna dla otwarcia stadium dalet.

I to rozprzestrzenienie we wskazanej obowiązkowości przyczyny i skutku, było opisane wyżej w części pierwszej (rozdz.1, O’P p.50).

Dwie części w każdym stadium: to, co jest w nim od wyższych i to, co jest w nim od istoty niego samego.

26) Jednak należy zwrócić uwagę, że są dwie części w każdym stadium z tych czterech stadiów:

miara materiału, co trafia do niego z jego przyczyny,

miara materiału, co w istocie jego samego, która wyniknęła pod oddziaływaniem światła obłóczonego w nie.

Wiadomo, że właściwość życzenia, które jest na poziomie, nazywa się malchut tego poziomu. I nawet w miejscu gdzie nie ma rozróżnianych oznak kli, czyli w świecie Ejn Sof, jednak nazywamy życzenie, które jest tam, malchut świata Ejn Sof, w której jak wiadomo – „On i imię Jego jednością”, gdzie „On” jest to wyrażenie dla oznaczenia sfiry malchut, a „imię Jego” w gematrii równa się słowu „ ż yczenie” (heb: racon).

Malchut de-keter opuściła się i stała się materiałem w sfirze hochma.

27) Teraz wyjaśnijmy dwa pojęcia, które należy rozróżniać w każdym z czterech stadiów. Korzeń poziomu, czyli określona miara oddziaływania światła Ejn Sof na nią, nazywa się keter tego poziomu. Wiadomo, że w or elion nie ma niczego oprócz życzenia dać dobro i nasłodzenie otaczającemu, czyli całej tej realności, która jest w stworzonych światach. I nie ma w nim od „ ż yczenia otrzymywać” absolutnie niczego, jak to jest bardzo dokładnie opisane w ciągu „Wewnętrznego spostrzegania” w pierwszej części.

I tak, malchut de-keter przyczyna dla stadium alef, dlatego że to, co dla wyższego jest życzeniem, staje się obowiązkowym i bezwzględnym dla niższego. I dlatego życzenie tworzyć dobro i nasłodzenie, czyli malchut de-keter, staje się „ ż yczeniem otrzymać” w stadium alef, które nazywa się hochma. Nazywa się to, że malchut de-keter sama obniża się, obłacza się i staje się „ ż yczeniem otrzymać” w stadium alef. Czyli właściwie jej materiałem, gdyż życzenie w stadium alef to i jest materiał danego poziomu, i or elion, które nazywa się haja, obłacza się w ten materiał. I dlatego uważa się, że malchut de-keter stała się materiałem sfiry, która nazywa się hochma. I jest to pierwsza część, którą należy rozróżnić w materiale stadium alef.

Po otwarciu światła hochma wyszło samo kli hochma.

28) Druga część: po tym jak rozprzestrzeniło się or elion, które nazywa się haja, wewnątrz malchut de-keter, będącej materiałem hochmy, jak powiedziano, ponieważ otrzymała malchut de-keter właściwości rzeczywistego materiału stadium alef. Przecież chociaż malchut de-keter, czyli życzenie oddawania, wchodzące w or elion, stało się życzeniem otrzymywać i pierwotnym materiałem stadium alef, jak powiedziano, jednak tego było wystarczająco wyłącznie jako korzenia, zarodka dla stadium alef. Czyli dla tego, żeby to życzenie otrzymywać przyciągnęło or elion wewnątrz siebie, żeby można było rozróżnić je, jako pierwotny materiał dla hochmy, chociaż ono jeszcze jest Stwórcą i keterem.

Od jakiego momentu wychodzi ze stanu Stwórcy i keteru w stan stworzenia i hochmy, która nazywa się stadium alef tylko po tym, jak to życzenie otrzymywać, przyciągnie wewnątrz siebie światło haja, które odnosi się do niego. I wówczas ono wychodzi z pełni Stwórcy i nazywa się stworzeniem lub hochmą. Potrzebuje to bardzo głębokiego zrozumienia, i wówczas nie odchylisz się od celu.

I tak wyjaśniliśmy dwie części materiału kli hochma:

jest to malchut wyższego, do tego jak przyciągnęło swoje światło;

jest to same kli hochma, czyli malchut de-hochma, gdyż kli zawsze nazywa się imieniem malchut.

Malchut de-hochma stała się pierwotnym materiałem dla biny i z wyjściem jej światła wyszło również i kli biny.

29) I tak samo w materiale stadium bet, biny, i jej przyczyna jest to życzenie wchodzące w stadium alef, w hochmę, to znaczy tylko malchut de-hochma, ponieważ życzenie na określonym poziomie zawsze nazywa się kli lub malchut tego poziomu. I ta malchut de-hochma obłacza się i staje się pierwotnym materiałem w sfirze bina, dlatego żeby przyciągnąć światło przeznaczone dla niej. I jest to pierwsza część w materiale stadium bet, biny.

Następnie, po tym jak przyciągnęła światło należące do niej, które nazywa się neszama, wtedy wyszedł jej materiał ze stanu malchut de-hochma, czyli ze stadium alef, i nabył własną formę, czyli samo stadium bet, binę.

Malchut de-bina stała się pierwotnym materiałem dla stadium Z’A i z wyjściem jego światła otworzyło się kli samego Z’A.

30) I w ten sam sposób mówimy o materiale stadium gimel, Z’A, że malchut de-bina jest to jego przyczyna, i ona stała się pierwotnym materiałem dla Z’A, czyli dla stadium gimel, i przyciągnęła światło, które odnosi się do niego światło ruach. I druga część po tym jak on przyciągnął i otrzymał swoje światło, i wówczas wyszedł jego materiał ze stanu malchut de-bina i otrzymał właściwość malchut de-Z’A.

Malchut de-Z’A jest to pierwotny materiał dla malchut i z wyjściem jej światła otworzyło się kli samej malchut.

31) I takie same dwie części w materiale stadium dalet: malchut de-Z’A jest to jej przyczyna, co obłóczyła się i stała się pierwotnym materiałem dla stadium dalet, malchut, dopóki nie otrzymała światło nefesz, które odnosi się do niej. I wtedy wyszła malchut de-Z’A ze stanu Z’A i stała się stadium dalet, czyli samą malchut de- malchut.

Wszystkie te omawiane kelim otrzymywania przeznaczone wyłącznie dla przyciągania, przedłużenia światła.

32) Jednak zrozum, że bez względu na to, że wyjaśniliśmy i ustawiliśmy właściwości otrzymywania dla każdej sfiry samej w sobie, w tym wszystkim mowa idzie wyłącznie o pojęciu przyciągania światła. Czyli każda sfira przyciąga do siebie światło przeznaczone dla niej. Lecz rzeczywiste kli, które może nazywać się imieniem kli dla otrzymywania w stworzeniu, jest to właśnie stadium dalet, a nie 3 poprzednie stadia, jak to było wyjaśnione wyżej.